maandag 20 mei 2019

Israelisch hooggerechtshof: 'archeologie in bezet gebied mag uit angst voor boycots geheim blijven'

Resten van het 2.000 jaar oude aquaduct dat de Tempel in Jeruzalem van water voorzag. (Foto Emek Naveh)

Israel is niet verplicht om informatie bekend te maken over archeologische opgravingen in ''Judea en Samaria'', oftewel de bezette Westoever. Dat heeft het Israelische hooggerechtshof bepaald in een zaak waarbij twee NGO's, Yesh Din en het zich met archeologie bezighouden Emek Naveh, om openbaarmaking hadden gevraagd. Het hof schaarde zich daarmee achter het standpunt van de staat Israel.
Het hooggerechtshof maakte zich daarmee opnieuw iets ongeloofwaardiger, want het ging voorbij aan het feit dat de Conventie van Den Haag van 1954 expliciet verbiedt dat een land dat gebied bezet houdt uit dat gebied archeologische vindingen verwijdert. Maar twee rechters, Yosef Elron en Noam Sohlberg, schaarden zich achter het stanpunt van de Israelische staat dat het bekend maken van de namen van de archeologen zou hen kunnen blootstellen aan academische boycots, en dat het bekendmaken van de plaatsen de positie van Israel zou kunnen ondermijnen in toekomstige onderhandelingen. Eén rechter, Anat Baron, was het daarmee niet eens. Zij verklaarde dat angst voor eventueel boycots niet rechtvaardigde dat zaken net bekend werden gemaakt. Dat zou immers verhinderen dat er een publiek debat over kon plaatsvinden, aldus Baron.

zondag 19 mei 2019

Wie provoceert er in Jeruzalem: Joodse kolonisten op de 'Tempelberg' of Kuzu met zijn vlag?

De Israelische politie heeft zaterdagavond honderden moslim-gelovigen met geweld verwijderd uit het gebied van de Aqsa moskee in Jeruzalem. Het was al de vierde keer dat de politie dat in deze Ramadan-maand deed. De gelovigen wilden daar een nachtwake  houden, een gewoonte onder gelovige moslims tijdens de Ramadan. 
Zondagmorgen, en slechts enkele uren later, liet de politie een groep extremistische Joodse kolonisten toe onder leiding van de minister van Landbouw Uri Ariël van de HaBayit HaYehudi-partij.  
Het ligt voor de hand om een verband te leggen tussen deze twee gebeurtenissen. Vroeger was het voor Joden en andersgelovigen verboden om tijdens Ramadan op het gebied van de Aqsa-moskee (Tempelberg voor de Joden) te komen. Ik kan me herinneren dat mij een keer tijdens Ramadan een bezoek aan het gebied werd geweigerd. Maar blijkbaar is die afspraak met de Waqf onder druk van kolonisten als minister Ariël sinds kort terzijde geschoven. Minister Ariël  is een regelmatige bezoeker van het gebied, samen met andere kolonisten uit zijn omgeving die de moskee willen laten verdwijnen om er een nieuwe Joodse Tempel voor in de plaats te laten neerzetten.

zaterdag 18 mei 2019

UNRWA veroordeelt aanval op kamp bij Aleppo

Straatbeeld in het Neirab-kamp (Foto: Occupied Palestine)

UNRWA, de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen, heeft donderdag het doden veroordeeld van 10 Palestijnse vluchtelingen in het Neirab-kamp in de buurt van de Syrische stad Aleppo. Onder hen waren vier kinderen.
Volgens de directeur van UNRWA in Syrië, Amanya Michael Ebye, werd het kamp door raketten getroffen juist op het moment dat de families bijeen zaten voor de iftar, de maaltijd na de vastendag van Ramadan. Er waren behalve de 10 doden ook meer dan 30 gewonden van wie een aantal in kritieke toestand verkeert. Het jongste kind dat werd gedood was zes jaar.
Door de vijandelijkheden heeft UNRWA de zes scholen in het kamp voor 3.000 kinderen tijdelijk gesloten. Donderdag gingen ze weer open. Maar drie kinderen zullen dus niet meer deelnemen aan de voorbereidingen voor het einde jaars-examen.
Het kamp op 13 kilometer ten oosten van Aleppo ligt in een zone waar Syrische regeringstroepen staan tegenover aan al-Qaeda gelieerde rebellen van de Tahrir al-Shams. De raketten werden vermoedelijk door de troepen van president Assad afgevuurd. De escalatie van de gevechten in noordwest Syrië heeft gevolgen voor de 10.000 - 20.000 Palestijnse vluchtelingen in het gebied.Het Neirab kamp herbergt 18.000 Palestijnen. Het is in het verleden vaker doelwit geweest van vijandelijkheden.

Bundestag veroordeelt BDS als ''antisemitisch''

De Duitse Bundestag, het Duitse parlement, heeft vrijdag verklaard dat de BDS-beweging (BDS staat voor boycot, desinvestment en sancties) ''antisemitische'' methodes gebruikt. Het parlement zei dat de BDS doet denken aan de ''beangstigende'' nazi-campagnes tegen de Joden onder Hitler. Stickers of banners die aanmoedigen om zaken  niet te kopen zouden doen denken aan het ''kauft nicht bei Juden'' uit de nazi-tijd. De BDS-beweging gaf als een reactie dat de motie ingaat tegen het internationale recht dat boycotten onder het recht op vrije meningsuiting schaart.
De motie, die niet-bindend is, was ingediend door de CDU van Angela Merkel en werd mede gesteund door de SPD, de Grünen en de Liberaal Democratische Partij. De motie is niet bindend. Hij getuigt ervan dat het boycotten van Israel in een land dat verantwoordelijk is geweest voor de moord op zes miljoen Joden begrijpelijkerwijze nog steeds veel misverstanden oproept.  
De huidige Israelische regering speelt op deze sentimenten in door te verkondigen dat BDS de ''joodse staat wil vernietigen'' en door het etiket ''antisemitisme'' consequent te plakken op vrijwel alle kritiek op Israel. De motie werd dan ook verwelkomd door premier Netanyahu, die zei dat hij hoopte dat er ''concrete stappen zouden volgen'' en andere landen opriep het Duitse voorbeeld te volgen.

vrijdag 17 mei 2019

Gerechtshof in Nazareth vernietigt vonnis tegen dichteres Dareen Tatour

 Dareen Tatour (rechts) met haar advocaat Gaby Lasky bij het hof. (Foto ActiveStills/Oren Ziv)

Het gerechtshof van Nazareth heeft donderdag het beroep van de Palestijnse dichteres Dareen Tatour tegen haar veroordeling gegrond verklaard. Volgens het hof moest haar gedicht ''Qawm ya sha'abi, gawmhum'' (Verzet je mijn volk,verzet je tegen hen) dat ze op Facebook publiceerde, echt beschouwd worden als een gedicht. En bij kunstwerken diende het recht op vrije meningsuiting op nog strengere wijze te worden gehanteerd dan bij algemene uitingen, volgens het hof. Tatours veroordeling, waarvoor ze haar straf al heeft uitgezeten, was dus ongegrond. Wel hield het hof veroordelingen overeind waarin Tatour steun had uitgesproken voor de Islamitische Jihad. Die is in Israel verboden. Dareen Tatour, die eerder dit jaar in Den Haag de Oxfam Novib Pen Award kreeg uitgereikt,  publiceerde het gedicht in 2015. Ze werd gearresteerd, zat drie maanden in de gevangenis en kreeg vervolgens huisarrest. Eerst in het huis van haar broer in Kiryat Ono bij Tel Aviv, later in het huis van haar ouders, die daarvoor hun internet moesten ontkoppelen, terwijl Dareen zelf haar computer niet mocht gebruiken en een enkelband moest dragen.

Amnesty: Israel levert wapens aan tenminste acht landen die de mensenrechten schenden

Rohingya vluchtelingen uit Myanmar. (Foto:Oxfam)

Volgens een rapport van Amnesty International Israel (in het Hebreeuws) levert Israel nog steeds wapens aan tenminste acht landen die de mensenrechten met voeten treden. In het rapport, dat door de krant Haaretz wordt geciteerd, worden de volgende landen genoemd:  Zuid-Sudan, Myanmar, de Filipijnen, Kameroen, Azerbeidjan, Sri Lanka, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten.
Het rapport, dat de afgelopen 20 jaar bestrijkt, geeft hiervoor bewijzen. Wat de gang van zaken betreft doet het exportgedrag denken aan de jaren dat Israel wapens bleef leveren aan het Zuid-Afrika van de apartheid, of het Chili van Pinochet. 
 Amnesty baseert zich overigens niet op cijfers van Israel zelf, want het ministerie van Defensie dat een afdeling bezit die de export in de gaten houdt en exportvergunningen afgeeft, geeft totaal geen details. Desgevraagd deelt het ministerie wel mee dat met de mensenrechtensituatie in de landen die wapens afnemen rekening wordt gehouden, maar dat is in strijd met de waarheid. Zo wordt in Zuid-Sudan, waar het leger etnische zuiveringen doorvoerde en zich schuldig maakte aan de verkrachting van honderden meisjes en vrouwen, het Israelische Galil-geweer gebruikt. In Myanmar dat zich schuldig heeft gemaakt aan de genocide op de Rohingya worden eveneens Israelische wapen gebruikt en het zelfde geldt voor Sri Lanka, waar heel veel burgers zijn afgeslacht, of de Filipijnen waar zonder vorm van proces zo'n 15.000 burgers zijn doodgeschoten.

donderdag 16 mei 2019

Netanyahu heeft plannen om de onafhankelijkheid te breken van de rechterlijke macht

Luchtfoto van het complex van het Israelische hooggerechtshof.

Bij de Israelische kabinetsformatie die zich op dit moment afspeelt, wordt druk onderhandeld over een nieuw wetsvoorstel om de macht van het Israelische hooggerechtshof aan banden te leggen. Het voorstel is afkomstig van Benjamin Netanyahu, zo meldden de kranten  Haaretz en The Times of Israel eerder deze week.
Het oorspronkelijke idee van Netanyahu was om te zorgen dat hij niet wordt vervolgd voor drie gevallen van corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen waarover de procureur generaal Avishai Mandelblit in februari heeft gezegd dat de premier mogelijk in staat van beschuldiging zal worden gesteld. Om zich daarvan te vrijwaren is het nodig dat de Knesset, het parlement, een wet aanneemt die leden van de regering en van het parlement immuniteit verleent. Zo'n wet bestond al, maar die is in 2005 veranderd. Wat Netanyahu wil doen is de wet weer ''terug'' veranderen. Dat zou vervolgens betekenen dat Mandelblit voor het parlement moet verschijnen om uit te leggen waarom Netanyahu moet worden vervolgd en waarom zijn immuniteit moet worden opgeheven. Vervolgens kan het parlement Mandelblit's voorstel dan wegstemmen. Het plan voor deze wetswijziging zal worden opgenomen in het coalitie-akkoord. Haaretz meldt dat Netanyahu zich er erg hard voor maakt.
Als dit wordt aangenomen is de premier is er echter nog niet, want het hooggerechtshof zou deze hele gang van zaken - als dat aanhangig gemaakt wordt - eventueel kunnen overrulen. Vandaar dat er een verdergaand voorstel in de maak is, dat eveneens in een bijlage bij het coalitie-akkoord zal worden gevoegd, waarin de macht van het hooggerechtshof in feite ondergeschikt wordt gemaakt aan die van het parlement.

dinsdag 14 mei 2019

Israel onteigent ruim 80 hectare voor ''bypass''-wegen naar nederzettingen

 De Aroub-bypass (ill. Vrede Nu).

De hogere planningscommissie van het Burgerbestuur, de bedriegelijke naam van het militaire bestuur over de door Israel bezette Westoever, heeft op 1 mei de bestrating goedgekeurd van twee zogenoemde ''bypass'' wegen naar nederzettingen. Het motief was veiligheid, de bypasswegen gaan buiten een aantal Palestijnse dorpen om. 
In het ene geval gaat het om een weg van 5,5 kilometer, de zogenoemde ''Huwwara-bypass''' ten zuiden van Nablus, die gaat naar de nederzettingen Yitzhar, Itamar, Har Bracha and Alon Moreh, waar een totaal van 7,132  kolonisten leven. De weg wijkt af van Route nr 60 en wordt aangelegd op land dat wordt onteigend van de dorpen Burin, Huwarra, Beita, Awarta, Yasuf, Yatma en As-Sawiya. Het gaat om 406 dunum (40,6 hectare) in totaal. De onteigeningsorders zijn uitgegeven. De weg kost 69 miljoen shekel. Dat komt neer op een bedrag van 9,750 dollar per kolonist.
Het andere geval betreft een weg 7 kilometer ten zuiden van Bethlehem, de zogenoemde al-Aroub-bypass. Voor deze weg wordt 401 dunum onteigend van de plaatsen Beit Ummar en Halhul.  
Hte werk aan de wegen zal starten zestig dagen na het uitvaardigen van de ontiegeningsorder, dat is op 4 juni , De termijn voor het indienen van (de meestal kansloze) bezwaren tegen het besluit is dan verstreken. 

Ook Alstom ziet af van deelname aan uitbreidingsplannen lightrail in Jeruzalem

 (Foto: ActiveStills/Oren Ziv)

De uitbreidingsplannen van de lightrail in Jeruzalem zijn nog verder in de verdrukking gekomen nadat ook de Franse firma Alstom zich uit het biedingsproces heeft teruggetrokken, meldt de Electronic Intifada. Als reden geeft Alstom op bezorgd te zijn over de mensenrechtensituatie. Als gevolg van de terugtrekking hebben twee Israelische firma's, Dan en Electra, gevraagd om de periode waarin biedingen gedaan kunnen worden te verlengen. Alstom maakte deel uit van het hetzelfde consortium waaraan deze twee meededen, zodat hun bod nu in het luchtledige is komen te hangen.
De terugtrekking van Alstom werd vrijdag bekend en kwam een paar dagen nadat de Canadese firma Bombardier zich had teruggetrokken uit een ander consortium, nadat het Canadese investeringsfonds Macquarie haar steun voor dit consortium had ingetrokken.Nog weer eerder trok de Duitse gigant Siemens zich terug onder verwijzing naar risico's die te maken hadden met Israels bezetting van Palestijns gebied.
Volgens het Israelische blad Calcalist is er van de oorspronkelijk acht consortia die zich voor het biedingsproces hadden opgegeven, nu nog de helft of minder over. Maar van de overgeblevenen is het evenmin zeker dat ze overeind zullen blijven.

zondag 12 mei 2019

Israel voert de sloop van huizen vooral in Oost-Jeruzalem op ongekende wijze op

Israel heeft de sloop van  huizen en andere Palestijnse gebouwen dit jaar flink opgevoerd. Met name in Oost-Jeruzalem.  Het aantal ligt daar nu al boven de 100 en dat is meer dan in het hele jaar ervoor.  Hierbij zijn ook meer mensen dakloos geraakt dan in het hele jaar 2018: dit jaar al 193, tegen 176 in 2018.  
Dat heeft de coördinator voor humanitaire zaken van de VN,  Jamie McGoldrick gezegd, aldus de e Electronic Intifada. Volgens McGoldrick ''is het slopen in Oost-Jeruzalem de afgelopen maand toegenomen in een onthutsend tempo. Daarbij zijn tientallen Palestijnen dakloos geworden en verloren anderen van de ene dag op de andere hun baan''. McColdrick deed een beroep op Israel om  op te houden met slopen onder het motto: "dit moet stoppen''. .
Sinds het begin van het jaar werden zoals gezegd meer dan 100 huizen gesloopt, maar ongeveer de helft daarvan vond plaats in april. In totaal werden de afgelopen twee weken 41 huizen gesloopt, waarvan 37 in Jeruzalem en vier elders op de Westoever. Op één bepaalde dag - 29 april - sloopte Israel zelfs 31 gebouwen op meerdere plaatsen in het bezette Oost-Jeruzalem, het hoogste aantal sinds OCHA (het Bureau van de VN voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken) in 2009 met het documenteren van de aantallen begon.

zaterdag 11 mei 2019

Sousse in Tunesië noemt straatnamen naar Joden

De gemeente Sousse in Tunesië heeft afgelopen donderdag drie straten de namen gegeven van vroegere Joodse inwoners van de stad. Dat gebeurde op feestelijke wijze en in aanwezigheid van een aantal van hun familieleden. 
De namen die vereeuwigd werden waren die van de advocaat Claude Shatbon, de vroedvrouw Yvonne Bessis, en de arts David Wazan. De gemeente Sousse wilde hen eren voor hun verdiensten voor de stad. Zo werkte Yvonne Bessis zeker 30 jaar in de de Franse koloniale tijd, waaronder ook 's nachts in de perioden dat er een uitgaansverbod heerste.

Deze vrijdag weer een dode in Gaza

Abdullah Abul-'Al
Israelische sluipschutters hebben, getrouw aan de traditie, bij de vrijdagse demonstraties van de Grote Mars van de Terugkeer in Gaza, afgelopen vrijdag tenminste weer één Palestijn gedood. Het was de 24-jarige Abdullah Juma' Abdul-'Al. Hij werd ten oosten van Rafah, in het zuiden van de Strook, in zijn bekken geschoten. Er waren 32 gewonden, die door scherpe munitie werden getroffen. Onder hen waren vier kinderen en een medische hulpverlener, de vrijwilliger Mohammad Abu T’eima, die werd neergeschoten te oosten van Khan Younis terwijl hij hulp verleende aan andere gewonden. Hij liep een hoofdwond op.