donderdag 15 april 2010

Goldstone gebannen bij bar mitswa van zijn kleinzoon

Wat in Nederland Wilders-adept Markuszower niet zal gaan lukken - een cherem (ban) uitspreken over mensen die achter het Goldstone-rapport staan - heeft zich intussen wel voltrokken in Zuid-Afrika. En het betreft rechter Goldstone zelf.
Richard Silverstein pikte het nieuws op dat Goldstone begin volgende maand niet welkom is bij de bar mitswa viering (het kerkelijk meerderjarig worden) van één van zijn kleinzoons in een synagoge in Johannesburg. Leden van de SAZF (South African Zionist Federation) verzetten zich tegen Goldstone's bezoek en waren van plan buiten de synagoge te gaan demonstreren. Op dat nieuws volgden onderhandelingen tussen de opperrabbijn van de synagoge, de voorzitter van de SAZF en de leider van het Beth Din (rabbinale rechtbank), rabbijn Moshe Kurtstag. De uitkomst daarvan was dat Goldstone niet bij  de bar mitswa zal zijn.   .

Rabbijn Kurtstag bevestigde dat het Beth Din  bij onderhandelingen betrokken was geweest, zij het informeel en zonder dat een rechterlijke uitspraak was gevraagd. 'Ik weet dat dat er heftige gevoelens heersten in sjoel, een boel woede. Ik hoorde ook dat de SAZF een protest buiten de sjoel wilde organiseren, maar ik denk dat de redelijkheid heeft gewonnen,' aldus de rabbijn.
Kurtstag zei dat naar zijn mening 'Goldstone niet alleen Israël maar de hele Joodse wereld een buitengewoon slechte dienst heeft bewezen. Zijn naam is gebruikt door vijandige elementen in de wereld tegen  Israël en dat kan het antisemitisme vergroten. Ik begrijp dat hij een rechter is, maar hij had het verstand moeten hebben dat hij niet zomaar alles kan zeggen en dat hij zich had moeten terugtrekken. De mensen zijn hierdoor geraakt, zij geloven dat hij Israël in gevaar heeft gebracht en wilden niet dat hem eer werd bewezen (in de synagoge). Ik denk dat de overeenkomst een verstandige was, die alle onplezierigheden vermijdt.'

Goldstone zelf hield zich, vanuit Washington waar hij verblijft, op de vlakte: 'Ik heb besloten in het belang van mijn kleinzoon de ceremonie in de synagoge niet bij te wonen.


En dat heet dan 'de redelijkheid heeft gewonnen' en een 'overeenkomst die alle onplezierigheden vermijdt'. Jawel, een rechter die mede aan de wieg heeft gestaan van het Zuid-Afrika van na de apartheid, die zijn sporen verdiend heeft als aanklager in Ruanda en Joegoslavië-processen. Die opkomt voor het vervolgen van oorlogsmisdaden - 'omdat dat,' zoals hij zegt, 'de lessen zijn van de Holocaust' - die rechter wordt geweerd van de bar mitswa viering van één van zijn kleinzoons. Is dat  het vermijden van 'onplezerierigheden'? Ik kan me moeilijk overeenkomsten in dit genre voorstellen die kleinzieliger, onredelijker, schandelijker en onplezieriger zijn. Wat een vertoning maken die Kurtstag en zijn mede-Joodse leiders van het jodendom dat toch is bedoeld als een stelsel van ethisch hoogstaande regels. Zou iemand die mensen erop willen wijzen dat de Middelleeuwen achter ons liggen en dat de tijd dat het jodendom een tribale aangelegenheid was toch echt een paar eeuwen geleden voorbij had horen te zijn?
Gelukkig namen ook Zuid-Afrikaanse collega rechters van Goldstone het voor hem op. Rechter Dennis Davis zei het ongehoord te vinden als de familie onder druk is gezet. 'Zijn we nu zover gekomen dat we een cherem plaatsen op iemand als hij iets doet of zegt dat ons niet aanstaat? Welk recht hebben we om dat te doen?' En de voormalige president van het Zuid-Afrikaanse hooggerechtshof Arthur Chaskalson zei dat het 'schandalig' was om een grootvader te dwingen om weg te blijven bij de bar mitswa van zijn kleinzoon. 'Als het juist is dit de instemming heeft van de leiders van de Joodse gemeenschap in Zuid-Afrika dan treft dat henzelf  meer dan rechter Goldstone. Ze zouden hun hoofd diep in schaamte moeten buigen.'
Daar valt wat mij betreft niet veel aan toe te voegen.

Geen opmerkingen:

Israelische militairen schieten jonge moeder dood in Jenin

De begrafenis van Dalia Samoudi (Foto via Twitter)   Een jonge Palestijnse vrouw is vrijdagmiddag bezweken aan een schotwond die zij die mor...