zaterdag 13 november 2010

Het CIDI speelt met vuur

Chateau de Carrouges, 5 kilometer van de plaats waar ik nu zit, een van de mooiste kastelen van Frankrijk 

Vanuit een regenachtig Normandië lees ik wat verslagen over de Kristaallnachthedenking van afgelopen dinsdag en ik krijg koude rillingen. Dat komt niet door de temperatuur hier – ondanks de flarden natte wind is het best uit te houden en heeft zelfs een boswandeling nog wel zijn charmes - maar door de .associaties die ik erbij krijg.
In Nederland is namelijk iets vreemds aan de gang. Sinds 1992 heeft Nederland Bekent Kleur de Kristallnacht herdacht. Ik heb daar nooit kritiek op gehoord. En nu ineens deugt er van al die herdenkingen helemaal niets meer. Ook niet meer van de laatste. Wat volgens de aanwezigen die ik gesproken heb een waardige herdenking was van een gruwelijk moment in de geschiedenis, blijkt plotseling in sommige verslagen een gekleurde vertoning te zijn geweest. Zo was er iemand die erop wees dat Mirjam Ohringer die op de laatste herdenking sprak, een communistisch verzetsverleden had. Dat deugde blijkbaar niet. Ook de dichter Bertold Brecht, van wie een gedicht werd voorgedragen, zou om dezelfde reden niet meer mogen. Ik begrijp dat mensen die deze onzin opschrijven de herdenking van de Februaristaking ook een foute zaak moeten vinden. Die was immers ook grotendeels een zaak van de CPN.
Nu zou je kunnen vermoeden dat wie zoiets schrijft op zijn best totaal gespeend is van historisch besef. Maar zo is het niet, want het gaat niet om uitzonderingen. Met terugwerkende kracht blijkt namelijk volgens sommigen dat alle Kristallnachtherdenkingen tot nu toe politiek gekleurd waren. Het feit dat er (ook) Internationale Socialisten kwamen en mensen die kritiek hebben op Israel kon ineens niet meer, zelfs al hebben ze die kritiek elders en niet tijdens Kristallnachtherdenkingen geuit. Of hebben rabbijn Soetendorp, Ed Van Thijn, Mohammed Rabbae en wethouder Freek Ossel echt vreselijke dingen gezegd? Dingen die ik toen niet heb gehoord en evenmin uit hun geschreven speeches heb gehaald?
Het bontst qua verdachtmakingen maakte Esther Voet het, de hoofdredacteur van het Nieuw Israelietisch Weekblad, een Joods krantje dat hoe langer hoe sektarischer wordt en intussen waarschijnlijk nauwelijks echt veel meer lezers trekt dan dit blog.Voet schrijft dat er ditmaal niet werd opgeroepen tot een boycot van Israel, maar dat dit in het verleden herhaaldelijk wel werd gedaan. Een aperte leugen en daarom een bewering die haar wat mij betreft diskwalificeert voor het vak dat ze pretendeert uit te oefenen.
Maar waarom dit alles? Waarom wordt er zo geschreven over een pluriforme herdenkingstraditie waar Joden, allochtonen, links en rechts altijd welkom zijn geweest? Het antwoord is natuurlijk dat het CJO (lees CIDI) zich ervoor heeft geworpen en met terugwerkende kracht besmet heeft verklaard. Je kan je afvragen waarom ze - als ze zo ontevreden waren - niet eerder ingrepen. Je kan je vooral afvragen waarom gekozen werd voor deze destructieve manier. In plaats van de boel een week van tevoren per persverklaring besmet te verklaren, zodat mensen die gevraagd waren mee te werken het af lieten weten, had het CIDI natuurlijk ook gewoon Nederland Bekent Kleur kunnen opbellen en vragen of ze mee mochten praten over de organisatie.
Maar nee, het CIDI koos voor deze benadering. Blijkbaar was het de bedoeling om de invloed en het morele overwicht die 'officieel Joods Nederland' nog steeds hebben aan te wenden om de NBK-herdenking kapot te schieten. Ergens, misschien wel door de Israelische heren naar wier pijpen het CIDI nu eenmaal veelvuldig pleegt te dansen, moet zijn besloten dat dat linkse gespuis in Nederland een lesje moest hebben. De Israelische regering die - luister naar de recente redevoeringen van Netanyahu - zo de mond vol heeft van hoe schandelijk het is hoe Israel wordt gedelegitimeerd, met boycots bedreigd en door Goldstone-achtige onderzoeken wordt achtervolgd, vond het kennelijk zelf weer eens tijd om te laten zien wat delegitimeren werkelijk inhoudt.
En zie, dat is kinderlijk eenvoudig: Je uit wat over een oproep, die bij een clubje dat met NBK sympathiseert verzeild raakt naast een oproep om Israel te boycotten, je miespelt wat over ultra-linkse denkbeelden van sommige organisatoren en het werkt. Het werkt omdat Joden, als de slachtoffers per excellence van WO II bij veel mensen een soort status van morele onaantastbaarheid hebben gekregen, en het werkt door het huidige klimaat in Nederland waar - mede door toedoen van Geert Wilders -  waarden die vroeger vrij universeel leken te zijn, zoals mensenrechten, gelijkwaardigheid van individuen van verschillende achtergrond, redelijke omgangsvormen en respect voor de waarheid, plaats hebben gemaakt voor een klimaat waarin discrimineren, schelden, verdachtmaken, liegen en vals spelen normaal zijn.
Het CIDI drijft, nu Israel in toenemende mate kritiek van links ontmoet en eigenlijk alleen nog op handen wordt gedragen door (ultra)rechts, mee op deze stroom. En het speelt daarmee een gevaarlijk spel. Het dreigt hiermee 'officieel Joods Nederland' te isoleren en in een ultra-rechtse hoek te zetten. Wie de Kristallnacht wil.isoleren als een zaak die alleen mensen aangaat die een historische gebeurtenis willen herdenken zonder daar lessen uit te kunnen of willen trekken voor het heden  - wie bij die herdenking iedereen wil uitsluiten die niet kritiekloos achter Israel staat - zet de deur open voor een toekomst waarin straks Joden en anderen misschien wel gescheiden herdenkingen zullen hebben.
Misschien dat het CIDI daar maar eens over na moet denken, voordat het links steeds verder van zich vervreemd en voor de zoveelste keer de wereld op haar kop zet door mensen  zwart te maken en  verdeeldheid te zaaien. Was dat niet een tactiek die juist tegen en niet dóór Joden werd gebruikt? Was dat niet waar ooit een organisatie als de Anti Defamation League voor werd opgericht? En heeft het CIDI daar niets van geleerd?

8 opmerkingen:

Keesjemaduraatje zei

Zoals je misschien hebt gelezen of gehoord, heeft Ronny Naftaniel zich gedistancieerd van de oproep Israel vlaggen mee te dragen tijdens de laatste Kristallnacht herdenking. Het is dus niet trecht dat je het CIDI hiervan beschuldigd.

De oproep kwam ook niet van aan PVV gelieerde personen, dus helaas kan je Wilders hier niet de schuld van geven.

Hat is een losvaste groep van bloggers, zowel christenen, Joden, als seculiere, zowel linkse als rechtse mensen, die het niet altijd met elkaar eens zijn,maar wel van mening zijn dat het krankzinnig is om een Kristallnachtherdenking te laten organiseren door mensen die tevens Hamas en de AEL steunen.

We waren erg tevreden over de laatste Kristallmnchtherdenking. Waardig en zonder wanklank. Geen politiek misbruik. Prima.

Rene Danen had wat mij betreft rustig kunnen komen, er zou niets gebeurd zijn.

Gelukkig is de herdenking volgend jaar wel in de hand van aan CIDI gelieerde organisaties en dan is er niets meer aan de hand.

Geef es je email-adres dan kan ik off line de rest vertellen

Daphne zei

Abu, zou het kunnen dat de bestuurders van 'Joods Nederland' zich bij gebrek aan mogelijkheden om de echte problemen van joden op te lossen, nu op kleine dingetjes gaan richten?
Er is een aantal serieuze zaken aan de hand in de gemeenschap, waar je het over zou kunnen hebben. Demografisch gaat het op het eerste gezicht okee, (bruto nu 55.000 personen volgens het demografisch onderzoek). Maar van dat gezelschap is een deel steeds minder geinteresseerd in hun joodse achtergrond. De assimilatie zet steeds verder door. De actieve mensen waar je die instellingen draaiende voor houdt, verdwijnen en dat gaat in een redelijk rap tempo. Dit geldt met name voor orthodoxe instellingen zoals de joodse scholen, die met enorm veel geld open worden gehouden. Waarom denk je dat de Joodse Gemeente Amsterdam de gemeente Amsterdam vraagt om een bijdrage aan de beveiliging? Het is niet meer op te brengen.
Het demografische assimilatieprobleem is onoplosbaar. Tel hierbij op dat de zuilen in het algemeen, met hun instituties, steeds meer op instorten staan. Verzuilde voorzieningen zijn er nog wel, mar zullen in het vervolg niet langer worden gesubsidieerd, behalve wanneer men de deuren opent voor andere gebruikers.Die tendens zet genadeloos door in de komende jaren. In het joodse verpleeghuis is al plek ingeruimd voor niet-joodse patienten, en dit gaat alleen maar toenemen. De mentale en fysieke segregatie die de orthodoxie voorstaat, is binnenkort niet langer vol te houden.
Behalve wanneer Geert aan de macht komt, want dan zal hij misschien met de portemonnee gaan zwaaien.

Welnu, om allerlei problemen het hoofd te bieden, heb je visie nodig. En de bereidheid om vergaand te hervormen. Om te beginnen in je eigen hoofd. En de bereidheid om coalities aan te gaan, bijvoorbeeld om de laatste restjes verzuiling nog te kunnen behouden. Coalities met moslims, bijvoorbeeld.

Is het niet veel eenvoudiger om in plaats hiervan je druk te maken over non-onderwerpen zoals de speeches tijdens voorgaande Kristallnacht-herdenkingen? Waar de meeste joodse bestuurders overigens zelf niet te vinden zijn, en hun achterban al helemaal niet, want die durven niet eens in de binnenstad van Amsterdam te komen.
Vanuit het standpunt dat Israel nog steeds hoog scoort bij veel joden, wordt Israel - of liever gezegd een ideaalbeeld zonder enige claim op realisme - ingezet. Die gemene mensen bij die Kristallnachtherdenkingen hebben in het verleden onaardige dingen over Israel gezegd!

Het trieste voor deze vertegenwoordigers van de gemeenschap is dat ook dit een verloren strijd is. Het demografisch onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd, laat zien dat de betrokkenheid bij Israel tanende is. In elke generatie is het minder. Niet bij de die-hards misschien, maar wel bij de rest van de joden in Nederland. De bestuurders vertegenwoordigen dus in feite alleen zichzelf.

Alles in deze samenleving is op dit moment gepolitiseerd. Zelfs de keuze voor welke soort melk je drinkt, lijkt een politiek statement. Er is dus niets verrassends aan een gepolitiseerde joodse gemeenschap, waarin het deel (ultra)rechts is, en het andere deel apatisch.

Anoniem zei

Een uitstekend artikel, dat precies weergeeft hoe de vlag er in Nederland bij hangt. Steeds meer zie je organisaties als het CIDI, het MDI en aanhang, aangemoedigd door de controleur van de regering, Wilders, de burgers hun mening te laten weten, die blijkbaar als de enige juiste wordt gezien. Maar gelukkig begint ook in Amerika het besef steeds meer post te vatten, dat het Zionisme, wat hier op de achtergrond meespeelt, niet langer meer wordt geaccepteerd, zie: http://bit.ly/d71kFN

Boris Nieuwenhuijzen zei

Dit is een beetje offtopic hoor maar ik lees nu een tweet van Ronny waar ik toch wel erg van schrik. Zo cynisch is het spel dus....;

RonnyNaftaniel Ronny Naftaniel
@
@kajleers Hamas in Gaza is beheersbaar. Als er vrede komt met PA zullen Egypte, Israel en PA in Gaza ingrijpen en staatsgreep ongedaan maken

Abu Pessoptimist zei

Keesje, ik kan kort zijn: ik heb volgens mij niet veel gezegd over mensen met vlaggen. Wél heb ik gezegd dat volgens mij iedereen bij zo'n herdenking welkom moet zijn, mits hij/zij de boel niet verstoort. (Mijn email is: elsewhere@planet.nl)

Daphne, dank voor die reactie. Ik weet niet of dat de verklaring is voor het CIDI-CJO optreden (ik denk dat er meer speelt, zoals je uit mijn stukje kan opmaken)maar ik ga er zeker over nadenken.

Aart L. dank voor je compliment, maar ik kan - na lezing van je verwijzing - zeggen dat ik je opvatting niet deel.

Boris, Ik weet niet waar Ronny zijn wetenschap vandaan haalt (al vermoed ik wel iets), maar ik was zelf ook al tot de conclusie gekomen dat dit één van de mogelijke scenario's is. Dat is één van de redenen waarom ik hoop - al klinkt het paradoxaal - dat er geen akkoord komt met deze Palestijnse Autoriteit. Dat kan namelijk alleen maar een akkoord worden met collaborateurs met de bezetting.

Anoniem zei

Goh...het gedenken van de kristalnacht Die verschrikkelijke nacht waar de Joden hun leven niet zeker waren. Ruiten die werden ingegooid en mensen in elkaar werden geslagen omdat ze Joods waren. Deze nacht werd vooraf gegaan door een Jodenhaat die je nu nog steeds bij moslims en linkse partijen ziet. Het werd vooraf gegaan door naroepen met scheldwoorden en beledigingen over het Joods zijn... Net als nu eigenlijk... Joden die de binnenstad van Amsterdam niet meer indurven 's nachts omdat moslims en andere vriendjes van NBK de Joden niet zo vriendelijk gezint zijn. Net als toen dus... Net als toen. Een volk dat voor KORANnen zwicht,zal meer dan lijf en goed verliezen... Dan dooft het licht. Met vriendelijke groet
Hansjepansje

Fennie Stavast zei

M.b.t. de reactie van Boris.
Of de twitter nu van Ronny Naftaniel is, of niet: Er is geen Hamas-staatsgreep in Gaza gepleegd die ongedaan kan worden gemaakt. Hamas had de verkiezingen gewonnen, hoe kan die een staatsgreep plegen? Wat er gebeurd is, is dat de geplande staatsgreep van de Dahlan-bende (militair en praktisch gesteund door VS, Israel en de EU, die de grens openstelde voor de Dahlan-milities) door Hamas is verijdeld.

Abu Pessoptimist zei

Hansje Pansje, voor zover ik weet waren het geen moslims die zes miljoen Joden afgemaakt hebben. Voor de rest mag je wat mij betreft je fobieën koesteren zoveel je wilt, al zou jet zinvol kunnen zijn te bedenken waarom veel mensen uit het Midden-Oosten - moslims zowel als christenen - heden ten dage niet altijd dol zijn op Joden.

Fennie, er is inderd nooit een Hamas-staatsgreep gepleegd, maar dat neemt niet weg dat het Hamas-bewind in Gaza wel degelijk met geweld kan worden omver geworpen.

Israeli's doden een man in Huwwara en maken 13 gewonden in Jericho

Abdullah Qalalwa Israelische soldaten hebben vrijdagmiddag in Huwwara een 25-jarige man doodgeschoten die volgens hen uit een auto stapte en...