zaterdag 21 september 2013

Te verwachten bezoek uit Israel: Shimon Peres en kolonisten uit 'Samaria'

De Israëlische president Shimon Peres brengt van 29 september tot en met 2 oktober een officieel bezoek aan Nederland. Hij houdt dan in de plenaire zaal van de Eerste Kamer een toespraak voor leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer. De Telegraaf schrijft dat het zelden gebeurt dat een buitenlandse staatshoofd de Kamerleden toespreekt in de Senaat. In 1997 viel die eer te beurt aan wijlen koning Hussein van Jordanië.Ik citeer de Telegraaf zelden, maar ditmaal geloof ik wel dat ze gelijk hebben. Teveel eer voor deze man, en voor Israel lijkt me, waar de huidige politieke lijn ons allerminst redenen tot het verlenen van veel eerbetoon zou moeten geven.
Peres (foto Reuters)
Peres gaat in die rede natuurlijk een pleidooi houden om plannen van de EU niet te laten doorgaan om bij toekomstige samenwerkingsovereenkomsten met Israelische instanties te eisen dat zij verklaren geen banden met de nederzettingen te hebben of hen anders van samenwerking uit te sluiten. Peres gaat de Kamerleden ongetwijfeld vertellen dat dit de vredespogingen van de VS in de wielen rijdt, omdat het de Palestijnen minder flexibel zal maken - zij kunnen er dan immers op wijzen dat ook anderen dan zijzelf de nederzettingen illegaal achten. Peres zal erbij zeggen dat de EU-maatregel vooral zo ongewenst is, omdat een overeenkomst juist nu voor het grijpen lag. Dat laatste zegt hij namelijk al tientallen jaren.

Ik vraag me af hoeveel Kamerleden zullen weten dat Peres 0,01% politieke invloed in het huidige Israel uitoefent en dat hij dus vooral en vrijwel uitsluitend fungeert als het gematigde uithangbord van een overigens superrechtse regering, een rol die hij trouwens ook 'van 2001 tot 2003 vervulde als minister van Buitenlandse Zaken onder de havik Ariël Sharon.
 Peres wordt tijdens het bezoek ontvangen door koning Willem-Alexander. Hij luncht met premier Rutte en hij zal vragen van studenten beantwoorden in het tv-programma College Tour.  En oh, bijna vergat ik het te vermelden: Peres werd uitgenodigd door minister van Buitenlandse Zaken Timmermans bij diens bezoek aan Israel in juni. Een hartverwarmend gebaar - zonder twijfel. Maar de vraag is: waarom maakte deze verondersteld linkse (want PvdA-) minister dit gebaar? Wat verwachtte hij ermee te bereiken? Welk belang is ermee gediend?

Mesika
Nauwelijks is Peres weer weg, of er komt een Israelische delegatie naar Nederland die ongeveer de tegenovergestelde boodschap als die van Peres ten gehoren zal brengen. In tegenstelling tot de Israelische president is deze delegatie wel invloedrijk, hun vertegenwoordigers zitten namelijk in de regering. Het gaat om Gershon Mesika en Yossi Dagan, respectievelijk hoofd en adjunct hoofd van de 'regionale raad van Samaria', oftewel het samenwerkingsverband van Israelische nederzettingen in het noorden van de Westoever. Hun boodschap zal zijn dat Israel het volste recht heeft nederzettingen in de bezette gebieden te stichten en dat nederzettingen 'niet het struikelblok voor de vrede vormen'.
Dagan
Ook Mesika en Dagan spreken met Kamerleden, op 10 oktober, op instigatie van de SGP. Verder spreken zij in een kerk in Amersfoort en bij de orthodox joodse gemeente in Den Haag. Mesika en Dagan worden vergezeld van twee heren, Shay Attias en Eliëzer Braun, van de organisatie Shuva Israel, een Israelische organisatie die zich uitsluitend richt op het bedrijven van propaganda onder christenfundamentalisten en christen-zionisten als Christenen voor Israel of de Amerikaanse Evangelical Christians met het doel de nederzettingenpolitiek van Israel te verkopen. De propagandatournee van Mesika en Dagan, die door Shuva Israel wordt betaald, bracht hen eerder naar de VS, waar zij onder meer spraken met Congresleden. Na Nederland staat Noorwegen op het programma en daarna weer de VS.

1 opmerking:

Anoniem zei

Het gevaar van Peres is, dat het een doorgewinterde propagandist is. Opa vertelt in alle rust, en rijgt dan moeiteloos de misleidende oneliners en mythes aan elkaar, waarvan al lang gebleken is dat ze niet waar zijn. Ideaal voor Nederland, waar de mensen de zaak slechter kennen, dan ze vaak denken. Nederland heeft ook helemaal geen interviewer met voldoende kennis en capaciteiten om Peres aan te kunnen. Die zijn geen van allen partij voor Peres. Die gaat gewoon door met zijn afgetimmerde spookverhalen. Netanyahu idem.

Wie koppelde Willem Alexander aan Peres?? Er bestaat ministeriele verantwoordelijkheid voor dergelijke contacten. Maar ik verwacht enkel gelikte antwoorden. Onder de PvdA van Timmermans verandert er helemaal niets. En natuurlijk krijgt er helemaal niemand een recht op weerwoord bij Willem Alexander.

Serge van Erkelens.

Het Westen moet nu met sancties en een wapenembargo een einde aan de moordpartij in Gaza afdwingen

Francesca Albanese zei het zaterdag al, nadat een dag eerder het Internationaal Gerechtshof (ICJ) Israel opdracht had gegeven de strijd te s...