vrijdag 6 september 2013

HasKoning laat zich niet beetnemen door Israel en blaast waterzuiveringsproject in bezet gebied af

Het Nederlandse ingenieursbureau Royal HasKoningDHV heeft zich vandaag, vrijdag, teruggetrokken uit een project voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem, heeft het laten weten. Het project bevond zich nog een een prille ontwikkelingsfase. Het besluit werd genomen nadat eerder het ministerie van Buitenlandse Zaken Royal HasKoningDHV had ontraden om aan de bouw mee te werken, omdat het in strijd zou zijn  met het internationaal recht. De waterzuiveringsinstallatie wordt namelijk in bezet gebied gebouwd en komt alleen Israelische nederzettingen ten goede.
De Palestijnen hebben verheugd op het bericht gereageerd. Dr Shaddad Attili, minister in de Palestijnse Autoriteit en hoofd van de Palestijnse Water Autoriteit (PWA) , zegt in een verklaring dat de PWA meerdere malen haar bezwaren tegen de bouw van de waterzuiveringsinstalltie in Sawahreh Sharqeyeh heeft laten horen. Ook heeft zij, aldus Attili, bij herhaling beweringen ontkend dat het project een samenwerkingsproject zou zijn geweest van de PWA met Israel of dat de Palestijnen er het meest van zouden profiteren.
Volgens Attili is het tegendeel het geval. Onder de akkoorden van Oslo moet Israel in de gezamenlijk Israelische Palestijnse commissie die over alle zaken betreffende water gaat, de JWC, groen licht geven voor het bouwen van Palestijnse waterzuiveringsprojecten. De PWA heeft sinds 1995 niet minder dan 30 projecten voorgedragen en daarvan zijn er slechts vier goedgekeurd, waarvan de bouw ook nog weer eens herhaaldelijk door Israels toedoen is vertraagd, aldus Attili. Zo heeft de PWA ook in 2010 een voorstel ingediend voor een installatie die het water zou zuiveren dat van Sawahreh Sharqeyeh en omringende gebieden naar de Wadi al-Nar stroomt, om dat water vervolgens ten goede te laten komen aan Palestijnse landbouw. Maar ook dat voorstel is door Israel afgewezen. En nu probeert Israel ervan te profiteren dat zijzelf deze leemte heeft geschapen,aldus Attili.  

Afgelopen dinsdag was dit onderwerp in de Tweede Kamer onderdeel van een debat met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Met name Joël Voordewind van de ChristenUnie viel daar de minister scherp aan omdat zijn departement RoyalHasKoningDHV had aangeraden het project niet uit te voeren. Voordewind wist zeker dat het wel degelijk een samenwerkingsproject tussen Israel en de Palestijnen betrof
 en hield dat ook vol in de Kamer. 
Nou, niet dus.
Wat niet verhinderde dat Voordewind, Esther Voet van het CIDI, en ook columnist Paul Brill van de Volkskrant deze zelfde vrijdagmiddag nog steeds vol bleven houden dat het om een samenwerkingsproject zou gaan:
 1. 4h
  En wie zijn de pineut? De gewone burgers “: 'Waterproject om zeep geholpen'
 2. Timmermans voert 'standaardbeleid' uit en slaat geen acht op specifieke inslag van waterproject. Kortzichtig.

 3. Waterzuivering is bij uitstek iets dat Israel en Palestijnen samenbindt. Meerdere projecten.

  Zeer te betreuren dat Royal Haskoning stopt met het waterzuiveringsproject dat voor het grootste deel ten goede kwam aan de pal. bevolking.

   Waar hebben het CIDI, Voordewind en Brill die informatie vandaan? Uit Israelische bron, een andere mogelijkheid is er niet. En die heeft desinformatie verspreid. Welbewust, mag je aannemen. En niet voor het eerst. Je vraagt je af hoe lang het nog zal gaan duren voordat het tot iedereen door gaat dringen dat het toepassen van hoor en wederhoor en het checken van feiten in het Israelisch-Palestijnse conflict geen overbodige luxe is.

  2 opmerkingen:

  Max v M zei

  http://crescas.nl/site/blog/webcolumnbouman/

  Ik citeer deze oud-correspondent:

  "Maar ik keer me wel tegen iedere vorm van boycot van de Joodse staat. Israël en de Palestijnen moeten in vrijheid, zonder druk van buiten af, zonder Europese en Nederlandse inmenging, hun geschil oplossen. Ik weet wel dat Israël ten opzichte van de Palestijnen de sterkste partij is. Maar druk op Israël, zeker van in Joods bloed rood gekleurde Europese aarde, werkt negatief op Israëlische bereidheid om soepelheid te betrachten. Daarom, meneer minister Timmermans zet eens een keer het internationale recht af tegen de machtssituatie in het Midden-Oosten."

  Persoonlijk vind ik dit een belachelijke redenering.

  Abu Pessoptimist zei

  Max v.M, Mee eens. Toevallig ben ik persoonlijk erg gesteld op deze oud-correspondent, maar hier heeft hij het mis. Dezer dagen - op 13 september 2013 om precies te zijn - zijn de Akkoorden van Oslo precies 20 jaar oud. En het enige dat de Akkoorden hebben bereikt in deze twintig jaar is dat Israel de status quo zodanig heeft veranderd dat een enigszins acceptabele twee-statenoplossing sowieso onmogelijk geworden is. Alleen dat al bewijst het ongelijk van deze correspondent.