vrijdag 16 april 2010

Twee nederlagen

 Twee nederlagen: Het debat om te investeringen terug te trekken uit firma's die profiteren van de Israëlische bezetting op de Universiteit van Californië in Berkeley (foto) is uitgelopen op een stemming die met 13-6 bij één onthouding werd gewonnen door degenen die vóór desinvesteren waren. Helaas was dat net één stem te weinig. In maart was het betreffende voorstel aangenomen met 16-4 stemmen. Daarna was het gevetoed door de president van UC Berkeley en dat veto had doorbroken kunnen worden met 14 stemmen vóór.
Toch zien de voorstemmers hun nederlaag niet alleen maar als een nederlaag, maar als een bepalend moment in de strijd voor BDS. Het debat heeft gigantisch veel aandacht gekregen. Helemaal onder aan deze post staat een opsomming van belangrijke mensen die adhesiebetuigingen stuurden of elders publiceerden. Tijdens het debat zelf namen docenten als Judith Butler en Penny Rossenwasser (beiden Joods) het woord om voor te pleiten. Het debat zelf was een titanenstrijd die duurde van bet begin van de avond tot half zeven 's morgens en de voorstemmers zeggen nu al dat ze zich opmaken voor een volgende ronde. Voor een uitgebreid verslag van het debat zie het  blog Mondoweiss.
Voor een belangrijk pleidooi voor BDS van een zich liberaal zionist noemend persoon, kijk bij Jerry Haber, the Magneszionist, die 13 redenen opsomt waarom mensen zoals hij die een beschaafd Israël willen dat met de Palestijnen tot een vergelijk komt, vóór BDS moeten zijn.     
 
De tweede nederlaag is ernstiger en betreft een oorlogsmisdaad die nu waarschijnlijk nooit meer zal worden onderzocht, laat staan vervolgd. Het Spaanse hooggerechtshof heeft dinsdag de beslissing van een lager hof overeind gehouden dat een Israëlische targeted killing uit 2002 niet in Spanje kan worden vervolgd. De Israëlische actie betrof het bombarderen op 23 juli 2002 door een F-16 van een flat waarin de leider van de Ezzedin al-Qassem Brigades, Salah Shehadeh (foto) lag te slapen. Shehadeh werd gedood, samen met 14 anderen onder wie negen kinderen; 150 mensen raakten gewond.
Een Spaanse organisatie die met de Palestijnen sympathiseert had de zaak aanhangig gemaakt, maar het Spaanse hof redeneerde dat de Spaanse rechter niet ontvankelijk is omdat in Israël zelf al een onderzoek loopt. Dat laatste betreft een staatscommissie die in 2007 werd ingesteld na een klacht ingediend door de organisatie Yesh Gvul tegen luchtmachtgeneraal Dan Halutz, generaal Dan Almog en anderen, onder wie de minister van defensie van die tijd Benyamin ben Eliëzer. De commissie, bestaande uit drie generaals van wie één van de Shin Bet, heeft voor zover bekend nooit iemand ondervraagd en ook nooit enig resultaat van haar onderzoek openbaar gemaakt. Wel zijn er krantenberichten dat de commissie zou hebben gevonden dat het nooit  de bedoeling is geweest burgers te doden en dat niet bekend was dat er burgers in het flatgebouw lagen te slapen.
Geconcludeerd mag worden dat de commissie waarschijnlijk nooit een andere opzet heeft gehad dan het de wind uit de zeilen nemen van pogingen om de zaak in het buitenland te laten vervolgen. De regel is namelijk dat zulke klachten onontvankelijk zijn als in het land zelf al een juridische procedure is gestart. De cover up lijkt gelukt. Met als resultaat dat de mensen die niet wisten dat rond twee uur 's nachts in flatgebouwen meestal heel wat mensen liggen te slapen, waarschijnlijk nooit voor een rechter zullen hoeven te verschijnen.   

 
Jewish Support for Divestment from Israeli Occupation at UC Berkeley                                                            

Geen opmerkingen: