maandag 11 februari 2013

Israel bouwt ....en sloopt

בית אל. הבנייה נמשכת
Beit El

Het Israelische ministerie van Defensie heeft maandag de definitieve goedkeuring geven voor de bouw van 90 nieuwe wooneenheden in de nederzetting Beit El op de Westoever.  De bouw van deze 90  eenheden was  al in principe door de regering goedgekeurd op 12 augustus. Het ging toen om een deel van de 300 nieuwe woningen die premier Netanyahu had toegezegd als compensatie voor het feit dat 30 families uit de Ulpana wijk van Beit El hadden moeten verhuizen, nadat het Israelische hooggerechtshof had bepaald dat hun huizen volgens Israelische maatstaven waren gebouwd op Palestijnse privé grond. De definitieve goedkeuring betekent dat de bouw nu elk moment kan beginnen. Het feit dat het ministerie van Defensie juist nu zijn fiat geeft, wordt door velen gezien als een signaal aan de Amerikaanse president Obama, die dit voorjaar een bezoek aan Israel zal brengen met de bedoeling het zogenoemde 'vredesproces'weer op gang te brengen.

Maandag werden ook in het dorpje Beit Awwa een onderkomen, een schuur een een waterbron gesloopt door het Israelische leger. Acht leden van de familie van Rasim Mustafa Sweiti werden daardoor dakloos en kwamen letterlijk in de kou te staan. IMEMC meldde dat tegen de sloop werd geprotesteerd en dat zo'n 30 mensen behandled moesten worden doordat er overvloedig met  traangas was geschoten. IMEMC en
het Palestijnse persbureau WAFA melden dat maandag eveneens een onderkomen (een trailer) van de familie van Mohammad Badawi Tmeizy werd gesloopt in het dorpje Ithna ten westen van Hebron. Volgens WAFA was het onderkomen bekostigd door de International Solidarity Movement. 

Geen opmerkingen:

Israels parlement verwerpt het idee van een Palestijnse staat

Gideon Saar Het Israelische parlement, de Knesset, heeft donderdagmorgen een resolutie aangenomen tegen de vestiging van een Palestijnse sta...