maandag 4 oktober 2010

Hoe blonde Geert in Berlijn als intellectueel poseerde en door de mand viel

Verdachte Geert W. en zijn advocaat, Bram Moszkowicz.

Veel mensen hebben er moeite mee dat de verdachte blonde Geert W. nu terecht staat. Zij betogen dat W. niet alleen lid is van de Tweede Kamer der Staten Generaal (en daarin is gekozen met steun van 1.5 miljoen mensen), maar ook dat wat W. heeft gezegd valt onder de vrijheid van meningsuiting en geoorloofd is in het kader van het maatschappelijk debat over de situatie van de moslims.
Ik deel die mening niet. Ik geloof zelfs dat het onzin is. Ik heb er geen enkele moeite mee dat W.terecht staat. Ik denk dat het niet anders kan. Ik denk dat als we niet willen dat Joden, homo´s of zwarten worden uitgescholden, beledigd of gediscrimineerd, dat we dan ook W. moeten aanpakken.W staat terecht op de beschuldiging dat hij artikel 137 lid c en d over het Wetboek van Strafrecht heeft overtreden. Die artikelen gaan over het beledigen van een groep omwille van hun religieuze overtuiging, afkomst, ras of geaardheid en over het zaaien van haat en het aanzetten tot discriminatie. Ik denk dat we, als we W. ongemoeid laten, die artikelen beter uit de strafwet kunnen halen. Als wat W. doet mag - de islam geen religie maar een ideologie noemen, te pas en te onpas het gewelddadige karakter van de islam ´bewijzen´, de Koran met ´Mein Kampf vergelijken en vragen om dat boek te verbieden, en dat alles voortdurend aan de hand van uit hun verband gelichte, onvolledige en verkeerd vertaalde citaten, en meningen van ´deskundigen´ met een uiterst twijfelachtige reputatie - als dat mag, dan mag eigenlijk alles. Als we het optreden van W. door de vingers zien, dan moeten we ook gedogen dat Joden, zwarten, homo´s en zigeuners mogen worden beledigd en aan de hand van valse voorstellingen van zaken mogen worden gediscrimineerd. Dan moeten we accepteren dat  dit soort taal, dit soort behandeling in àlle gevallen mag. Als je mag zeggen dat praktiserende moslims een gewelddadige religie aanhangen, dan mag je ook zeggen dat Joden streven naar de wereldheerschappij, dat zwarten dom zijn en homo´s vies. Gelijke monniken, gelijke kappen.

En intussen gaat verdachte W., die onlangs al in New York te gast was, door met het verspreiden  van zijn Boodschap.Afgelopen zaterdag was hij in Berlijn, waar hij zijn gehoor vergastte op een toespraak van een uur over de slechtheid van de islam. Ik weet niet hoeveel mensen de moeite hebben genomen om die speech door te lezen. Ik was één van hen. En zie,  ik werd niet teleurgesteld, want hier was een iets andere W. aan het woord  dan de man van de tot vervelend toe herhaalde mantra´s over dat de islam geen religie is en dat er geen gematigde islam bestaat en zo meer. Wellicht onder druk van de naderende rechtszaak, of om te laten zien dat hij toch niet echt een geblondeerd dom blondje is, citeerde Wilders hier zowaar anderen dan alleen zichzelf  over de islam. Maar ja, wat op het eerste gezicht een verrijking leek, was toch wel weer meer van hetzelfde. Zo werd de nestor van de islamkenners, de inmiddels hoogbejaarde Bernard Lewis van stal gehaald met een al in 1954 gedane uitspraak (ik citeer de Engelse tekst van W.´s speech):  
“The traditional Islamic division of the world into the House of Islam and the House of War, … has obvious parallels in the Communist view of world affairs. … The aggressive fanaticism of the believer is the same.”
Ook citeerde hij de Britse historicus J.M. Roberts die in een BBC-serie de uitspraak deed: The Muslim is primarily a member of a community, the follower of a certain way, an adherent to a system of law, rather than someone holding particular theological views.” En de Belgische professor Urbain Vermeulen, die had gezegd dat  “Islam is primarily a legal system, a law,” en niet zozeer een religie.

Op het eerste gezicht lijkt dat dan wel heel wat.Maar de moeilijkheid met dit soort citaten is, dat ze als je even doordenkt, omstreden zijn of uit hun context gehaald, of gewoon nietszeggend. Tegen Lewis´ onderscheid tussen Huis van de Islam en Huis van de Oorlog (Dar al Islam en Dar al Harb) wordt al zo´n kleine 50 jaar ingebracht dat noch de Koran, noch de hadith dit onderscheid hanteert, zodat het strikt genomen in de islam niet bestaat. Het wordt dan ook behalve wellicht in enkele fundamentalistische kringen nergens gebruikt. De uitspraak stamt uit de tijd van de Omayyadische kaliefen en de veroveringen van de toen nog prille islam. Van de islam-kenners is er dan ook eigenlijk niemand die het serieus neemt. Op Lewis na dan, die zeker niet onomstreden is en wel wat overeenkomsten vertoont met de ontspoorde Nederlandse islam-deskundige Hans Jansen, al is Lewis onvergelijkbaar veel subtieler en interessanter..
Wat de uitspraken van Roberts en Vermeulen betreft, die zeggen eigenlijk helemaal niets, behalve dan dat zij onderstrepen dat de islam niet zozeer een theologisch systeem kent, maar meer een systeem van voorschriften, precies zoals dat het geval is met het joodse geloof (dat zoals bekend zeer veel genade kan vinden in de ogen van Wilders). En er kan nog iets aan toe worden gevoegd: de keuze van Urbain Vermeulen als bron verraadt waar W. zijn materiaal vandaan haalt. Deze Leuvense islamoloog braakte aan het eind van zijn loopbaan ongeveer vergelijkbare taal uit als W.´s Nederlandse orakel Hans Jansen. Bijgevolg vindt men dan ook veel van zijn citaten terug op de website van het Vlaams Belang.

En dan was er nog een zekere Mark Alexander die Geert W. opvoerde als politicoloog. Deze Alexander plaatste de islam in hetzelfde vakje van totalitaire systemen als het communisme en fascisme en somde daarvoor de volgende kenmerken op die alle drie gemeen zouden hebben: 

* They coerce the people along the road that it must follow;
* They obliterate the liberal distinction between areas of private judgment and of public control;
* They turn the educational system into an apparatus for the purpose of universal indoctrination;
* They lay down rules for art, for literature, for science and for religion;
* They subdue people who are given second class status;
* They induce a frame of mind akin to fanaticism. Adjustment takes place by struggle and dominance;
* They are abusive to their opponents and regard any concession on their own part as a temporary expedient and on a rival’s part as a sign of weakness;
* They regard politics as an expression of power;
* They are anti-Semitic.

Nou, dat moet ik nog maar zien in Indonesie of Pakistan, of Egypte, dat daar totalitaire systemen heersen,  regels gelden voor kunst en cultuur en iedereen antisemiet is. Geen wonder dat over de geleerde Mark Alexander nergens iets is terug te vinden behalve op websites als Frontpage Magazine, Atlas Shrugs en Jihad Watch van respectievelijk Wilders´ Amerikaanse vrienden David Horowitz, Pamela Geller en Robert Spencer. Wilders' duik in de wereld van het intellect is duidelijk nog niet echt een onderdompeling. Voorlopig reikt het bad niet  hoger dan de knie.
En, o ja, daar hadden we dan ook nog ineens het feit dat hij de Pakistaan Abdel Alaa Maududi citeert. Nu is Maududi zeker een uiterst interessante figuur. Eén van de geestelijke vaders van de Pakistaanse Jama´at al-Islami partij, en een belangrijke theoreticus. Maar bovenal was hij ook een van de grondleggers van het islamisme, oftewel islamitisch fundamentalisme, dat de islam ziet als een staatkundig systeem.Als zodanig wordt hij wel in één adem genoemd met de Egyptenaar Sayyed Qutb. Wilders citeert hem - krom, uit zijn verband gerukt - en duidelijk overgenomen van weer één van zijn islam-hatende lievelingsblogs, als ik me niet vergis een site met de naam Jihadic Watch. Maar ook dit citaat voegt niets toe. Want het was natuuurlijk al lang bekend dat er een fundamentalistische islam bestaat. Maar dat is en blijft een minderheid van de islamitische wereld en een verminkt citaat van Maududi gebruiken om het karakter van de islam te kenschetsen is ongeveer net zo misleidend  als de staatkundige visie een SGP-dominee door te laten gaan voor de politieke visie van de gemiddelde Nederlander.
Kortom, misschien was de speech in Berlijn wel het begin van een zoektocht naar meer citaten, geleerdheid en begrip van de blonde leider, een poging om door te kunnen gaan voor een echte intellectueel en kenner van de islam. Maar wat hij ermee duidelijk maakte is dat hij dan nog wel een heeel erg lange weg heeft te gaan.

Geen opmerkingen: