dinsdag 29 juni 2010

'Israëli's hadden vooropgezet plan om te doden op Mavi Marmara'


De Turkse humanitaire organisatie IHH, die het grootste aandeel had in de Free Gaza Flotilla, heeft dinsdag   een rapport over de zaak gepubliceerd, waarin de feiten op een rijtje worden gezet. Het waarom van de operatie, wie deelnamen, wat IHH nog meer doet. En een weergave van de gebeurtenissen op 31 mei. Het is  geen prettige leesstof. Volgens IHH hadden de Israëli's het vooropgezette plan slachtoffers te maken en was het een terroristische operatie: 
The Israeli operation developed in a hostile manner that was geared directly towards killing. "The Israeli soldiers did not open fire on the ship as a warning but rather to directly kill the unarmed civilians on the ship. (...) The participants saw the Israeli soldiers firing real bullets as they came down from the upper floors of the ship; below were babies, women, and the elderly who were waiting in a completely defenseless manner. These people started to defend themselves with water bottles, chairs, sticks and any other such object they could find.
Three Israeli soldiers were rendered ineffective and their weapons were thrown into the sea; the Israeli soldiers, slightly injured in the fracas, were taken to the ship's doctors to be treated.
Volgens het rapport begonnen de Israëli's hun operatie om 4.30 in de morgen, samenvallend met het gebed van de moslims op het schip. Ze begonnen direct met schieten, waaronder met scherp, zowel van de boten die de Mavi Marmara omringden als van de helikopters. En toen commando's op het schip waren, zegt het rapport letterlijk, 'ontwikkelde de Israëlische operatie zich op een vijandige manier die rechtstreeks uitliep op  doden. De Israëlische militairen vuurden niet op het schip om te waarschuwen, maar in plaats daarvan om de ongewapende burgers op het schip te doden. (..) De deelnemers zagen hoe de Israëlische soldaten scherpe munitie afvuurden terwijl ze van de dekken boven op het schip naar beneden kwamen; beneden waren baby's, vrouwen en ouderen die daar volledig onbeschermd zaten. Deze mensen begonnen zich te verdedigen met waterflessen, stoelen, stokken en welke andere voorwerpen ze maar konden vinden. Drie Israëlische soldaten werden buiten gevecht gesteld en hun wapens werden in zee gegooid; de soldaten die licht gewond geraakt waren in de schermutselingen, werden naar de scheepsdokter gebracht om te worden behandeld.'
Uit de rest van het verhaal blijkt dat - nadat negen mensen waren gedood en rum vijftig gewond van wie 23 ernstig - pogingen werden gedaan met witte vlaggen en oproepen om de Israëli's te laten ophouden, terwijl de deelnemers aan de flotilla naar de lounge werden gedirigeerd. De Israëli's bleven daar echter vuren op de ramen. Er werd een afspraak gemaakt dat dit zou ophouden als de drie buiten gevecht gestelde Israëli's teruggebracht zouden worden., Ze werden teruggebracht door de dokter en één of twee anderen. En ook toen bleven de Israëli's vuren; de dokter werd geraakt in zijn arm.
Voor wie het gehele rapport wil lezen, klik hier. 
Het persbureau AFP kreeg eveneens dinsdag een transcript van het Turkse lijkschouwingsrapport van de negen slachtoffers.De meesten waren door meerdere schoten in het hoofd gedood Klik daarvoor hier.

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...