dinsdag 29 juni 2010

Israëls Flotilla-onderzoek: de klucht wordt soap

V.l.n.r. David Trimble, Ken Watkin en commissie- voorzitter Jacob Turkel.


Jacob Turkel, de voorzitter van de commissie die de gang van zaken bij de onderschepping van het Free Gaza Flotilla op 31 mei moet onderzoeken, wil dat de bevoegdheden van zijn commissie worden uitgebreid. Hij wil dat het een echte staatscommissie wordt  met de bevoegdheid mensen te dagvaarden. Ook wil hij dat er twee mensen aan de commissie worden toegevoegd. Als zijn eisen niet worden ingewilligd, stapt hij op, zo heeft hij minister van justitie Ne'eman laten weten.
De regering heeft hierop geantwoord dat zij ermee akkoord gaat twee extra experts in het internationaal recht aan de commissie toe te voegen. Alleen moeten nog worden bepaald wie dat gaan worden. Over de eis tot uitbreiding van de bevoegdheden van de commissie gaat premier Netanyahu nog nadenken. Hij zal daar in de komende dagen antwoord op geven.
De nieuwe ontwikkeling kwam aan het licht naar aanleiding  van een  petitie van de vredesgroep Gush Shalom bij het Hooggerechtshof, waarin de opzet van de commissie-Turkel 'niet serieus'werd genoemd en wordt gevraagd om in plaats daarvan een onafhankelijke staatscommisie van onderzoek te benoemen met volledige bevoegdheden. De petitie zou woensdag in behandeling worden genomen. Maar Adam Keller van Gush Shalom meldde disndagavond in een email, dat officier van Justitie Osnat Mendel, die de staat vertegenwoordigde, die avond de advocaat van Gush Shalom, Gaby Laski, had gebeld om te zeggen dat de staat tot 11 juli uitstel heeft gevraagd, omdat Jacob Turkel intussen om opwaardering van zijn commissie heeft gevraagd.
De door de regering ingestelde Commissie van oud-rechter uit het hooggerechtshof Turkel kan als weinig meer zijn bedoeld dan een wassen neus. Zij heeft niet de bevoegheid militairen te horen die aan de aanval op de flotilla deelnamen. (Turkse) deelnemers aan de flotilla zal zij vermoedelijk evenmin kunnen spreken en zij heeft geen bevoegheden mensen te dagvaarden. De leden ervan, de expert in het internationaal recht Shabtai Rosenne en zijn collega, Amos Horev, ex-generaal en ex-president van het Technion in Haifa, zijn respectievelijk 93 en 86 en hebben zoals blogger Richard Silverstein uitvond, beiden skeletten in hun kast. De buitenlandse waarnemers in de commissie, die overigens geen stemrecht hebben,  zijn David Trimble die onlangs lid werd van een pro-Israël club waar onder meer ook de Amerikaanse diplomaat John Bolton en de Spaanse conservatieve ex-premier Aznar lid van zijn, en de Canadese voormalige militaire aanklager Ken Watkin, van wie niet al te veel bekend is. Het is veilig om aan te nemen dat de bedoeling van de commissie is om Israëls ingrijpen tegen de flotilla goed te praten en in ieder geval te onderstrepen dat Israël in zijn recht stond. Premier Netanyahu zei dat laatste met zoveel woorden bij de installatie van rechter Turkel. Het is ook te verwachten dat daar weinig verandering in zal komen, zelfs als de regering nu mee zou gaan met de tamelijk bizarre eis tot opwaardering  van de commissie van rechter Turkel, nadat deze eerder akkoord was gegaan met de benoeming van de huidige commissie. Het is hoe dan ook een weinig overtuigende gang van zaken. Na een vrij hilarisch begin krijgt het nu de sequens en het waarschijnlijkheidsgehalte van een soap.

Geen opmerkingen: