maandag 11 oktober 2010

De geboorte van de racistische Joodse Republiek Israel??

Remember this day. It's the day Israel changes its character. As a result, it can also change its name to the Jewish Republic of Israel, like the Islamic Republic of Iran. Granted, the loyalty oath bill that Prime Minister Benjamin Netanyahu is seeking to have passed purportedly only deals with new citizens who are not Jewish, but it affects the fate of all of us.
From now on, we will be living in a new, officially approved, ethnocratic, theocratic, nationalistic and racist country.

Dit was weer een woedende reactie van Gideon Levy, een van de weinige journalisten die als een soort geweten van de Israelische maatschappij optreedt en zich consequent  verzet tegen de afkalving en verloedering van wet, recht en morale standaarden. Hij heeft het over de eed van loyaliteit die, als het betreffende wetsvoorstel wordt aangenomen  door niet-Joodse nieuwkomers zal moeten worden afgelegd. Dat zal, schrijft hij, het karakter van Israel veranderen. De staat zou haar  naam kunnen veranderen in de Joodse Republiek Israel, naar analogie van de Islamitische republiek Iran. Het wordt, officieel goedgekeurd, een etnocratisch, theocratisch, nationalistisch en racistisch land. 
Levy reageerde zondag met dit commentaar op het feit dat het Israelische kabinet zich achter een wetsvoorstel stelde om van aspirant staatsburgers die niet Joods zijn te eisen dat zij bij hun naturalisatie een eed van trouw afleggen aan het Joodse en democratische karakter van de staat Israel. Deze stellingname van het kabinet was verwacht. Premier Netanyahu was al eerder akkoord gegaan. Zijn stap was een duidelijke  poging tot omkoping (of minder oneerbiedig: een koehandel) om de Israel Beiteinu partij van minister van buitenlandse Zaken Lieberman over de streep te trekken om akkoord te gaan met een verlenging van de bouwstop in bezet gebied van nog eens twee maanden. De partij van Lieberman had het wetsvoorstel in de vorige zitting van de Knesset ingediend. Het is ook al in eerst lezing goedgekeurd. Het feit dat het kabinet nu zondag akkoord ging, betekende dat de wet nu met een eenvoudige meerderheid van stemmen kan worden aangenomen.
 Levy was niet de niet de enige die zich verzette. In Tel Aviv kwamen rum 100 mensen bijeen. De actrice Hanna Merom las (zie foto) daar onder meer de Onafhankelijkheidsverklaring voor waarmee  in 1948 de geboorte van Israel bekend werd gemaakt. Zij herhaalde de zin '[De staat Israel] zal complete gelijkheid van politieke en sociale rechten verlenen aan al haar inwoners, ongeacht hun religie, ras of sekse'.
Vervolgens werd een verklaring van 'Onafhankelijkheid van het Fascisme' voorgelezen waarin werd gezegd dat een staat die zo zijn beloftes aan zijn burgers geweld aandoet, afglijdt naar het fascisme. 'Wij zijn burgers van het Israel dat werd gekarakteriseerd door de Onafhankelijkheidsverklaring, een staat die naar vrede streeft,  gegrondvest op de principes van gelijkheid en burgerlijke vrijheden. We zijn niet van plan om burgers te worden van een staat die pretendeert Israel te zijn, maar ophoudt democratisch te zijn en op weg gaat om een fascistische staat te worden.' 
Onder de ondertekenaars van de verklaring waren onder meer Shulamit Aloni, Uri Avnery, Alex Ansky, Shery Ansky, Menachem Brinker, Ran Cohen, Ruth Cohen, Yaron Ezrachi, Galia Golan, Haim Guri, Sna'it Gisis, Yoram Kaniuk, Dani Karavan, Yehoshua Knaz, Elia Leibowitz, Alex Libak, Hanna Meron, Sammy Michael, Merav Michaeli, Sefi Rachlevsky, Gabi Solomon, David Tartakower, Micha Ullman.

Kritiek was er ook van de Arbeidspartij, van de leider van Kadima, Tzipi Livni, en zelfs van Likud-minister Dan Meridor, die zei dat de wet een kloof zal scheppen tussen Joodse Israeli's en de 1,5 miljoen Arabieren. Afkeurende reacties waren er vanzelfsprekend ook uit de hoek van de Israelische Palestijnen zelf. Knessetlid Ahmed Tibi zei dat de nieuwe wet het signaal afgeeft dat Israel de staat van alleen Joden is en dat de Palestijnen er niet meer dan gasten zijn. Eerder was er al van alle kanten op gewezen dat gezinshereniging van Palestijnen moeilijker wordt gemaakt, dat hinderpalen worden opgeroepen jegens Palestijnen in Israel die met Arabieren uit Jordanië, Egypte en Syrië willen trouwen en dat de onderhandelingen over het Recht op Terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen - een belangrijk element in vredesbesperkingen van Israel  en de Palestijnen - onder druk wordt gezet door zo te beklemtonen dat Isarel alleen een staat van en voor Joden is.

Netanyahu gaf het volgende commentaar op de protesten:  'The state of Israel is the national state of the Jewish people, and it is a democratic state for all its citizenship. There is no other democracy in the Middle East. There is no other Jewish state in the world. Unfortunately, there are many today who tried to blur not only the unique connection of the Jewish people to its homeland, but also the connection of the Jewish people to its state.'
Er zijn mensen die proberen de unieke band tussen het Joodse volk en zijn thuisland te verzwakken, en ook de band van het Joodse volk met zijn staat?? Door kritiek te hebben op het feit dat de Arabische inwoners van dat land definitief als tweederangs burger worden weggezet?? Wat een onzin. Opnieuw blijkt dat Netanyahu voor weinig meer goed is dan uitkramen van welluidende, maar volstrekt inhoudsloze of regelrecht  foute oneliners.

Geen opmerkingen: