donderdag 4 november 2010

CIDI keert zich tegen herdenking Kristallnacht, omdat niet alle deelnemers kosjer zouden zijn

Sinds 1992 organiseert Nederland Bekent Kleur een herdenking van de Kristallnacht. De herdenking in Amsterdam sluit aan bij activiteiten elders in ons land en in 40 Europese landen.In 2009 waren de sprekers op de herdenking:
 
- Freek Ossel (Wethouder Gemeente Amsterdam),
- Awraham Soetendorp (rabbijn, zie foto)                            
- Eduard Nazarski (Directeur Amnesty International Nederland)
- Yassin el Forkani (Jongeren-Imam in Amsterdam)
Bekijk hier het (foto)verslag van vorig jaar.

Een jaar eerder waren de sprekers Ed van Thijn en Mohammed Rabbae.

Ook dit jaar wil Nederland Bekent Kleur de traditie handhaven (sprekers en wie muzikaal meewerkt wordt nog bekendgemaakt), maar intussen probeert het CIDI, dat langzamerhand een soort splijtzwamfunctie in Joods- en politiek Nederland aan het vervullen is, roet in het eten te gooien. Lees de volgende regels, die deze week verschenen op de CIDI-website:

Het Centraal Joods Overleg, CJO (lees: de grote man achter het CJO, Ronny Naftaniel, AbuP) heeft met zorg kennis genomen van het voornemen van de organisatie Nederland Bekent Kleur om op 9 november in Amsterdam weer een Kristallnachtherdenking te organiseren. In 1938 werden op de nacht van 9 op 10 november in Duitsland 267 synagogen in brand gestoken en 7500 bedrijven van Joden vernield. 92 Joden werden vermoord. Het was een massale uiting van antisemitisme. Hoewel het CJO het van groot belang acht dat dit moment herdacht wordt, kan het CJO zich niet herkennen in de wijze waarop dit momenteel in Amsterdam gebeurt. De bijeenkomst in Amsterdam is in hoge mate gepolitiseerd.
Zo achten wij een aankondiging van de bijeenkomst op de website van de Internationale Socialisten verwerpelijk. Naast de aankondiging staat een affiche afgebeeld waarop wordt opgeroepen Israel te boycotten. Israel wordt gelijk gesteld aan apartheid. Deze politisering heeft niets meer te maken met een waarschuwing tegen antisemitisme en racisme nu, laat staan met een herdenking van het verleden.


Hoe nu?? Het CJO/CIDI heeft met zorg kennis genomen van het voornemen van de organisatie Nederland bekent Kleur om een herdenking te organiseren en constateert dat deze in hoge mate is gepolitiseerd?? Omdat de aankondiging (ook) op de website staat van de Internationale Socialisten, terwijl daarnaast een affiche is afgebeeld waarop wordt opgeroepen Israel te boycotten?

Tjee......blijkbaar moet Nederland Bekent Kleur er dus voor zorgen dat hun aankondigingen voor een  herdenking van een gebeurtenis die de inleiding vormde tot één van de ergste racistische misdaden uit de recente geschiedenis, uitsluitend wordt aangekondigd op websites en andere plaatsen die vooraf door het CIDI en aanverwanten kosjer verklaard zijn. Een belachelijke eis. Maar bovendien onsmakelijk en heel erg dom. Want laten we het eens omdraaien. Als ik me niet vergis pleitte het CIDI er onlangs voor dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een delegatie van Israelische gemeenten zou ontvangen, waaronder zich ook vertegenwoordigers bevonden van de illegale nederzettingen op de Westoever die zijn gebouwd op van de Palestijnen gestolen land. Ook meen ik me te herinneren dat een medewerker van het CIDI  op de PVV-kandidatenlijst terecht kwam voor de Tweede Kamerverkiezingen (hij is inmiddels verkozen) zonder  dat het CIDI bezwaar maakte. En dat terwijl de PVV niet alleen moslims discrimineert maar bovendien wat Israel betreft op de lijn zit van hard - zo niet fascistisch-  rechts in dat land en voorstaat om alle Arabieren eruit te donderen.
Kortom het CIDI heeft er geen problemen mee om op te komen voor kolonisten die de internationale wetten overtreden en de Palestijnen onderdrukken, noch ziet het problemen als zijn medewerkers racisten blijken te zijn. Toch zou ik - als het CIDI de Kristallnachtherdenking organiseerde, erheen gaan. Omdat ik het belangrijk vind dat de Kristallnacht wordt herdacht en dat er door wie dan ook over wordt gepraat en gediscussieerd.
Maar het CIDI/CJO ziet dat blijkbaar anders. Ik moet zeggen: daar wordt ik iebel van. Iebel in de oorspronkelijke, jiddische, betekenis van misselijk, ziek. De geschiedenis leert dat de Weimar republiek in elkaar stortte omdat links en de burgerlijke partijen te verdeeld waren om zich aaneen te sluiten om het oprukken van fascistisch rechts te keren. Blijkbaar heeft het CIDI/CJO niet veel van deze les geleerd.
 
PS. Het wordt langzamerhand steeds duidelijker waar sommigen mee bezig zijn in Nederland. In Elsevier stond vandaag een  verhelderend stukje onder de kop 'Geen Hamas-vrienden op herdenking Kristallnacht'. Daarin las ik de volgende zinnen over eerdere Kristallnachtherdenkingen:
'De bijeenkomst liep voorgaande keren uit op een beschamende vertoning. Leden uit Danens entourage (Danen is de voorzitter van NL Bekent Kleur, AP), die bekend staan om hun sympathie voor anti-Joodse terreurbewegingen als Hamas en Hezbollah, voerden er het woord en vergeleken de Holocaust met de 'onderdrukking' van moslims. Een aantal Joodse aanwezigen besloot om de bijeenkomst in het vervolg te mijden.'
Ik vroeg me natuurlijk meteen af wie van de mensen uit Danen's entourage kon zijn bedoeld. Nazarski van Amnesty? Soetendorp? Van Thijn? Rabbae? Danen zelf? Nou nee, de link in het stukje blijkt te verwijzen naar een giftig cursiefje van de begaafde auteur Leon de Winter, orakel van rechts,  over ... Gretta Duisenberg.  Ik weet niet of zij tot de entourage van Danen behoort (in dat geval heb ik dan iets gemist) maar als spreker bij een Kristallnachtherdenking  heb ik haar nog niet gehoord. De auteur van dit missselijkmakende stukje wanjournalistiek heet Wierd Duk. Ik heb besloten hem in het vervolg te mijden.
Maar intussen blijkt - op Twitter - wel dat het CIDI/CJO succes heeft met zijn anti-NBK-actie.  Rechts tot uiterst rechts is dolblij. Rechtse types als Carel Brendel, PVV-aanhangers en de gestaalde pro-Israel-kaders likken hun vingers erbij af. Hulde voor het CIDI derhalve, dat weer zo goed weet in te spelen op het huidige politieke klimaat, op de Zeitgeist. Er is, zou je zeggen, ongeveer geen betere manier om de herinnering aan de jaren '30 in Duitsland levend te houden dan het naspelen van de acties van de scheurmakers die Weimar naar de bliksem hielpen.

PS 2
Het zag er even naar naar uit dat het CIDI erin zou slagen de herdenking naar de bliksem te helpen. Van tenminste twee mensen weet ik dat ze niet als spreker (of in het andere geval musicus) wilden optreden. Van de een weet ik dat dit was 'om hier niet in betrokken te raken'. Van de ander (die via mij was gevraagd) heb ik op zijn minst een vermoeden. Of het dit jaar nog wat wordt is onzeker. Maar dat het volgend jaar dankzij het CIDI van een gebeurtenis die aandacht geeft aan universele mensenrechten, getransformeerd zal zijn in een pro-Israel betoging waar ook de Wilders aanhang zich bij thuis zal voelen, lijkt me meer dan waarschijnlijk.
'Omdat mensen er niet in betrokken willen raken' is een laffe motivatie. We raken er namelijk op de één of andere manier vroeger of later allemaal in betrokken. Als we ons niet verzetten, wordt een gebeurtenis die openstond voor iedereen die de herdenking van dit soort zaken nodig vond in het kader van de waakzaamheid voor de mensenrechten, binnen de kortste keren  veranderd in een bijeenkomst waar kritisch denkende en linkse mensen niets meer te zoeken hebben. Je kan natuurlijk denken dat het maar een herdenking is. Maar ik zou dat een verontrustend teken aan de wand vinden.

17 opmerkingen:

Daphne zei

Het ziet eruit alsof het CIDI nu echt in paniek is. De steun voor het beleid van Israël brokkelt af, behalve in uiterst-rechtse kring. De organisatie wordt op dezelfde lijn geplaatst als de PVV en hiermee direct geassocieerd.(Eigen schuld overigens, hadden ze zich maar van Wim Kortenoeven moeten distanticiëren.)

En nu laten zij een splinter als de Internationale Socialisten de agenda bepalen! Door niet te komen naar de Kristallnacht herdenking. Het lijkt het schoolplein wel. Als jij dit jongetje uitnodigt, kom ik niet naar je verjaardagspartijtje.

Hoe zeer wil je jezelf presenteren als vertegenwoordiger van de Joodse Gemeenschap? Zo? En hoe zeer ben je in staat vanuit je eigen autonomie als organisatie te handelen voor het welzijn van diezelfde gemeenschap? Moet er nu een kunstmatige scheiding komen tussen Joden versus Kristallnachtherdenkers, omdat er een organisatie mee organiseert, (en er met een handjevol mannen en paardenkoppen aanwezig is), die onaardige dingen zegt over Israël?

De intellectuele en morele dood in de pot, jongens.

Abu Pessoptimist zei

Ja, of moeten we toe naar twee Kristallnachtherdenkingen, twee Auschwitz herdenkingen, twee soorten Westerbork-musea. Mijn God, hoe stompzinnig en bekrompen kan het nog worden.
En dan die reacties van 'de Joodse gemeenschap keert zich af van NBK'. Nou, mijn Joodse gemeenschap neemt niet zulke besluiten. De leden van mijn Joodse gemeenschap hebben geleerd wijzer te zijn.

Richard zei

Maarten-Jan,

Het is jammer dat je niet inziet dat de kristallnacht herdenking NIET gepolitiseerd moet worden.

Dat Nederland Bekend Kleur een aanklacht indient tegen Geert Wilders, of dat bestuursleden van NBL betrokken zijn bij pro-hamas symposia (zoals bij de AEL in 2004) is weliswaar hun recht. Maar past absoluut niet bij de herdenking.

EVENEENS past het niet dat naar aanleiding van Nederland Bekend Kleur de Joodse-Christelijke pastoor Ben Kok met Israelische vlaggen wilde gaan zwaaien tijdens de herdenking.

De herdenking zou een herinnering moeten zijn aan de pogrom die de kristallnacht is gaan heten. Dat jij het blijkbaar prima vindt dat deze wordt gepolitiseerd vind ik een schande.

Het CJO stelt duidelijk dat het niet wilt dat het gepolitiseerd wordt. Noch door rechts, noch door links. Zo is het en niet anders.

Het is werkelijk frappant dat jij je opwindt over het besluit van het CJO. Je hebt altijd gezwegen toen de herdenkingsavond de afgelopen jaren steeds meer werd gepolitiseerd.

Je zou je moeten schamen!

Richard

Abu Pessoptimist zei

Richard, deze reactie van jou is te belachelijk voor woorden. In de eerste plaats daag ik je uit aan te geven waar en wanneer en hoe vorige herdenkingen gepolitiseerd waren.
Vervolgens mag je me uitleggen waarom, als CIDI/CJO niet wil politiseren, er ausgerechnet NU, vlak voor de herdenking een persbericht van die kant komt met als effect dat de boel gesaboteerd wordt en heel nadrukkelijk in de politieke sfeer getrokken. Het lijkt wel de tijd van de Februaristakingsherdenkingen, waar indertijd veel mensen niet aan wilden deelnemen omdat de CPN er een grote vinger in de pap had (terecht, de staking was vooral een zaak van de CPN geweest)

Als het CIDI niet wilde politiseren, had het dan niet voor de hand gelegen om contact op te nemen met Nederland Bekent Kleur, om te kijken of de organisatie kan worden omgegooid? En zou NBK dat dan hebben tegengewerkt? Ik durf er nogal wat onder te verwedden dat NBK daaraan zou hebben meegewerkt. Het is niet geprobeerd. Naftaniel levert liever deze onfrisse rotstreek uit de CIDI-truckendoos.

Vervolgens, wat je opmerkingen over de politieke kleur van NBK betreft: so what? Is het CIDI met zijn ex-medewerker Kortenoeven soms neutraal en van onbesproken gedrag? En wat maakt het überhaupt uit zolang de herdenking zelf maar waardig is. (En ik daag je nogmaals uit om uit te leggen wat er mis was met sprekers als Soetendorp, Ossel, Nazarski, Van Thijn, en ja ook Rabbae en Danen en een studentenimam).

En ik zal je nog wat zeggen: het feit dat het CJO zich er nu meester van maakt, zou best mijn instemming kunnen hebben, als maar vaststond dat de herdenking in de toekomst niet zal worden gebruikt om de Kristallnacht in één adem te noemen met Israel en om de critici van het huidig Israelische beleid om de oren te slaan met je weet wel welke argumenten ik bedoel. (Dat is namelijk niet minder fout dan de herdenking misbruiken om kritiek op Israel te leveren, wat overigens nooit is gebeurd).

En wat die maffe Ben Kok betreft: die man duikt overal op, ook het CJO zal hem niet kunnen tegenhouden.

En of ik me moet schamen? Jawel, ik overweeg inderdaad me te gaan schamen dat ik Naftaniel tot voor zeer kort - ondanks van alles - toch steeds mijn vriend ben blijven noemen. Dat was misschien toch een fout.

Anoniem zei

Niet meedoen aan de Herdenking van de Februaristaking ("destijds CPN dikke vinger in de pap"): dat is een situatie die achterhaald is en al vaak beschreven en bediscussieerd.
Het is een groter taboe, is mijn indruk, om weg te blijven bij deze Herdenking vanwege de prominente aanwezigheid van de Israelische ambassadeur. Je in het gezelschap bevinden van een vertegenwoordiger van zo'n recht-schendend land: dat vind ik niet op te brengen. Hoewel ik graag de Februaristaking in een groep zou willen herdenken.

Abu Pessoptimist zei

Anoniem (waarom anoniem?), dit vin dik een beetje een overtrokken reactie. Een Israelische ambassadeur, of ander voorbeeld: Wilders, die naar een herdenking komt, moet ons dat ertoe verleiden om huis te blijven?
Ik zou zeggen: zolang de herdenking zelf in het teken staat van de naleving van de mensenrechten en van de vrijheid van meningsuiting doet het er niet toe wie de organisator is of wie er al of niet komt. Maar je kunt je afvagen of dat voor wat de Kristallnachtherdenking betreft, zo blijft als staks het CJO / CIDI de touwtjes in handen neemt.

Richard zei

Maarten-Jan,

Lees ik uit je woorden dat je je verzet omdat er 'een kans zou zijn dat het in de toekomst door CJO gepolitiseerd zou worden'? Dat betekent dus dat je helemaal geen idee hebt of dat zo is, maar je weer lekker zit te suggereren.

Sorry dat ik niet verder inga op uw vragen, ik had het allemaal uitgetypt in dit bericht, maar dacht halverwege van: Waarom zit ik in godsnaam met u te discussieren over dit onderwerp, waarover volgens mij 90% van Nederland het met mij eens is. Ik bewaar die moeite wel voor een keer dat u een serieus onderwerp aankaart.

Gegroet,

Richard

Keesjemaduraatje zei

Carel Brendel is overigens gewoon links hoor. Hij distancieert zich alleen wat nadrukkelijker van de Hamas dan jij doet

Abu Pessoptimist zei

Richard, ik stelde je een paar vragen. Ik constateer dat je daar geen antwoorden op hebt. Meer hoef ik niet te zeggen, lijkt me.

Abu Pessoptimist zei

Zo? Carel Brendel, auteur van Het verraad van links, is links? 't Is maar hoe je het bekijkt, Keesje. Misschien ben je zelf zo vaak heen en weer gelopen dat je het verschil niet meer helemaal weet?

Keesjemaduraatje zei

jij gebruikt in ieder geval nog steeds de oude communistische methodes: je valt de persoon aan en gaat niet in op argumenten. Je noemt mensen "eng" of "fout" maar gaat niet in op wat ze te zeggen hebben. "Het Verraad van Links" kon alleen door iemand geschreven worden die er midden in heeft gezeten en zich zorgen maakt over de koers van "Links".
Carel Brendel, de zoon van Cajo is juist een uitermate genuanceerde persoon die nergens zomaar achteraan loopt.
Maar misschien moet je eens naar de Hezbollaah aanhangers in Nederland kijken als je enge mensen zoekt.

Abu Pessoptimist zei

Grappig. Nooit eerder heeft iemand me het gebruik van communistische methodes verweten. Ben ik ook nooit geweest, communist, altijd fel anti, maar wel links.
Enfin, ik denk niet dat je gelijk hebt, wat Brendel betreft. Maar als jij Brendel links wilt noemen, be my guest.

Anoniem zei

Dat splijtzwamtrucje van Carel Brendel om zich links te noemen begint een beetje oud te worden. Doet íe dat echt nogsteeds??

Anyway, we gaan buitenlandse politiek toch niet laten bepalen of we wel of niet mogen herdenken? Het CJO moet zich niet zo laten ophitsen door die google-"onderzoeker".

Als je ongepolitiseerd wil herdenken moet je iets gaan herdenken dat niet politiek is.
Politiek gebruik maken en organiseren van onderbuikgevoelens zoals de NSDAP deed is niet uniek. We moeten toch waarschuwen voor die vorm van hetzerij zoals de NSDAP deed, en ons herinneren waar het toe kan leiden?

Het categories aanvallen van mensen is erg handig, omdat een categorie zich niet kan verdedigen. Als je dus verder niet zoveel te melden hebt, dan is het onder vuur nemen van een categorie een dankbare manier om macht te krijgen. (Wellicht onbedoeld) wordt daarmee geweld tegen mensen in deze imaginaire categorie gelegitimeerd.

Als mensen dat soort politiek gebruiken (ongeacht tegen wie), dan is het belangrijk hier tegen in te gaan. Het aangrijpen van de Kristallnacht als historisch voorbeeld lijkt me legitiem.

Tsja, nogal logisch dus dat die herdenking een politieke lading heeft nu de PVV zo centraal is in de politiek. Die politisering komt dus niet door de deelname van de Internationale Socialisten, dat is een onzinnig gelegenheidsargument van het CJO.

Abu Pessoptimist zei

Anoniem, dit vind ik een zinnige reactie en ik ben het ermee eens. Jammer, alleen, dat je anoniem bent.

Keesjemaduraatje zei

je gaat voorbij aan het feit dat de internationale socialisten een herdenking van Hamas oprichter Sjeik Yassin hebben georganiseerd en je gaat voorbij aan de steun van de IS aan de Arabisch Europese Liga, wat een anti-Joodse organisatie is.
Het is inderdaad moeilijk een herdenking geheel zonder verwijzing naar de huidige tijd te houden,maar haaldan alle anti-Joodse gebeurtenissen aan, zoals de oproepen van de Iraanse president Ahmadinejad

Abu Pessoptimist zei

Kijk, Keesje, ik sluit geen groepen uit. Dat doen anderen. Ik vind dat iedereen welkom is bij zo´n herdenking. De enige eis die gesteld mag worden is dat het een waardige herdenking is, dat er geen dingen met de haren worden bijgesleept en dat er enige subtiliteit in acht wordt genomen. M.i. is dat de afgelopen jaren aardig gelukt.

Karwan zei

"Bij gebrek aan argumenten zijn door rechtse media als Elsevier en GeenStijl ongefundeerde en kwetsende karaktermoordcampagnes opgezet tegen de initiatiefnemers van de herdenking. Terwijl deze media de 32 gewelddadige aanslagen op moskeeën van afgelopen jaar nagenoeg onbesproken laten, neemt men wel uitgebreid de ruimte om de organisatoren van de Kristallnachtherdenking verdacht te maken."

http://socialisme.nu/blog/nieuws/10957/waarom-de-kristallnacht-herdacht-moet-worden/

Israels parlement verwerpt het idee van een Palestijnse staat

Gideon Saar Het Israelische parlement, de Knesset, heeft donderdagmorgen een resolutie aangenomen tegen de vestiging van een Palestijnse sta...