dinsdag 15 juli 2014

Bij zijn poging demonstreren tegen Israel verdacht te maken koos het CIDI het verkeerde doelwit

Spuiplein protest Gaza
Den Haag, solidariteitsdemonstratie met Gaza, 12 juli 2014. 

Telkens als Israel zijn leger aan het werk zet  - en het doet dat met enige regelmaat - wordt er gedemonstreerd. Dat is logisch. Human Rights Watch, Amnesty International,  B'tselem, the Palestine Centre for Human Rights en iedereen die uit zijn ogen kijkt kan zien dat er bij al die campagnes steeds grof geweld wordt ingezet, dat er veel burgerslachtoffers vallen en dat enorme vernielingen worden aangericht. En dat is dan nog los van de vraag of Israel met die campagnes wel een redelijk doel nastreeft.
Maar iedere keer wordt de indruk gewekt dat er met die demonstraties iets mis is. In 2002 bleken spandoeken met hakenkruizen te zijn gezien, in 2008/9 doken na een demo tegen de Operatie ''Cast Lead'' in Gaza YouTube filmpjes op waarop 'Hamas, Hamas'' werd geroepen, in 2012 was er ook iets en nu dus weer. Afgelopen zaterdag demonstreerden duizenden tegen de jongste aanval op Gaza. En wat lazen we maandagmorgen  in de krant van ''wakker Nederland''? Onder de kop "Tonen nazivlag bij demo ’schandalig'" werden we vergast op een boze reactie van Esther Voet, de directeur van de Nederlandse Israellobby, het CIDI.
''Het gebruik van de nazisymbolen is haar totaal in het verkeerde keelgat geschoten,'' meldt de krant. Vervolgens wordt Voet geciteerd: „Schandalig dat dit in Nederland anno 2014 voor kan komen en nog schandaliger is het dat er politici mee hebben gelopen”. Met die politici doelt ze op ''PvdA-politica Fatima Elatik en het raadslid van de Haagse Stadspartij Fatima Faid'' die aan de demonstratie deelnamen, legt ze uit. Voet: „Fatima Elatik is een redelijke vrouw. Ze ging onlangs nog op de foto met rabbijn Evers. Dat zij nu hieraan meedoet, blijkt hoever de onrede (sic) is doorgedrongen. De Joodse gemeenschap raakt zo alle redelijke gesprekspartners kwijt.”
Vervolgens maakt Voet nog wat opmerkingen over toenemend antisemitisme (een stokpaard van het CIDI) en dat het Israelisch-Palestijnse conflict voor de meeste mensen te complex is, zo complex dat mensen ''daar de feiten niet van weten. Dat het antisemitisme hier volop doorheen gaat, is schande”, aldus Voet. (Excuses voor het abominabele taalgebruik - dit zijn de woorden van Esther Voet, niet van mij, AbuP.).

Tja, en wat zijn nu de feiten? Er was een demonstratie, er waren verkeerde bordjes (in dit geval bordjes met een Davidster en een hakenkruis naast elkaar) die snel op last van de organisatoren werden verwijderd. Maar toch niet zo snel of er kon nog een foto van worden gemaakt voor Twitter, Facebook (en de Telegraaf van de volgende ochtend natuurlijk). Meteen daarna brak het geweld los. Het CIDI, eerst bij monde van ex-directeur Ronny Naftaniel, later overgenomen door zijn opvolgster Esther Voet, begonnen op Facebook en Twitter een campagne, die - zoals dat in die kringen altijd gaat - direct werd overgenomen door een menigte van tientallen, honderden twitterende en Facebookende mensen die allemaal ''schande!'' en antisemitisme!'' begonnen te roepen. Vervolgens riep de PVV dat burgemeester Aartsen van Den Haag had moeten ingrijpen en stelde de geblondeerde PVV-leider vragen in de Tweede Kamer.
Zo gaat het sinds 2002 steeds. Er is geen demonstratie tegen Israel geweest of de claque van CIDI-vrienden en ultra-rechts Nederland heeft wel een bewijs gevonden dat hij niet deugde. Steeds zijn er verkeerde bordjes, vlaggen of geluiden gesignaleerd die - hoewel ze snel werden verwijderd (of door niemand behalve de Israel-claque waren opgemerkt) - duidelijk maakten dat de zaak fout was, en dat iedereen die niet meteen rechtsomkeert had gemaakt, volstrekt niet deugde en eigenlijk deelnam aan een antimitische manifestatie. Het is al zo vaak zo gegaan dat nu in brede kring het verhaal gaat dat het waarschijnlijk mensen uit de CIDI-achterban zelf zijn, die iedere keer met speciaal voor dit doel vervaardigde bordjes en spandoelen klaarstaan, dan wel YouTube beelden indubben, om te proberen elke demo liefst bij voorbaat, of anders ook achteraf, verdacht te maken, in de hoop dat zo kan worden voorkomen dat er überhaupt nog tegen Israel wordt gedemonstreerd.
Maar ditmaal was er dan nog de bijzonderheid dat het CIDI Fatima Elatik als mikpunt had gekozen. Naftaniel verweet haar dat ze niet rechtsomkeert had gemaakt en Esther Voet twitterde zelfs de opmerking dat ze daar Hamas had toegejuicht. Vanzelfsprekend waren dat - de gewraakte bordjes waren immers meteen verwijderd - volstrekt onterechte opmerkingen. In het geval van Voet waren het zelfs schandalige verdachtmakingen. En dat des temeer omdat Elatik iemand is die zich al jaren het vuur uit haar sloffen loopt - met name in het kader van het Joods Marokkaanse Netwerk Amsterdam (JMNA)- om antisemitisme tegen te gaan en de dialoog tussen Marokkanen en Joden te bevorderen. Elatik reageerde op haar Facebookpagina als volgt :
Wat een dag zeg. Vanochtend werd ik wakker en trof ik meer dan 200 berichten op twitter over mij. Sommige berichten van weldenkende mensen en sommige berichten van mensen die maar nog een keer naar de basisschool moeten.
Maar de berichten van CIDI-directeur Esther Voet sloegen daadwerkelijk nergens op. Eerst begon ze met beschuldigingen en framing en daarna ging ze even nog een keer de discussie van gisteravond herhalen die ik al had gevoerd met haar voorganger Ronny Naftaniel. Suggereren dat ik Israel vergelijk met de nazis, suggereren dat de demonstratie een pro-Hamas demonstratie was. Als ik haar dan vraag om kleur te bekennen en afstand te nemen van het disproportionele geweld dat Israel gebruikt tegen onschuldige burgers in Gaza, duikt ze en probeert ze te spinnen. Ik heb voor haar en de haren en alle anderen die mij in een kamp willen zetten de volgende boodschap:
" Ik laat me door niemand de mond snoeren. Als ik onrecht zie dan spreek ik me daarover uit!.
En
Maar het allerergste vind ik wel dat jij mij en anderen het recht wilt ontnemen om te demonstreren tegen onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan! Wij hebben het recht om op te staan voor GAZA en te demonstreren voor vrede, vrijheid, en rechtvaardigheid voor de Palestijnen. ik laat mij niet intimideren en de mondsnoeren door het CIDI.
Maar niet alleen Elatik was boos over de krankzinnige manier waarop het CIDI zijn schare trouwe rechtse volgers tegen haar opzette. Ook Elatiks buitengewoon brede achterban is boos en upset over deze poging om haar het recht te ontzeggen tegen het Israelische optreden in Gaza te demonstreren. Het regende maandag veroordelingen van het CIDI-optreden en verklaringen van steun aan haar adres. Eén voorbeeld uit meerdere: een verklaring van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders SMN waarin onder meer werd gesteld: ''Esther Voet, directeur van het CIDI, (...) moet zich schamen om een bondgenoot in de strijd tegen antisemitisme zo persoonlijk aan te vallen en verdacht te maken.In onze ogen verdient Fatima Elatik alle steun.''

Het lijkt erop dat de aanval van het CIDI zich ditmaal keihard tegen het CIDI zelf zal gaan keren. En dan is vervolgens de vraag waarom het CIDI zo dom is zich op deze manier te vervreemden van iemand die zich altijd heeft opgesteld als een bondgenoot in de strijd tegen antisemitisme, en zich, zoals ze zelf zegt, tot nu toe omwille van de lieve vrede altijd haar grieven tegen het CIDI voor zich heeft gehouden. Bovenal rijst trouwens de vraag waarom het CIDI zo het risico neemt dat het zich totaal onmogelijk maakt in de Marokkaanse gemeenschap.
Het antwoord is waarschijnlijk dat het CIDI nu eenmaal demonstreren tegen Israel hoe dan ook altijd met alle macht wil tegengaan. Elatik werd waarschijnlijk om haar bekendheid gekozen als een voor iedereen duidelijk symbool om aan te geven dat ook deze demonstratie weer ''fout'' was. Zie je wel: een Marokkaanse van wie we dachten dat ze deugde, maar nee, ze viel toch weer tegen. Aan de andere kant speelde waarschijnlijk mee dat het CIDI - en de officiële Joodse gemeenschap - recent een nederlaag hebben moeten incasseren voor wat betreft de gang van zaken in de Joods-Marokkaanse dialoog. Het enige jaren geleden op aandrang van burgemeester Cohen opgerichte samenwerkingsverband Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA) is uit elkaar gevallen als gevolg van pogingen van het CIDI en vertegenwoordigers van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) in Amsterdam om de Marokkaanse deelnemers naar hun hand te zetten. Uit de as van het JMNA is echter een nieuwe dialooggroep opgerezen, ditmaal zonder deelname van figuren die zijn gelieerd aan de LJG en het CIDI. En die staat onder leiding van - u raadt het misschien al - Fatima Elatik, in samenwerking met rabbijn Lody van der Kamp. Is het te vergezocht om te vermoeden dat boosheid hierover een rol speelde bij het CIDI? Wie zal het zeggen. Maar wat het CIDI deed was in ieder geval geen stap die getuigde van groot strategisch inzicht.

13 opmerkingen:

Anoniem zei

... "dan is vervolgens de vraag waarom het CIDI zo dom is zich op deze manier te vervreemden van iemand die zich altijd heeft opgesteld als een bondgenoot in de strijd tegen antisemitisme" ...

Geloof je werkelijk nog steeds dat het doel van het CIDI is antisemitisme te bestrijden Abu? Iedereen weet toch al jaren dat antisemitisme juist het bestaansrecht vormt van die kudde gevaarlijke mafketels. Ze eten en drinken er rijkelijk van.

Om te weten wie men werkelijk is kijk je beter naar hun daden dan dat je luistert naar hun woorden. Hun acties wijzen al jaren uit dat ze in wezen alles doen om antisemitisme zo levend mogelijk te houden omdat Israel en het zionisme er niet zonder kunnen. Ze zuigen het zelfs uit hun dikke duimen als er niet genoeg voorhanden is getuige ook weer de laatste editie van hun jaarlijke antisemitisme monitor.

Anton

Abu Pessoptimist zei

Anton,
Ik geloof werkelijk dat het CIDI antisemitisme wil bestrijden. Dat is wat ze zelf ook zeggen, en van de medewerkers die ik ken, weet ik dat ze het menen. Of ze het op de goede manier doen, of ze niet juist antisemitisme oproepen, is ween vraga die daarbij gesteld kan worden. En of Israel en het zionisme niet zonder antisemitisme kunnen, is een andere discussie, lijkt mij.

Anoniem zei

"Dat is wat ze zelf ook zeggen"

Kom op nou. Ze voeren anti-semitisme enkel op voor hun politieke doel. Antisemitische Zionisten worden uit hun berichten geschrapt. En bovendien, de CIDIes maken van anti-semitisme steeds een uitzondering, nooit worden parallele vormen van racisme en discriminatie genoemd.

Gewoon niet zuiver in hun oordelen. Je kunt beter op je eigen oordeel afgaan (bravo Fatima Elatik voor haar weerwoord).

Egbert

Anoniem zei

"er waren verkeerde bordjes (in dit geval bordjes met een Davidster en een hakenkruis naast elkaar)"

Niet precies genoeg. Het waren *vlaggen* van Israel en Nazi-Duitsland.

En kan iemand nou eens uitleggen waarom je Israel niet met Nazi-Duitsland mag vergelijken? Waarom heeft Van Aartsen de bordjes uberhaupt verboden?

Egbert

Elisabeth zei

Egbert die discussie is hier al een aantal keren vrij uitgebreid gevoerd. Lees het aub na.

Ik word hier zo moe van. Jullie gedoe maakt de Palestijnse zaak er niet beter op.

De vragen die het oproept zijn alleen maar: Waar zijn die Israelische kampen dan waar Palestijnen worden vergast? Waar doet men dan medische experimenten met Palestijnen? Sinds wanneer moeten Palestijnen in Israel met een lapje op hun kleding lopen om herkend te worden? Waarom zijn ze dan nog niet opgepakt en in kampen opgeloten? etc etc.

Kom toch eens met iets beters aanzetten.

Anoniem zei

Er waren geen vlaggen van Israel noch van nazi- Duitsland. Uiteraard. Media als RTL, AD fantaseerden er op los waarmee ze wind onder de
windbuil bliezen. Dhr Loonstein van eenmansclub "Federatief Joods Nederland "ging aangifte doen tegen de demonstratie-organisatoren wegens 'haatzaaien' .Mij lijkt dat we hier te maken hebben met een in vliegende vaart en vereende zionistische krachten opgezette lastercampagne om de Palestinabeweging in discrediet te brengen. De demonstratie is van a tot z gecovered op Facebook in 1000den fotoos, 10tallene filmpjes en geluidsfragmenten - de onjuistheid van de beweringen is aantoonbaar. Volgens mij zijn opzettelijke laster smaad een vorm van haatzaaien en strafbaar. Sylvaan

Lucas zei

Is de gedachte van een oorlogstribunaal of de herinnering aan de NATO-bombardementen op Belgrado ook strafbaar?
http://en.wikipedia.org/wiki/NATO_bombing_of_Yugoslavia#Goals

Lucas zei

All diplomatic relations between Israel and Yugoslavia ceased to exist following the Six-Day War in 1967 until they were renewed on January 31, 1992 DURING the Yugoslav Wars.
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Serbia_relations

Sam zei

Hakenkruis en davidster op 1 dezelfde munt: Swastika and davidstar on one coin http://hetzuur.nl/2012/09/115-jaar-joods-terrorismeOSCAR SCHINDLER RAN A DEATHCAMP http://tinyurl.com/paq8pd7 http://tinyurl.com/nju4gpt

Oskar Schindler of the NDSAP http://tinyurl.com/mno3x82

Even ww2 Germany was Completely jewish
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/62958.html &
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/39947.html &
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/12069-container.html

Hakenkruis en davidster op 1 dezelfde munt: Swastika and davidstar on one coin http://hetzuur.nl/2012/09/115-jaar-joods-terrorisme

If Palestine never existed, who issued this Palestinian coin? https://twitter.com/ms_msmarshas/status/456145881419358209

benjamin netanyahu = mileikowsky 8:11/eduh barak=eduh brog 8:18/ariel sharon=arik scheinermann 8:25/david ben gurion=david grün https://www.youtube.com/watch?v=7zS7aMGByxY #nazi

Ariel Sharon Born Ariel Scheinermann, Dies At Age 85 http://theobamacrat.com/2014/01/11/ariel-sharon-born-ariel-scheinermann-dies-at-age-85/ looks exactly like netanhyau

http://www.eilatgordinlevitan.com/kurenets/k_pages/milikowsky.html

worship antisemitism "" Mount Herzl "" https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Mileikowsky

So a very lot of nazi ´s to Find in israel https://twitter.com/tabletmag/status/480854012120793088

And even ben goerion was a jew murderer! https://www.archive.org/stream/Ben-gurionScandals--HowTheHagannahAndTheMossadEliminatedJews/giladi#page/n13/mode/2up
mileikowsky https://twitter.com/Israel/status/480389544102354944

Book about killing gentile children becomes bestseller in Israel http://tinyurl.com/obllwra

The Ringworm Children http://www.conspiracyarchive.com/Commentary/Ringworm_Children.htm


"How could it be that children of Nazis live right here in Israel and no one knows about them? Impossible! http://thisiszionism.blogspot.nl/2008/02/nazis-in-israel.html

Biggest book ever written about the global crime network At least 10.ooo quotes about Jews written by Jews. http://www.holywar.org/jewishtr/open.htm … #Demmink


Dus die bruine nazi ster en dat kruis hangen nog al eens naast elkaar

Anoniem zei

Gaza is de concentratiekamp van deze tijd en de zionisten de nazi's van deze tijd. Er worden onschuldigen kinderen vermoord, huizen kapot gemaakt en gezinnen uit elkaar gerukt. Mensenlevens worden letterlijk kapot gemaakt (geen armen, geen benen, geen hoofden etc.) Noem mij hoe je me noemen wilt maar dit is 100 malen wreeder, erger en onmenselijker dan de nazi tijden. Overigens wil ik wel vermelden dat mijn hart ook naar die joden gaat die geleden hebben onder hitler. Maar ga mij niet zeggen dat ik de zionisme niet mag vergelijken met de nazi's wat ik vele malen erger vind. Kinderen en vrouwen worden met opzet vermoord zodat er geen volgende generatie palestijnen meer zal zijn, onmenselijkheid ten top.

hotstuff zei

Ziet Comments


https://twitter.com/Amazing_Nieuws/status/489691795669147648

Anoniem zei

Elisabeth, speel niet zo vermoeid. Je geeft geen antwoord op waarom dat vergelijken niet zou *mogen* (lachen: jijzelf mag het blijkbaar wel). En ten tweede zeg je niks over waarom het zelfs *verboden* is.

Het is Van Aartsen die een politieke mening verbiedt.

Egbert

Anoniem zei

Zojuist de tip van Jaap Hamburger gevolgd (docP.nl). Ook daar: "Onze organisaties haten het hakenkruis ook. De organisatoren hadden met de politie afgesproken dat mensen die hakenkruisen meebrachten zouden worden verwijderd".

Welja, mensen verwijderen. Dus niet eens huyn uitspraken, maar de mensen. (Vraagje aan Van Artsen: Waarheen zijn zij gedeporteerd?)

Nou breekt mijn klomp. Waarom dat gedraai? Waarom niet het verschil weten tussen "niet leuk vinden" en "niet mogen"? Bij de volgende demo dan maar borden met "Isreal is niet Nazi-Duitsland" in sprekende symbolen, en dan al die kleine lettertjes.

Egbert

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...