donderdag 25 september 2014

Hamas en Fatah sluiten akkoord over uitbreiden bevoegdheden eenheidsregering tot Gaza

  Azzam al-Ahmed, leider van de delegatie van Fatah (tweede van links), schudt de hand van de leider van de delegatie van Hamas Mousa Abu Marzouq tijdens hun besprekingen in Cairo. (Foto AFP, 24 september 2014).

(Updated van 24/914 - besprekingen nu afgerond). De Palestijnse bewegingen Fatah en Hamas zijn donderdag na twee dagen van besprekingen in Cairo een akkoord overeen gekomen waarbij de Palestijnse eenheidsregering onder de vlag van de Palestijnse Autoriteit het bewind in de Gaza-strook gaat overnemen. Behalve een akkoord over het bestuur van Gaza werd ook een oplossing bereikt over de betaling van 45.000 ambtenaren van de vroegere regering in Gaza van Hamas, waarvan de PA tevoren had gezegd dat zij ze niet wilde overnemen en ook niet in staat was ze te betalen, zo meldt het persbureau Ma'an.
Het persbureau AFP citeerde de delegatieleider van Fatah, Azzam al-Ahmed, die zei dat de betaling van de 45.000 alsnog zal worden overgenomen door de PA.
Wat betreft de grensovergangen tussen de Gaza-strook en Israel werd overeengekomen dat die aan de Palestijnse kant zullen worden bemand door de eenheidsregering in samenwerking met de Verenigde Naties.
''De VN zullen met Israel en de eenheidsregering proberen overeenstemming te bereiken over hoe de gang van zaken aan de overgangen zal zijn, '' zei Moussa Abu Marzouq, de leider van de delegatie van Hamas. Hij voegde eraan toe dat niet gepraat was over de grensovergang met Egypte.
De twee dagen van gesprekken tussen Hamas en Fatah volgden op indirecte onderhandelingen die de Palestijnen dinsdag voerden met de Israeli's over een permanent staakt-het-vuren in Gaza. Daarbij werd afgesproken dat die gesprekken eind oktober zullen worden voortgezet. De gesprekken werden gehouden in een hotel in Cairo onder leiding van de chef van de Egyptische geheime dienst, Muhammad Farid Tuhami. Het belangrijkste onderwerp van gesprek was de uitbreiding van het gezag van de eenheidsregering tot Gaza. Dat daarover duidelijkheid werd geschapen was nodig in verband met de voortzetting van de gesprekken met Israel over de voorwaarden van een meer permanent staakt-het-vuren. Bovendien was het ook van belang in verband met een internationale donor-conferentie over de wederopbouw van Gaza, die op 12 oktober zal worden gehouden in Cairo.
Fatah en Hamas legden in april, na zeven jaren van onmin, hun vete bij en vormden vervolgens op 2 juni een regering van nationale eenheid onder de vlag van de Palestijnse Autoriteit (PA). Israelische tegenwerking, de recente veldslag in Gaza en interne onenigheid over zaken die bij het akkoord nog niet waren geregeld - waaronder de betaling van de 45.000 ambtenaren van Hamas - hadden echter tot nu toe verhinderd dat de PA het in Gaza weer voor het zeggen had gekregen. Het was één van de redenen waarom de spanningen tussen de twee bewegingen de laatste weken weer opliepen. Mahmoud Abbas, de Palestijnse president, beschuldigde Hamas er onlangs van in Gaza nog een ''schaduwregering'' te handhaven en hij dreigde het akkoord met Hamas weer op te zeggen.  
Behalve de delegaties van Fatah en Hamas was in Cairo ook een delegatie van de Islamitische Jihad present, onder leiding van Khalid al-Batsh. Fatah-delegatieleider Al-Ahmed zei woensdag dat behalve de overdracht van de macht in Gaza ook de wederopbouw van Gaza en een ''gezamenlijke Palestijnse strategie voor de toekomst'' aan de orde zullen komen. Het akkoord van Hams en Fatah behelsde, behalve de vorming van een regering van nationale eenheid ook de integratie van Hamas en de Islamitische Jihad in de PLO en het organiseren - binnen zes maanden - van nieuwe presidents- en parlementsverkiezingen in Gaza en op de Westoever. Of daarover ook afspraken zijn gemaakt werd niet bekendgemaakt.

Geen opmerkingen:

Militairen slaan man uit Gaza dood die via het Afscheidingshek naar zijn werk in Israel wilde

 Een 32-jarige man uit Gaza is maandagavond door Israelische soldaten doodgeslagen bij het ''Afscheidingshek'' in de buurt v...