maandag 12 juli 2010

Het CIDI weet het verschil niet tussen kritiek op Israël en antisemitisme


Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) heeft vandaag een duidelijk voorbeeld gegeven van het door elkaar halen en met elkaar vermengen van kritiek op Israël en antisemitisme. Voor alle duidelijkheid: antisemitisme is haat/afkeer van Joden als zodanig, kritiek op Israël is kritiek op (en ook wel afkeer van) het handelen van de staat Israël. Het eerste is abject en moet - zoals alle uitingen van xenofobie en rassenhaat bestreden worden. Het tweede is gezien Israëls politiek onvermijdelijk - althans in mijn ogen - maar in ieder geval legitiem .      
Legitiem - ook naar de mening van het CIDI.

Maar wat lezen we vandaag op de website van het CIDI?
De in Nijmegen gevestigde stichting Ar Rayaan heeft op aandringen van onder meer CIDI antisemitische cartoons verwijderd van haar website www.arayaan.nl. Dit berichtte de stichting Ar Rayaan maandag aan CIDI. De stichting was in opspraak geraakt na berichten van de EO en dagblad de Gelderlander over de subsidie van de gemeente Nijmegen. De stichting zou het Sinterklaasfeest willen verbieden en een vrouwonvriendelijke houding propageren. In een email aan CIDI zegt de stichting, de mening van CIDI te delen dat 'de cartoons controversieel zijn', en in het vervolg 'beter te zullen opletten'.
De islamistische stichting Ar Rayaan kwam in het nieuws door vragen van de VVD-fractie in de Nijmeegse Gemeenteraad. Die vroeg de net aangetreden verantwoordelijke wethouder Floris Tas (GL) hoe het kan dat een stichting met dergelijke radicale opvattingen subsidie krijgt.
Ar Rayaan krijgt al enkele jaren geld van de Gemeente Nijmegen voor haar emancipatoire activiteiten.
Naar aanleiding van de vragen van de VVD en de aandacht hiervoor in de Gelderlander en op EO-radio beloofde Ar Rayaan de teksten met controversiele inhoud te verwijderen. De antisemitische cartoons bleven echter staan. CIDI schreef de stichting en spoorde haar aan ook deze antisemitische cartoons te verwijderen.
Vandaag ontving CIDI een email van de stichting waarin woordvoerder Y. Nejjari toegaf dat de cartoons 'controversieel' zijn en zei dat ze inmiddels verwijderd zijn. "Stichting Ar Rayaan is een jonge, lerende organisatie. De doelstelling van de Stichting is absoluut niet om te beledigen. Wij zullen in het vervolg beter opletten en hopen een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving", schreef de woordvoerder.

Laten we hier heel duidelijk over zijn. Het gaat hier om cartoons die ik op een tweetal posts hieronder heb gezet. Om duidelijk te maken dat ze harde kritiek leveren op Israël, met name op de laatste veldtocht tegen Gaza, waarbij 1400 mensen werden gedood onder wie hele families en enkele honderden kinderen. Het zijn overduidelijk cartoons die zeer harde kritiek leveren op Israël. Maar ze zijn NIET antisemitisch. Wat het CIDI nu doet - door actie te ondernemen tegen de cartoons van Latuff en de stichting Ar Rayaan onder druk te zetten - is optreden tegen het leveren van kritiek op Israël onder het motto dat het antisemitisme betreft.
 
Nu heeft Latuff ook daar al weer tekeningen over gemaakt: tekening 1 die omstandig uitlegt dat je een oorlogsmisdaad bedreven door Israël geen oorlogsmisdaad mag noemen, omdat dat antisemitisch is, en
tekening 2 die vertelt dat Israël (en pro-Israëlische watchdog organisaties als het CIDI) het  stempel 'antisemitisch' te pas en te onpas gebruiken om kritiek te smoren en het doorgaan van de onderdrukking van de Palestijnen te rechtvaardigen.
 
Dat is nu ook precies wat CIDI doet. In de verwachting dat het de integratie van de aanhang van Ar Rayaan zal bevorderen ? En die moslims daar zal leren wie in Nederland het discours mag beheersen als het over het Midden-Oosten gaat?
Ik had naar aanleiding van mijn vorige posts waarin ik de gewraakte cartoons liet zien, deze afgelopen zaterdag een verhit twittergevecht met Ronny Naftaniel, waarvan het einde - na enig nadenken - was dat ik hem zondag gevraagd heb om het CIDI een vervolging tegen mij te laten instellen wegens antisemitisme, opdat we van de rechter te horen kunnen krijgen of  het CIDI terecht Ar Rayaan onder druk heeft gezet. Helaas liet Naftaniël het afweten - ik zou niet strafbaar zijn volgens artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht, dat mensen buiten schot laat die kwetsende uitlatingen bekend maken uit een oogpunt van 'zakelijke berichtgeving'. Het lijkt me uiterst twijfelachtig of mijn motieven als 'zakelijk berichtgeving' kunnen worden opgevat. Kul, eigenlijk. Het lijkt er meer op dat Naftaniël zo'n confrontatie met de rechter liever uit de weg gaat. Nogal slap, vind ik dat. Wie me een plezier wil doen dient alsnog een klacht in bij Justitie.

PS  - Eerder, in juni, was er ook al de discussie over 'lokjoden' en al of niet toegenomen antisemitisme. En passant, in de hitte van die strijd trad Ronny Naftaniël toen ook met succes op tegen een taxi met een 'antisemitisch' opschrift. Het was een taxi van een Turkse chauffeur die na de aanval op de Mavi Marmara van het hulpkonvooi voor Gaza reed met de tekst 'Israel terror state' op zijn auto. Alweer: Was dat kritiek op Israël of antisemitisch?

PS 2 - Als het plaatsen van cartoons van Latuff op een islamitisch website en het rondrijden met een taxi met het opschrift ''Israel - terror state'' antisemitische incidenten zijn, is het geen wonder dat het CIDI met zijn overzichten steeds aantoont dat het antisemitisme in Nederland toeneemt. Dat pleit ervoor om het karakter van die door het CIDI gemelde incidenten eens kritisch onder de loep te nemen. Blijkbaar is de waakhond uit Den Haag met zijn overzichten niet zonder meer te vertrouwen.

Update dinsdag  13/7 (PS 3) - Ronny Naftaniel wees me er al twitterend op dat hij de taxi nooit antisemitisch heeft genoemd (alleen anti-Israelisch, dat mag blijkbaar ook niet). Een bevriende mede-twitteraar liet me zien dat hij gelijk had. Waarvan acte. Ik had Ronny's reactie verward met die van anderen, waaronder Het Parool dat - nota bene met een foto van de taxi erbij - wel sprak van een antisemitische actie van die Turkse chauffeur. Dit verandert echter niets aan het feit dat het CIDI totaal fout zit wat betreft de cartoons van Latuff op de site van Ar Rayaan. Het laat ook onverlet dat de lijst van incidenten die het CIDI als antisemitisch aanmerkt zonder meer als onbetrouwbaar moet worden beschouwd.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Hier staan ook nog een paar tekeningen van Latuf op http://desertpeace.wordpress.com/2010/04/11/israel-is-oblivious-to-the-lessons-of-the-holocaust/

Corrie

wiesje zei

Natuurlijk ziet het CIDI dat verschil niet. Er is immers helemaal geen verschil. Deze website b.v. lijdt zeer onder die kwaal van antisemitisme, zeg maar een vurige, vrijwel infantiele haat tegen Joden, Israel, al wat niet Islam en Arabisch is. Waarom zou het CIDI hier blind voor moeten zijn?
De kreet van "ik ben enkel tegen Israel" is laf en wordt gehanteerd door antisemitische instanties die niet voor hun standpunt uit durven komen.

Abu Pessoptimist zei

Zo, is er geen verschil? Zo hoor ik het nog eens van een ander, Wiesje.
Ik laat je reactie voor een keertje door, omdat het idee dat ik - op een infantiele manier nog wel - tegen Israel en ook tegen mezelf zou zijn me ontzettend aan het lachen maakt. En dat uit jouw mond. Was jij niet die Israëlische mevrouw, geliefd gastschrijfster bij Christenen voor Israel, die alle Arabieren wilde laten afmaken?

Daphne zei

Abu, je verwacht het onmogelijke. Je wilt dat een organisatie zichzelf onder de loep neemt en terugkeert op eerder ingenomen standpunten. Dat zou ik zeer toejuichen, zoals je weet, eens even flink de bezem door een paar vastgeroeste denkpatronen. Maar het CIDI gaat geen zelfonderzoek doen. Dat is namelijk geen gewoonte in onze gemeenschap. Men gaat fijn voort op de ingeslagen weg, knuffelt lekker door met uiterst rechts, en alle critici krijgen het verwijt 'vijand van Israël' en 'vijand van het joodse volk' te zijn. Wat men niet in de gaten heeft, is dat de steun voor zowel de organisaties, als voor Israël onder de joden in Nederland afneemt. Nu zal dat het CIDI een zorg zijn, aangezien men altijd nog terug kan vallen op de (financiële steun van) eindtijd-types van de afdeling Nijkerk. Onaangenaam is wel dat het CIDI beweert uit naam van de gemeenschap te spreken.

Sjuul van Dissel zei

En dan wordt de 'tegenwoordige' jeugd geteisterd door een internet virus dat zich niet zozeer nestelt in de PC's maar in de grijze cellen van de toeten en muis bediening. Er is zo blijkt geen beweging meer in te krijgen, zijn volledig ge-crash-ed. Jongere afdelingen van politieke partijen idem dito. Druk druk druk met informatie vergaren, bijdrage's leveren aan een non-discussie. Er van uitgaand dat internet -het- actieplatform is waar de internationale politiek en diplomatie naar luistert. De straat op en leuzen brullen, nieuws genereren door durf te tonen, te provoceren en het goede voorbeeld te geven is een zeldzaam geworden.
Het werd toch wel hoog tijd voor een antiserum om het immuunsysteem, de collectieve vredeswil die altijd aanwezig is waar mensen zijn, aan zijn taak te herinneren. Voor een effectief verzet tegen oorlog onderdrukking en uitbuiting.
Was het nou zoveel gemakkelijker om voor communist uitgemaakt te worden in de Koude Oorlog tijd als je voor vrede in Vietnam was dan nu uitgemaakt te worden voor antisemiet als je voor vrede in het Midden Oosten bent? Vrede die alleen bereikt kan worden als Israël zich aan het Internationale Recht houdt. Zich zijn eigen afkomst en geboorte herinnert en zegt -dat nooit weer-. Maar dan een -dat nooit weer- voor alle volken. Desnoods moet hij eraan worden helpen geworden herinnerd.

FREE GAZA

ISRAËL GEEN APARTHEIDSSTAAT

NETHANYAHU MOOLENAAR

ISRA HELL SIEG HEIL

Leuker kan ik het niet maken. Ben benieuwd of die laatste leus kan. Uw mening aub. in vergelijking met nadat de leus JOHNSON MOORDENAAR niet meer mocht en JOHNSON MOOLENAAR werd zit hier ook een provocatief foutje in meegebakken als een krent in het brood.

Abu Pessoptimist zei

ISRA HELL .... etc. kan absoluut niet volgens mij. Niet omdat ik niet vind dat het per definitie taboe is om vergelijkingen te maken tussen WOII en Israel nu, maar omdat het op deze manier alle subtiliteit mist en niet functioneel is (alleen een soort hol scheldwoord).
Maar ik kan reacties niet veranderen, alleen weigeren of doorlaten. En de vergelijking tussen nu mensen uitmaken voor antisemiet als ze voor de Palestijnen of een Israelische-Palestijnse vrede opkomen en de situatie vroeger, toen een demonstrant tegen de A-bom al gauw een communist (of communistenvriend, weet je die nog?) heette te zijn - sprak me erg aan. Tja, toen konden bevriende staatshoofden alleen nog voor molenaar worden uitgemaakt. Je kan je inderdaad afvragen hoeveel er is veranderd.

Anoniem zei

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1400989.ece/Onacceptabele_teksten_op_site_gesubsidieerde_islamstichting
Ook in de Volkskrant aandacht voor de site . Ik heb geen cartoons kunnen vinden. Vreemd als men naar Christelijke sites gaat vind men ook zeer vrouwonvriendelijke teksten.
Wie zou hier toch achter zitten ?
Jose

Militairen slaan man uit Gaza dood die via het Afscheidingshek naar zijn werk in Israel wilde

 Een 32-jarige man uit Gaza is maandagavond door Israelische soldaten doodgeslagen bij het ''Afscheidingshek'' in de buurt v...