maandag 14 juni 2010

De farce van een Israëlisch Flotilla-onderzoek

Sommigen vergelijken de huidige Israëlische regering wel met de Joden van Chelm, een legendarisch dorp uit de tijd van de Tsaren, waar de inwoners zichzelf wijs en verstandig achtten, maar in feite de grootst mogelijke idioten waren Ze deden er alles fout, daar in Chelm. Zoals in dit verhaal van reb Ehud, die een vuur in een schuur dat het hele dorp bedreigde, wilde doven door er zoveel mogelijk balen stro op te gooien, dan verdwenen immers de vlammen uit het gezicht. 
De regering van reb Ehud en reb Benyamin doet nauwelijks onder voor deze blijk van inzicht in crisisbeheersing nu zij een panel hebben benoemd dat een onderzoek moet gaan instellen naar de gang van zaken bij de bestorming van de Gaza Flotilla. Het is om te beginnen een panel, geen regeringscommissie of iets dergelijks met speciale bevoegdheden. Het kan niemand dagvaarden, het mag geen van de lagere militairen horen die deelnamen aan de aanval (of het wel de hogere echelons kan ondervragen is niet duidelijk)  en heeft ook een beperkte opdracht. Zo meldde reb Benyamin dat het panel vooral duidelijk zal maken dat Israël met zijn aanval in de internationale wateren volledig handelde volgens het internationale recht.
Opvallend is ook de samenstelling van het panel. Het wordt geleid door Jacob Turkel (foto) een 75-jarige gepensioneerde rechter uit het hooggerechtshof die als specialiteit (nota bene) het burgerlijk recht heeft  Andere leden zijn de 93-jarige Shabtai Rosen, een voormalige hoogleraar internationaal recht van de Bar Ilan universiteit en de gepensioneerde brigade-generaal Amos Horev (86) die rector is geweest van het Technion in Haifa. De gemiddelde leeftijd komt op ruim 84,5 jaar.
Aan het panel zijn twee buitenlandse waarnemers toegevoegd, van wie de rol niet helemaal duidelijk is. Zitten ze erbij en kijken ze ernaar? Nemen ze deel? Ja en nee. Ze mogen meepraten maar niet meebeslissen over de gang van zaken. Het zijn de Canadese brigade-generaal Ken Watkin die chef is geweest van het Canadese militair juridische apparaat, en de Noordierse Nobelprijswinnaar David Trimble. Van de laatste is bekend dat hij - ausgerechtnet op 31 mei, de dag van de aanval op de Mavi Marmara - met onder meer de conservatieve ex-premier van Spanje José Maria Aznar, de Peruaanse oud-president Alejandro Toledo, de vroegere Amerikaanse VN-Ambassadeur John Bolton en anderen in het bijzijn van Israëls vroegere VN-ambassadeur en vertrouweling van Netanyahu, Dore Gold, in Parijs een 'Friends of Israel Initiative' lanceerde. In een verklaring  heette het dat dit gebeurde omdat de initiatiefnemers  bezorgd zijn over de
      "unprecedented delegitimation campaign against Israel, driven by the enemies of the Jewish state and perversely assumed by numerous international authorities."
Zij voegden eraan toe dat ze niet Joods waren en dat hun
''motivations are based on the deep conviction that Israel is part of the Western world. In fact, today Israel is a fundamental actor for the future of the West. Although the peace process is important, the members of Friends of Israel Initiative are more concerned about the onslaught of radical Islamism as well as the specter of a nuclear Iran since these are threats affecting not only Israel, but the entire world."
Zodat de opinie van het toegevoegde panellid Trimble over het onderzoek al zo goed als vast lijkt te staan.

Wat Haaretz afgezien hiervan nog openbaarde is dat panelleider Turkel van tevoren heeft gezegd niet in een onderzoek als het huidige te geloven.
Netanyahu’s panel will have no powers, not even those of a government probe, and its proposed chairman does not believe in such a panel. In an interview to Army Radio, Tirkel said there is no choice but to establish a state committee of inquiry. He opposed bringing in
foreign observers and made clear that he is not a devotee of drawing conclusions about individuals and dismissing those responsible for failures. When a Haaretz reporter confronted Tirkel about these remarks, the former justice evaded the question saying, “I don’t remember what I said.
In hetzelfde commentaar schreef Haaretz - onder de kop Het publiek heeft een recht om te worden geïnformeerd - ook dat de pogingen van de regering Netanyahu om met de de instelling van dit onderzoek een grondig en geloofwaardig onderzoek te ontlopen, meer en meer op een farce beginnen te lijken. De krant voegde eraan toe
The truth that Netanyahu wishes to bring out involves the identity of the flotilla's organizers, its sources of funding and the knives and rods that were brought aboard. He does not intend to probe the decision-making process that preceded the takeover of the ship and the shortcomings that were uncovered. As far as Netanyahu is concerned, it will be enough for television channels to broadcast footage of dark-suited jurists, and politicians addressing them, to present the semblance of an "examination."
Kortom, iets wat op een onderzoek lijkt maar het niet echt is, een soort operatie die de mensen van het Gaza Flotilla zwart maakt en het optreden van Israël wit wast. Dat is zoals het de rebbes uit Chelm past, een klap in het gezicht van de organisatoren van de flotilla, van Turkije, van de VN-Veiligheidraad en van ieder weldenkend mens. Wat het  nog treuriger .maakt, is dat het Witte Huis dit bij monde van zijn woordvoerder  een “important step forward ” noemde. omdat “the structure and terms of reference of Israel’s proposed independent public commission can meet the standard of a prompt, impartial, credible and transparent investigation,” as sought by the United Nations Security Council.
Als ik Obama was zou ik blozen wanneer ik dat teruglas in de New York Times. 

1 opmerking:

Anoniem zei

Obama is weer terug in zijn hok gestuurd door de machtige Israel-lobby