dinsdag 17 september 2013

Verwarring in Israel na uitspraak hooggerechtshof over detentie Afrikaanse vluchtelingen

Saharonim detention facility.
Afrikaanse 'infiltranten' in deIsraelische Saharonim gevangenis. Foto Eliyahu Hershkovitz/Haaretz

 Het Israelische hooggerechtshof heeft maandag het amendement ongeldig verklaard van de Israelische Anti-Infiltratiewet, waarin was bepaald dat asielzoekers uit het buitenland zoals Afrika zonder vorm van proces kunnen worden opgesloten voor een periode tot maximaal drie jaar. Het hof, dat voor de gelegenheid uit negen rechters bestond, kwam unaniem tot de conclusie dat het amendement het persoonlijke recht het op vrijheid geweld aandoet en strijdig is met de uitspraken in Israels Basiswet 1) over menselijke vrijheid en waardigheid. Het hof gaf de staat opdracht de zaken van al degenen die nu in hechtenis zijn binnen 90 dagen te herzien.
Er zitten  op dit moment ongeveer 1.750 mensen vast, van een bevolking van ongeveer 55.000 Afrikanen, meest afkomstig uit Eritrea en Sudan. Israel was begonnen met de bouw van faciliteiten om duizenden mensen in te kunnen opsluiten, maar de stroom vluchtelingen is aanmerkelijk teruggelopen sinds de constructie van een hek aan Israels zuidgrens.
De Wet op de Preventie van Infiltratie werd aangenomen in januari 2012. Het ging daarbij om een amendement op een wet uit 1954, die was bedoeld om de infiltratie van 'terroristen' uit buurlanden tegen te gaan. Via het amendement werd de wet ook van toepassing op asielzoekers. Het amendement was ingediend door premier Netanyahu.

De uitspraak van het hof veroorzaakte de nodige consternatie. In Zuid-Tel Aviv werd een kleine spontane protestdemonstratie gehouden. De buurtbewoners menen dat de aanwezigheid van de 'infiltranten voor een  verhoogde criminaliteit in de buurt hebben gezorgd. Een kandidaat-lid van de gemeenteraad van Tel Aviv voor de Likud deed zijn beklag in de Knesset. Hij klaagde onder meer dat op Yom Kippur naast zijn huis door zwarte mensen was gebarbecued. 
Minister van Binnenlandse Zaken Gideon Sa'ar verklaarde dat hij binnenkort zal zorgen voor nieuwe juridische maatregelen tegen de zwarte asielzoekers. De president van het hof, Asher Grunis, heeft daarvoor een plaats ingeruimd. De president schreef in zijn overweging “het onder huidige omstandigheden onconstitutioneel is om mensen op te sluiten voor ene periode van drie jaar',maar dat al de emigratie toeneemt de zak opnieuw zal moeten worden bekeken. Tegelijkertijd gaf hij aan dat er onder de huidige wetgeving ''niets is dat verhindert dat er nieuwe wetgeving komt waaronder personen kunnen worden opgesloten voor een kortere periode''.

Geen opmerkingen: