vrijdag 9 juli 2010

CIDI kiest de zijde van de anti-islam fanaten Het CIDI (Centrum informatie en Documentatie Israël) is de laatste tijd steeds op het oorlogspad. Onlangs maakte het zich sterk voor actie tegen uitingen van antisemitisme, die volgens een rapport van het CIDI zelf zouden zijn toegenomen, cijfers die overigens door de Monitor Rassendiscriminatie werden bestreden. Die bestrijding van het antisemitisme maakt inderdaad deel uit van de taakomschrijving van het CIDI, maar die omvat ook het bestrijden van rascisme en vreemlingenhaat. Ziehier wat de website van het CIDI daar zelf over zegt:
  • de betrekkingen te versterken tussen Israel en Nederland i.c. de Europese Unie;
  • een platform te bieden voor de vreedzame en harmonieuze ontwikkeling van de relaties tussen Israel en de Arabische wereld;
  • de kennis over Israel en zijn inwoners te vergroten en te verdiepen;
  • racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme te bestrijden met democratische middelen.
Maar dat bestrijden van zowel racisme en vreemdelingenhaat als antisemitisme brengt het CIDI soms in een vreemde spagaat. Dat was zonder meer het geval toen de heer W. Kortenoeven nog bij het CIDI als researchmedewerker werkte en er zijn filosemitisme vrijuit de vorm liet aannemen van een diepgevoelde  afkeer van Palestijnen en andere de islam belijdende vreemdelingen. Inmiddels is de heer Kortenoeven echter Tweede Kamerlid geworden voor Geert Wilders' PVV, zodat we mogen aannemen dat hij niet meer bij het CIDI werkt.
Maar de spagaat tussen strijden tegen antisemitisme en het bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat blijft. Kijk wat CIDI-directeur Ronny Naftaniel vandaag twitterde: 


RonnyNaftaniel Ondanks slap excuus gaat Islam.organisatie #AlRayaan door met tonen van antisemitische cartoons op site. Subsidie #Nijmegen moet stoppen!


Waar gaat dat over? Elsevier vat het allemaal samen:.

De gemeente Nijmegen geeft dit jaar bijna 3.500 euro subsidie aan de radicaal-islamitische stichting Ar Rayaan. De stichting verspreidt antisemitische teksten, wil het Sinterklaasfeest verbieden en staat polygamie voor. Dat meldt De Gelderlander.
De stichting krijgt de subsidie voor het geven van gastlessen op scholen en informatieavonden over de islam. Uit onderzoek van EO-programma Dit is de Dag blijkt dat de lessen vrij gematigd zijn, maar dat er op de website meer radicale denkbeelden zijn te vinden.
De website biedt bijvoorbeeld ruimte aan een radicale spreker die in Groot-Brittannië geweigerd werd.

Zo staan er antisemitische cartoons op de website van Ar Rayaan en wil de stichting verschillende feestdagen verbieden, zoals Sinterklaas. Ook keurt de stichting polygamie goed, omdat er in het Westen 'zoveel homo's zijn dat er een vrouwenoverschot ontstaat.'
De officiële doelstelling van Ar Rayaan is de integratie, emancipatie en participatie van moslims te vergroten.
VVD-raadslid Hayke Veldman heeft wethouder Floris tas van zorg en welzijn (GroenLinks) schriftelijke vragen gesteld over het toekennen van de subsidie. Volgens de VVD-fractie houdt de stichting er onder meer een achterhaalde visie op de positie van de vrouw op na en schiet het zo de eigen doelstellingen helemaal voorbij.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de enige inhoudelijke voorwaarde voor subsidie dat de stichting maatschappelijke thema’s bespreekt. In totaal geeft Nijmegen 53.000 euro aan zestien verschillende stichtingen die de integratie van allochtonen moeten bevorderen.
Kortom: een actie van de EO heeft de plaatselijke VVD op een spoor gezet en nu ligt de stichting Ar Rayaan onder vuur.

Ik heb de website van de stichting óók bekeken. De artikelen over het Sinterklaasfeest dat verboden zou moeten worden en over polygamie die zou moeten worden bevorderd, zijn er inmiddels af. Wat opvalt zijn de nogal opdringerige islamitische preken die op bandjes losbarsten zodra je de site aanklikt, maar voor de rest is het een onschuldige, normale, informatieve site. Er is een tekst van de stichting waarin zij haar schrik tot uitdrukking brengt over de commotie die is ontstaan naar aanleiding van stukken die niet door de stichting zelf, maar door derden op de site waren geplaatst.
Maar waar zijn dan die antisemitische cartoons? Nou, ik heb flink moeten zoeken. Ze blijken te staan onder een dossier over Gaza. Het is een serie van de Braziliaan Latuff, wiens cartoons all over the internet te vinden zijn. Ze zijn niet zachtzinnig, zeker, maar antisemitisch?? Ze staan boven en in dit stukje, oordeel zelf:    

Nogmaals: zachtzinnig zijn ze niet en de verwijzing naar de nazi's in de laatste door mij overgenomen cartoon zal door sommigen als antisemitisch worden aangemerkt. Ik zie er een verwijzing in naar wat veel mensen onwillekeurig denken, of ze nu willen of niet. (Ter vergelijking: kijk hier op de website van Norman Finkelstein die een huiveringwekkende fotomontage heeft gemaakt, een beeldrijm van foto's uit de Tweede Wereldoorlog en uit de bezette gebieden van nu).
Er is al een tijdje een tendens gaande van mensen als Yochanan Visser, de kolonist uit Efrat die soms een platform krijgt op de site van de Volkskrant,  Christenen voor Israel en het benauwende wereldje van de pro-Israel-bloggers om alles wat kritiek op Israël en authentieke boosheid over Israëls acties betreft als afwijkend, fout en antisemitisch te bestempelen. Dat neemt soms ook de vorm aan van een heksenjacht op de uitingen van allochtonen. En het CIDI treedt dus -  door mee te zingen in het koor van de pro-Israëlische gedachtenpolitie - voor de zoveelste keer op als bedrijver van datgene wat de organisatie zelf zegt  te bestrijden.

3 opmerkingen:

Boris zei

Een opmerkelijke fotopagina van Norman Finkelstein ! Enerzijds omdat deze 'nevenstelling' niet mag van de 'gematigden'. Anderzijds omdat situaties links en rechts op de pagina qua beleving toch wel pijnlijk veel op elkaar lijken. En daarbij fijntjes de opmerking van Finkelstein "At what point does it become too close for comfort ?" (stel je hierbij de typische beetje nasale dictie van NF voor. )

Naftaniel is op zijn manier ook heel opmerkelijk. Altijd een air van redelijkheid en zachtaardigheid, ondertussen in focus en intentie niet ver van de PVV verwijderd.

De heel openlijke verbintenis tussen CIDI en PVV via Kortenoeven heeft ook nooit veel meer ophef veroorzaakt dan 'moet hij zelf weten', of heb ik iets gemist ?
Oftewel, moet je tegenwoordig tenminste het boek 'Eurabia' van 'Bat Ye'or' onder je kussen hebben om nog een beetje iets aardigs over Israel te kunnen zeggen ? Het ziet er naar uit van wel...

Abu Pessoptimist zei

Er zijn wat rimpelingen in de vijver geweest toen Kortenoeven ineens op de PVV-kandidatenlijst stond. Maar die zijn behendig weggewerkt. Later heb ik begrepen dat er wel meer contacten tussen PVV-ers en bekenden van het CIDI waren/zijn. Waar het precies naar toe gaat weet ik niet. In ieder geval tendeert het naar een situatie waar de nuance alleen in schijn nog overeind wordt gehouden en de opvattingen van ultra-rechts in Israël niet alleen salonfähig worden, maar geleidelijk ook worden overgenomen.

Daphne zei

Het is in zekere zin de schuld van linkse joden zelf dat het CIDI zo is afgegleden naar bedenkelijk rechts. Het CIDI vertegenwoordigt de belangen van de Joodse gemeenschap en ontvangt hier jaarlijks ook heel veel Maror-geld voor. (Echt als grootverbruiker, net als het Joods Historisch Museum, JMW en het Centraal Joods Overleg).
Het CIDI zijn we eigenlijk allemaal, als aangesloten joden betalen wij namelijk mee en hebben we vertegenwoordigers in het CIDI-bestuur. Maar als linkse joden hun scheur niet opentrekken, zoals Abu Pessoptimist overigens wel heeft gedaan met zijn open brief aan de LJG en het Verbond voor progressief jodendom, verandert er geen ene moer.

Linkse joden die willen dat er iets verandert in het denken over Israël, bestaan. Zij steken hun energie over het algemeen niet in de geïstitutionaliseerde Joodse organisaties. Dus laten we het maar lopen, en laten we de sturing van het CIDI over aan extreem-rechtse figuren. Zo verwordt het CIDI steeds meer tot een mantelorganisatie van de PVV en de uiterst onaangename haatfringe die daar omheen hangt.
Nu is het CIDI al als een PVV-lite bezig met de censuur van websites. Direct ook, met een PVV-troop, eisen dat de subsidie wordt stopgezet.

Tien doden bij luchtaanvallen ''door onbekenden'' in grensgebied Irak-Syrië

 Zeven  mensen zijn gedood en een zestal vrachtauto's is vernield in het Albu Kamal gebied aan de oostelijke grens van Syrië met Irak. D...