donderdag 25 maart 2010

VN-Raad Mensenrechten: commissie moet toezien op ´Goldstone onderzoek´ Israël en Palestijnen

De Raad voor de Mensenrechten van de VN heeft donderdag een voorstel aangenomen voor het instellen van een commissie die moet toezien op Israëlische en Palestijnse onderzoeken naar schendingen van het oorlogsrecht en van de mensenrechten ten tijde van de Israëlische operatie ´Cast lead´ in Gaza.
De VS en enkele Europese landen, waaronder Italië en Nederland stemden  tegen de resolutie die was ingediend door Arabische en islamitische staten. Groot-Brittannië, Frankrijk, Japan, Noorwegen en zeven andere landen onthielden zich van stemming. De overige leden van de 47-landen tellend Raad stemden voor.
De Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Navi Pillay, kreeg de opdracht de commissie van onafhankelijke experts te benoemen die moet nagaan of  Israël en de Palestijnen zich houden aan de aanbevelingen van het rapport Goldstone, dat aanwijzingen voor het begaan van oorlogsmisdaden vond en aanbeval dat beide partijen zelf een onafhankelijk onderzoek doen. Hoge Commissaris Pillay rapporteerde in haar meest recente rapport over Israël en de bezette gebieden dat beide zijden wat dat betreft in gebreke blijven.

Eerder nam de raad vier andere resoluties aan.De VS stemden in alle vier de gevallen tegen, terwijl 15 landen, waaronder de EU-landen, zich onthielden. Eén resolutie ging over ernstige schendingen van de mensenrechten in de bezette gebieden en eiste dat Israël de bezetting opgeeft. Ook eiste deze resolutie dat Israël stopt met het aanvallen van Palestijnen en  de systematische vernieling van hun cultureel erfgoed; stopt met alle militaire operaties in Palestijns gebied en de blokkade van Gaza opheft. 
Een tweede resolutie, tenslotte, eiste dat Israël stopt met het bouwen van nederzettingen. De derde veroordeelde Israël voor de ´systematische verkrachting van de rechten van de mensen op de Golan Hoogvlakte´.
Tenslotte werd ook een resolutie aangenomen waarin werd geëist dat Israël de inwoners van Gaza schadeloos stelt voor de schade geleden tijdens de .inval in december 2008-januari 2009.

Geen opmerkingen:

Israel sloopt 9 woontenten en 7 huizen, 200 bedrijven moeten weg, imam mag niet meer preken

Sloop in Deir al-Hajle bij Jericho. Zeven woontenten en twee schuren plus hun inwoners, samen acht families, verwijderd. (Foto Wafa) Isr...