dinsdag 2 september 2014

Abbas wil Israel een deadline voor terugtrekking uit bezet gebied gaan stellen


Mahmoud Abbas (l) en Khaled Meshaal (r) flankeren emir Tamim bin Hamad van Qatar. De twee leiders ontmoetten elkaar op 21 augustus in Doha. Daar hadden ze (lees dat onder de ''vouw'') ook  een heftige ruzie over Israelische beschuldigingen dat Hamas een coup op de Westoever zou hebben voorbereid om Abbas te wippen (foto Anatolia).  

Mahmoud Abbas, de leider van de PO, wil Israel een deadline gaan stellen om de bezetting van de Westoever en Gaza in drie jaar te beëindigen. Verschillende PLO-functionarissen hebben bevestigd dat Abbas het plan wil voorleggen aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry. Dat zou dit weekeinde al gedaan worden door de top-onderhandelaar van de PLO, Saeb Erakat, en de chef van de inlichtingendienst van de PLO, Majed Faraj, meldt de Israelische krant Haaretz. Abbas zou het plan ook deze week willen voorleggen aan ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga.
Hana  Ashrawi, een belangrijk bestuurslid van de PLO, meldde dat de PLO ook de steun van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad wil proberen te krijgen , maar zij voorspelde dat de kans groot is dat de Amerikanen  zo'n resolutie zullen vetoën.
Haaretz citeert Mahmoud al-Habash, een medewerker van Abbas, die zegt dat het plan voorziet ine en onderhandelingsperiode met Israel van negen maanden en een terugtrekkingsperiode van drie jaar. In de eerste drie maanden onderhandelen  zouden de grenzen van de Palestijnse staat worden vastgesteld, de rest van de onderhandelingsperiode zou aan de belangrijkste andere zaken worden gewijd. De onderhandelingen zouden gebaseerd moeten zijn op de grenzen van 1967 en er zou tijdens de onderhandelingen een bouwstop in de nederzettingen moeten gelden
De kans dat de VS Israel op deze voorstellen ingaan is vrijwel nihil. Daarom heeft de PLO ook een plan achter de hand om Israel voor het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag te dagen, zo verluidt in PLO-kringen. Nog weer een andere mogelijkheid is dat Mahmoud Abbas er de brui aan geeft als Israel en de VS niet meedoen, en de veiligheidssamenwerking met Israel opzegt, de Palestijnse Autoriteit ontbindt en de verantwoordelijkheid voor de Westoever overdraagt aan Netanyahu.
Abbas zei dit onder meer tijdens de besprekingen in Doha, eerder in augustus, met leiders van de Hamas-beweging die werden gehouden onder leiding van de emir van Qatar, Tamim bin Hamad, waarvan de inhoud (in de vorm van een deel van de notulen) werd gelekt door de Libanese progressieve krant Al-Akhbar. Abbas zei tijdens die gesprekken dat de vredesbesprekingen met Israel, die 20 jaar hadden geduurd, definitief waren mislukt en dat hij Israel een deadline wilde stellen die, als Israel er niet mee akkoord zou gaan, ertoe zou leiden dat hij de verantwoordelijkheid voor de Westoever aan Netanyahu zou teruggeven.

Ruzie Abbas-Meshaal
Een belangrijk deel van de besprekingen in Doha ging overigens over heel andere zaken. Een reden waarom Al-Akhbar de notulen openbaar maakte was ongetwijfeld het feit dat Abbas en Meshaal in Doha heftig ruzie maakten. De aanleiding daartoe was dat Abbas Hamas ervan beschuldigde dat de beweging op de Westoever een coup aan het voorbereiden was geweest om de macht over te nemen van de Palestijnse Autoriteit.
De Shabak (of Shin Bet, de Israelische binnenlandse veiligheidsdienst) had ruim voor de ontmoeting in Doha 93 mensen opgepakt op de Westoever, die het ervan beschuldigde wapens en geld te hebben gesmokkeld om een coup te plegen. Dat zou gebeurd zijn op instigatie van Saleh Arouri, een belangrijk Hamaslid, die in Turkije woont. De Shin Bet besloot dit verhaal in augustus, tijdens de Gaza-operatie naar buiten te brengen. En een vertegenwoordiger van de Shin Bet lichtte Abbas, kort voor de ontmoeting in Doha, persoonlijk over de affaire in. (De Jeruzalem Post meldt dat dit niemand minder was geweest dan de opperste chef van de Shin Bet, Yoram Cohen, die naar Amman was gereisd om Abbas op de hoogte te stellen). 
Khaled Meshaal, de leider van Hamas ging in tegen de duidelijk geëmotioneerde Abbas, en zei op redelijk rustige toon dat de Hamas-beweging niets wist van een coup of plannen daartoe en dat hij niet begreep waarom  Abbas geloof hechtte aan dergelijke beschuldigingen als zij door Israel werden geuit. Waarop Abbas boos uitriep dat hij de verhalen van de Shabak wel degelijk geloofde. De emir van Qatar, die overigens weinig zei, in het dispuut, probeerde de gemoederen te sussen en haalde de partijen ertoe over een onderzoek aan de zaak te wijden.
De Israelische krant Haaretz gaf dinsdag een pikante draai aan dit verhaal. Op de een of andere manier is de kant in  het bezit gekomen van het transcript van de  verhoren van Riadh Nasser, de belangrijkste verdachte van het coupverhaal, gedurende de 51 dagen dat hij werd verhoord. En uit die transcripts werd duidelijk dat geld (171.000 dollar) en wapens (24 geweren en wat raketwerpers) vanuit Amman de Westoever in waren gesmokkeld, maar er bleek helemaal niest van plannen voor een coup. In de woorden van Haaretz: er ontbrak een ''smoking gun''. Volgens de krant bleek dat Hamas alleen bezig was geweest zich voor te bereiden op een situatie waarin de beweging een vacuüm zou moeten vullen als - wat volgens Hamas een reële mogelijkheid was - de Palestijnse Autoriteit ineen zou storten.
(Waaruit dus - eens te meer - blijkt met wat een soort man we in de persoon van die Abu Mazen te doen hebben. Hij wordt heel vaak een collaborateur van de Israeli's genoemd. Maar ik denk persoonlijk dat het erger is. Hij is dermate met de Israeli's vergroeid en bang voor zijn eigen positie, dat hij niet eens meer tot zelfstandig oordelen in staat is, en blindelings gelooft wat de geheime diensten hem influisteren.Wat een onbenul).

Geen opmerkingen:

Tenminste 15 kinderen in Noord-Gaza gestorven als gevolg van ondervoeding

Een dropping Tenminste 15 kinderen zijn  de afgelopen dagen overleden in het Kamal al-Adwan ziekenhuis in Gaza-stad als gevolg van uitdrogin...