dinsdag 12 oktober 2010

Knessetdelegatie bekogeld, ervaart zo hoe onrustig het is in Silwan.

Eerst iets anders:
Anja Meulenbelt heeft op haar blog een video van Breaking the Silence, ex-militairen die bekennen wat voor schandelijke dingen ze hebben gedaan tijdens hun diensttijd in de bezette gebieden. Het begint met beelden uit het leeg getreiterde en deels Araberrein gemaakte Hebron, ooit een bloeiende Palestijnse stad (ik heb het nog zo gekend). Ik moet bekennen dat ik er niet naar kan kijken zonder driftig en letterlijk onpasselijk te worden. Ze bekennen het wel - wat te prijzen valt -, maar ze hebben het toch maar mooi gedaan of erbij gestaan en ernaar gekeken. Dit zijn de Joden van vandaag. En zij zijn dan nog de beteren. Kijk bij mijn buurvrouw Anja ..en huiver. 

 Het zeven verdiepingen tellende huis Beit Yonathan dat gebouwd is door en bewoond wordt door kolonisten. De parlementaire delegatie hield overleg in gebouw dat zonder vergunning is gebouwd, volgens de plaatselijke bouwvoorschriften vijf verdiepingen te hoog is en volgens een uitspraak van het hooggerechtshof uit juli 2009 had moeten worden afgebroken.(Foto Silwanic, de infomatie-organisatie van dePalestijnse bewoners van Silwan).

Zes leden van de Knesset die dinsdag een bezoek brachten een de wijk Silwan zijn door de Palestijnse bewoners bekogeld met stenen. Niemand raakte gewond, maar hun auto werd beschadigd. De zes waren leden van de Staats Controle commissie van de Knesset. Ze wilden met eigen ogen de situatie zien in Silwan (door de daar wonende kolonisten 'Stad van David' genoemd) waar het al weken onrustig is. Onder hen waren Yoel Hasson (Kadima), Yariv Levin (Likud) and Aryeh Eldad (National Union).
 De zes hadden een ontmoeting met de kolonisten in de wijk in Beit Yonatan, het flatgebouw van de kolonisten van Ataret Cohaniem en Elad dat volgens een uitspraak van het hooggerechtshof  al gesloopt had moeten zijn, maar dat niet is, omdat het gemeentebestuur weigert de gerechtelijke uitspraak na te leven. De Knessetleden werden, hoewel ze werden begeleid door een zware escorte van politie en grenspolitie,  bekogeld bij het verlaten van de wijk. 
Sinds kort voor Succot (23 september) de Palestijnse inwoner Samer Sirhan werd doodgeschoten door een gewapende wachter van de kolonisten is het onrustig in Silwan, waar 50.000 Palestijnen wonen en 500 kolonisten. De kolonisten, die tot 70 families behoren van wie een aantal verspreid in de wijk wonen, hadden geklaagd dat zij door de politie niet voldoende beschermd worden. Onder meer zouden de afgelopen tijd zo'n 60 auto's zijn beschadigd. Een zo'n incident dat nogal de aandacht trok, omdat het gefilmd werd, was het bekogelen van de auto van de leider van de kolonisten-organisatie Elad, David Be'eri, door de een paar jongeren, waarbij Be'eri vervolgens twee jongeren met zijn auto schepte (zie hieronder). De kolonisten hadden gevraagd om vervanging van de politiechef van Jeruzalem, Aharon Franco. De Knessetleden wilden zich van de situatie op de hoogte stellen. Voor de komst van de parlementariërs, dinsdagmorgen vroeg waren er ook rellen, omdat undercover eenheden in de wijk jongeren wilden arresteren. Vijf jongeren werden opgepakt, twee raakten niet al te ernstig gewond.

Geen opmerkingen:

Shana Tova,

Wie het viert wens ik een goed joods Nieuwjaar 5781 toe met veel inhoud  // I wish everyone who celebrates it a good and meaningful Jewish N...