woensdag 17 november 2010

Medeoprichter en leider van Hamas laat zich kennen als oprechte antisemiet


Vaak zal het niet gebeuren dat ik op deze plaats naar de woordvoerder van de Israeli Defense Forces verwijs. Maar ditmaal dus wel, want nu hebben ze daar een  punt. Ze signaleren dat medeoprichter en één van de leiders van Hamas, dr Mahmoud al-Zahar, op 5 november een virulent antisemitische toespraak heeft gehouden op Al-Aqsa televisie, de tv van Hamas.
Zahar zei dat de Joden geen plaats hebben onder de naties. Hij verklaarde dat ze in 1253 uit Frankrijk waren gegooid, vandaar naar Engeland waren gegaan en ook daar na 27 jaar waren uitgezet. Die jaartallen waren onjuist (1253 betrof een - tijdelijke - uitzetting uit Carcassone, de echte uitzettingen uit het Franse koninkrijk (Frankrijk minus de Elzas, Savoye en de Provence) vonden plaats in 1306, in 1322 en - definitief - in 1394. En natuurlijk gingen ze vandaar niet naar Engeland, en daar werden ze ook niet in 1280 zoals hij zei verdreven, maar in 1290. Zahar gaf trouwen nog meer van dit soort onzin-jaartallen, zoals 1444 als jaar van een verdrijving uit uit Nederland (dat betrof de stad Utrecht) of 1945 uit Duitsland (wat hij daarmee bedoelde is al helemaal niet te volgen).
Desalniettemin somde Zahar deze foutieve feiten op met veel aplomp. Maar niet dàt, maar zijn toelichtingen maakten zijn toespraak abject. Zo zei hij bij herhaling en met nadruk dat de Joden in al deze plaatsen waren gedood of verdreven omdat de Fransen, Engelsen en wie dan ook tot de conclusie waren gekomen dat zij doodden, geld stalen en hun bloed dronken. Voor de Joden dus geen plaats onder de volken. En ook uit het Midden-Oosten zouden ze worden verdreven.
En ach, waar hadden we dit soort uitspraken eerder gehoord? Dit was dus niet meer anti-zionistisch of anti-Israelisch, wat begrijpelijk is vanuit het standpunt van Hamas, maar ronduit ouderwets antisemitisch.
Ik behoor - zoals de lezers van dit blog weten - niet tot de school die denkt dat er met Hamas geen zaken kunnen worden gedaan. Ik heb geschreven over het verschil tussen het Handvest van Hamas en het politieke program van de beweging dat intussen is geëvolueerd - een van die stukken is hier te vinden. Ik hoop dat Hamas bij een oplossing wordt betrokken. Zonder Hamas  is een oplossing volgens mij ook niet levensvatbaar. En de manier die Hamas voorstelt: een oplossing die wordt voorgelegd aan een breed Palestijns referendum - lijkt me ook domweg de beste manier. Maar dat alles betekent niet dat de abjecte onzin die Zahar uitkraamt (een tape van zijn toespraak is hier te vinden), niet moet worden gesignaleerd en aan de kaak gesteld.
En nu zou het natuurlijk kunnen dat Zahars opstelling iets te maken heeft met zijn persoonlijke geschiedenis. In 2003 werd zijn oudste zoon Khaled gedood en een dochter gewond toen de Israeli's met een zware bom zijn huis verwoestten in een poging hem te doden. In 2008 werd bij een Israelische aanval op Gaza waarbij meerdere mensen omkwamen, ook zijn tweede zoon en jongste kind, Husam gedood (de foto hierboven toont Zahar, links op de foto, tijdens Husams begrafenis). Maar hoewel wellicht verzachtende omstandigheid, is dat geen excuus voor de manier waarop Zahar zich uit. Antisemitisme, anti-islamisme, anti-wat-dan ook op een vergelijkbare manier, is allemaal even onbruikbaar in de politiek.En een beweging die geloofwaardig wil zijn in haar streven naar Palestijnse onafhankelijkheid kan zich geen Zahars veroorloven.

Geen opmerkingen:

Raketten Hamas richting Jeruzalem na Israelische aanvallen op al-Aqsa, Israelische tegenaanvallen doden 20 mensen

Vier keer updated. De Hamas-beweging in Gaza heeft maandagavond even na zes uur plaatselijke tijd (7 uur Europese tijd) eeen zevental rakett...