woensdag 21 juli 2010

Leger Israël wil in toekomst burgerslachtoffers ´nog verder beperken´


Fosfor over Gaza

Het Israëlische leger heeft veranderingen aangebracht in zijn manier van opereren. Dat staat in een rapport van 37 pagina's  dat maandag is aangeboden aan het bureau van secretaris-generaal Ban Ki Moon van de Verenigde Naties.  De maatregelen zijn een reactie op een resolutie van de VN waarin werd aangedrongen op een geloofwaardig onderzoek  naar de aanval op Gaza van december 2008- januari 2009 waarbij ongeveer 1400 mensen omkwamen, van wie veruit de meesten burgers.  
In het rapport, dat integraal op de website staat van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem, staat dat het gaat om 'operationele veranderingen om nog verder burgerslachtoffers en schade aan bezittingen van burgers te beperken'. Daarvoor is onder meer bepaald dat het beschermen van burgers en van bezittingen van burgers een 'integraal onderdeel is van de taak  van een commandant van het Israëlische leger'.  Zo wordt als concrete maatregel aan iedere gevechtseenheid een officier voor humanitaire aangelegenheden toegevoegd. 

Een ander punt is dat Israël in het rapport zegt voortaan meer restricties te willen gaan toepassen op het gebruik van witte fosfor. Witte fosfor is onder de geldende internationale bepalingen verboden in bevolkte gebieden, maar werd desondanks door Israël in Gaza in grote hoeveelheden ingezet. Onder meer wordt - wat eerst was ontkend - nu toegegeven dat witte fosfor was gebruikt bij een beschieting van het UNWRA-hoofdkwartier waarbij grote voedselvoorraden in vlammen opgingen.  Israël, dat betoogt dat het gebruik van witte fosfor wél legaal is, wil nu gaan werken met 'bufferzones' waarbinnen dit middel om rookgordijnen op te werpen niet wordt ingezet. 
Tevens wordt in het rapport gezegd dat Israël nu naar 47 gevallen die zich in Gaza hebben voorgedaan een strafrechtelijke onderzoek heeft ingesteld. Dat is 11 meer dan in januari. In een rapport dat een onderzoeksteam onder de Zuid-Afrikaanse rechter Richard Goldstone in september afrondde voor de VN,  werd geconstateerd dat zowel Israël als Hamas zich waarschijnlijk aan oorlogsmisdaden schuldig hebben gemaakt. De Algemene Vergadering stelde in november in een resolutie dat zowel Israël als de Palestijnen een geloofwaardig onderzoek dienen te starten naar de gang van zaken.
De Israëlische reactie geeft de cynische blogger die ik ben aanleiding om vast te stellen dat ook ´het meest morele leger van de wereld´ blijkbaar nu tot de conclusie komt dat het verlies van burgerslachtoffers ´nog verder beperkt kan worden´, terwijl eerder was gezegd dat Israël in dat opzicht al 'al het mogelijke had gedaan'. 

Ook de Palestijnse Autoriteit heeft overigens een rapport ingeleverd bij Ban Ki Moon, maar de inhoud daarvan is nog niet openbaar. De VN moet nog reageren op de rapporten. 

Geen opmerkingen: