zondag 21 november 2010

Belachelijk lage straf voor militairen die 9-jarig jongetje gebruikten als menselijk schild

Een Israelische militaire militaire rechtbank heeft zondagochtend twee militairen die tijdens de Operatie Cast Lead in Gaza in januari 2009 een 9-jarig jongetje als menselijk schild hadden gebruikt, veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank degradeerde hen tevens van sergeant 1e klasse naar de rang van gewoon sergeant. De straf was aanmerkelijk lichter dan de door de officier van justitie gevraagde onvoorwaardelijke gevangenisstraf  en degradatie tot de rang van soldaat.
De twee waren er in oktober schuldig aan bevonden dat zij de toen 9-jarige Majed Rabah in de buitenwijk Tel al-Hawa van Gaza-stad hadden gedwongen hen voor te gaan bij het binnengaan van vertrekken en vuilniszakken te openen om te kijken of ze geen boobytraps bevatten. De rechtbank oordeelde dat zij weliswaar gehandeld hadden tegen de morele standaarden van het Israelische leger en het volk van Israel, maar dat bij het bepalen van de strafmaat moest worden meegewogen dat de drie een uitstekende staat van dienst hadden, dat zij onder moeilijke omstandigheden hadden moeten optreden, dat zij het jongetje geen kwaad hadden willen doen en dat een zwaardere straf hen zou kunnen hinderen in hun carrière. 
De twee veroordeelde sergeants van de Givati-brigade toonden zich, evenals vrienden en collega's van hun onderdeel, opgetogen met deze belachelijk lage straf.
In Gaza gaf het slachtoffer, de nu 11-jarige Majed Rabah, er blijk van dat hij intussen een goed begrip heeft gekregen van hoe de wereld voor hem en zijn medemensen in elkaar zit. 'Ze hadden een gevangenisstraf van een een jaar of twee moeten krijgen,' verklaarde hij tegenover het persbureau Reuters, 'Als een Israelisch kind aan hetzelfde was blootgesteld, was de hele wereld tegen ons in actie gekomen. Maar als het een Palestijns kind is, dan gebeurt er niets.'  
Nog een bewijs voor de stelling van Majed wordt geleverd door Jared Malsin, de in januari 2010 door Israel het land uitgezette hoofdredacteur van de Engelse sectie van het Palestijnse persbureau Ma'an News.
Malsin, die nu in Gaza verblijft, deed een follow up van een beschieting door het Israelische leger op 13 september, waarbij een grootvader, diens kleinzoon en een vriendje werden gedood (hier te vinden op mijn blog). Malsin geeft gruwelijke aanvullingen: De Israeli's schoten om te doden (ze gebruikten munitie met flechettes, kleine pijltjes die eigenlijk zijn bedoeld om tegen militaire hardware te gebruiken). Ze hadden geen enkele reden om aan te nemen dat het om 'strijders/terroristen' zou gaan (de drie zaten in open terrein van waaruit niemand het in zijn hoofd zou halen een aanval op Israel te lanceren), en hun aanval doodde niet alleen drie mensen maar ook 29 van de 30 schapen van de betreffend familie. Voor Malsin's verhaal klik hier.

16 opmerkingen:

Awi Cohen zei

Deze soldaten zijn bestraft. Israel veroordeelt oorlogsmisdaden.

In dezelfde oorlog juicht Hamas oorlogsmisdaden toe: zowel het beschieten van burgers als het gebruik van Palestijnen als menselijke schilden. Van bestraffing zal dus geen sprake zijn.

Zie: http://www.likud.nl/schild.html

Abu Pessoptimist zei

Welkom terug, Awi of hoe je ook mag heten. Jij noemt het bestraffen, ik vind voorwaardelijke straf in dit verband meer een soort symbolische straf, oftewel straf die geen echte staf is.
Wat betreft de pagina waar je naar verwijst: geloof je dat zelf allemaal echt? Zeker het Goldstone rapport niet gelezen? Ga eens naar http://www.goldstonereport.org/ voor de verandering.

Anoniem zei

Likud.nl gebruikt Brabosh als wetenschappelijke site met de "juiste"informatie terwijl het klinkklare leugens zijn.
Lees de Haaretz van vandaag en lees hoe de kolonisten het water afpikken van de Palestijnen op de West Bank.
Hoever wil men nog gaan om het leven van de Palestijnen helemaal kapot te maken?
jose

Likoed Nederland zei

Het Goldstone rapport is op een fantasie gebaseerd, zoals Hamas 2 weken geleden heeft toegegeven.

De meeste slachtoffers waren strijders en geen burgers, zoals Israel altijd heeft beweerd.

Er waren 5% vrouwen onder de slachtoffers. Logischerwijs bestaat de groep onbedoelde slachtoffers voor de helft uit vrouwen. Dus die groep vormde 10%.

De strijders waren dus 90% van de slachtoffers.

En de 10% burgers die omkwamen, waren vooral slachtoffer van de tactiek van het menselijk schild. Zie onze eerste reactie.

Abu Pessoptimist zei

Ik ben blij verrast dat u geloof hechtte aan de uitspraken van Hamas-leden. Dat is goed nieuws. Dan bent u het natuurlijk ook met me eens dat ze bij een vredesoplossing moeten worden betrokken.

Awi Cohen zei

Natuurlijk.

Als ze aan de drie alleszins redelijke voorwaarden hebben voldaan die zijn gesteld door de internationale gemeenschap - de VS, de EU, Rusland en de VN:
het afzweren van geweld, het erkennen van Israel en het nakomen van de eerder gesloten vredesovereenkomsten.

Abu Pessoptimist zei

In haar politieke program zegt Hamas nooit Israel te zullen erkennen, maar akkoord te gaan met een oplossing als die door het Palestijnse volk (per referendum) wordt goedgekeurd.
Volgens de internationale gemeenschap (lees de VS en Europa) is dat niet genoeg. Dat is meten met twee maten: Fatah (de belangrijkste partij in de PLO) heeft nooit Israel erkend. Geen probleem voor de VS en de EU, want de PLO (de paraplu-organisatie) heeft dat wel gedaan. Hamas wil lid worden van de PLO (wat overigens door de VS wordt tegengewerkt). Waar hebben we het eigenlijk nog over?

Anoniem zei

Nou ik ben net bijna 4 weken in Israel in Palestijnse dorpen/steden geweest,op de West Bank en in de Negev. Ik wil alleen maar zeggen dat het geweld van Israel komt en dat zij niet zullen rusten voordat al het land van hen is. Palestijnen en Bedoeinen zullen in wijken leven die door Israel beheert zullen worden. Niets meer,niets minder. Waarom wil Israel zijn eigen grenzen niet vast leggen,omdat zij alles willen en geen genoegen nemen met minder.Waarom zouden zij Israel moeten erkennen,het erkennen van diefstal op grote schaal met alle bijbehorende zaken zoals moord en verdrijving,waarom zouden zij tweede rangsburger moeten zijn die als de vijand worden behandeld?
Jose
Jose

Likoed Nederland zei

"In haar politieke program zegt Hamas nooit Israel te zullen erkennen, maar akkoord te gaan met een oplossing als die door het Palestijnse volk (per referendum) wordt goedgekeurd."

Welk politiek programma bedoelt u?

In het Hamas handvest staat heel wat anders, dat een vreedzame oplossing uitgesloten is.

Abu Pessoptimist zei

Tja, er is een programma van de destijds gekozen Hamas-parlementariërs dat hier is te vinden:http://electronicintifada.net/bytopic/historicaldocuments/428.shtml

Een beetje moeilijk vertaalbaar, omdat het deels 'Palestijns jargon' is waar je doorheen moet lezen.
Maar ik mag misschien ook een stuk van mezelf aanprijzen: http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2009/11/naftaniel-zit-er-volstrekt-naast-hamas.html.
En als dat niet genoeg is: er zit in dat stuk een verwijzing naar een studie van het American Institute of Peace waarover ik eerder schreef. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Meshaal googelen in combinatie met 'political program' levert ook nog wel een paar interviews op, denk ik.
En als je een probleem ziet in de tegenstelling tussen Handvest en politiek program: dat was destijds ook het geval met de PLO en was voor Rabin in 1993 geen belemmering om de overeenkomst van Oslo te te tekenen.

Awi Cohen zei

U weet toch wel dat een eis juist was dat het PLO Handvest gewijzigd zou worden?

Het Hamas handvest staat nog steeds bol van het antisemitisme en dat een vreedzame oplossing onmogelijk is.

De internationale gemeenschap eist niet eens dat ze dat wijzigen. Maar wel dat ze zich - als ze de regering willen voorstellen - zich aan internationale verdragen moeten houden.

Abu Pessoptimist zei

Natuurlijk weet ik dat, van die eis dat de PLO haar Handvest zou wijzigen. Die wijziging kwam overigens pas na de handtekening onder 'Oslo'.
Wat Hamas en het zich houden aan internationale verdragen betreft: ik verwijs er maar weer even naar dat ze het vredesplan van de Arabische Liga steunen en lid willen worden van de PLO (die - ik zeg het maar voor alle duidelijkheid - de betreffende verdragen dus allang heeft ondertekend).
Maar nu waarom het hier eigenlijk gaat, welk spelletje er wordt gespeeld. Hamas heeft zijn succes te danken aan het feit dat ze niet zoals Fatah van alles hebben ondertekend en weggegeven zodat ze geen vuistje meer kunnen maken. Wat Israel (en de Westerse landen) nu van Hamas vragen is dat de beweging ook, net aks Abbas c.s., gedwee uit Israels hand gaat eten zodat ze straks net als Abbas, geen poot meer hebben om op te staan als het aankomt op het opeisen van Oost-Jeruzalem of het onderhandelen op basis van de grenzen van 1967. Hamas daarentegen, probeert het spel te spelen dat jarenlang werd gespeeld door de PLO: we geven geen erkenning weg, we tekenen geen internationale verdragen, zolang we niet zeker weten dat we we er wat voor terugkrijgen, en zo ja wat. Die tactiek werd in 1993 (Oslo) opgegeven. Met behoorlijk dramatische gevolgen. Hamas wil niet in dezelfde valkuil vallen.

Awi Cohen zei

Dus geven ze ook niet op want in hun handvest staat: dat een vreedzame oplossing onmogelijk is en dat de Joden moeten worden uitgeroeid.

Abu Pessoptimist zei

Jij geeft ook niet op.
Dat van dat uitroeien ben ik niet tegengekomen. Maar ik wees op de analogie met de PLO. Die zei altijd: kijk niet naar het Handvest, kijk naar het politieke program. En wijzigde haar Handvest moeiteloos toen het erop aankwam.
Zou Hamas onderdoen voor de PLO?

Awi Cohen zei

Hamas is zeker extremer dan de PLO. De PLO is seculier, Hamas streng islamtitisch.

Wat betreft het uitroeien, artikel 7 van het Handvest luidt:

"De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt.
De stenen en bomen zullen zeggen: "O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt mij".

Een mede-oprichter van Hamas heeft dat recent weer benadrukt op Hamas tv, zie:
http://www.likud.nl/pers24.html

Abu Pessoptimist zei

Jawel, maar die vertaling deugt dus niet. Ik geef hier de Engelse versie die meer in de buurt komt van het origineel
(....) But even if the links have become distant from each other, and even if the obstacles erected by those who revolve in the Zionist orbit, aiming at obstructing the road before the Jihad fighters, have rendered the pursuance of Jihad impossible; nevertheless, the Hamas has been looking forward to implement Allah’s promise whatever time it might take. The prophet, prayer and peace be upon him, said: The time will not come until Muslims will fight the Jews (and kill them); until the Jews hide behind rocks and trees, which will cry: O Muslim! there is a Jew hiding behind me, come on and kill him! This will not apply to the Gharqad, which is a Jewish tree (cited by Bukhari and Muslim).

Enfin, een kleine nuance verschil toch wel met dat de Dag des Oordeels pas komt als alle Joden zijn gedood, dacht ik zo.
Overigens heb ik ook een artikeltje geschreven over die meneer Mahmoud al-Zahar. Ik noemde hem een antisemiet: http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2010/11/medeoprichter-en-leider-van-hamas-laat.html.
Daar heb je geen reactie op gegeven.

Raketten Hamas richting Jeruzalem na Israelische aanvallen op al-Aqsa, Israelische vergelding doodt 20 mensen in Gaza

Vier keer updated. De Hamas-beweging in Gaza heeft maandagavond even na zes uur plaatselijke tijd (7 uur Europese tijd) eeen zevental rakett...