zaterdag 2 februari 2013

Paul Brill en de 'o zo normale' Israelische verkiezingen

J5gtwk4z-1358758552
 (Foto EPA)
 
door Jaap Hamburger (voorzitter EAJG)
 Paul Brill (Volkskrant 26 januari) acht het in zijn 'politieke weekoverzicht' verbazend dat het in de campagne voor de Israëlische verkiezingen zo weinig is gegaan over ‘de Palestijnse kwestie’, over de ‘woelingen in de Arabische wereld’ en ook niet over ‘het nucleaire programma van Iran’. Verbazend? Van de ‘Palestijnse kwestie’ - een misleidende benaming voor wat met meer recht een kwestie van Israëlische onwil en obstructie mag heten - ondervinden de Israëli’s weinig hinder. En waar dat wel zo is, komt dat door het chronische anti-Israëlische sentiment en onbegrip van de rest van de wereld, verbeelden zij zich. De Arabische woelingen zijn moeilijk te duiden en commotie over het Iraanse kernprogramma is even in de ijskast gezet, nu het drijven door Israël tot een aanval op Iran van Amerikaanse kant voorlopig is geblokkeerd.
Wat mij verbaast is dat Brill uit het gebrek aan aandacht voor deze thema's in de verkiezingscampagne niet anders afleidt dan dat ‘de Israëlische kiezer’ vooral ‘normaal’ wil zijn, en ‘in wezen’-wat dat ook betekenen mag - niet wil verschillen van ‘kiezers in andere westerse democratieën’. Israëli’s zijn net normale mensen, lijkt Brill te zeggen, een platitude, maar let op het woord: ‘andere’ dat hij hier meesmokkelt in de typering van het Israëlische democratisch systeem.
Want als iets niet normaal is, dan is het de Israëlische democratie. Die is in weerwil van zijn uiterlijke verschijningsvorm -verkiezingen! - zo verregaand abnormaal dat het de vraag is hoe die getypeerd moet worden. Voor joden een - wankele - democratie, voor Palestijnen een dictatuur? Immers, welke 'andere westerse democratie' ontzegt al 65 jaar een ander volk de volle beschikking over individuele burgerlijke en politieke rechten, en het collectieve recht op zelfbeschikking en een eigen staat, en annexeert, niet eens meer sluipenderwijs, het daarvoor bestemde grondgebied?
De 'Israëlische democratie'vermag maar geen afscheid te nemen van het kolonialisme dat andere, westerse democratieën al meer dan 60 jaar achter zich hebben gelaten.

Geen opmerkingen:

Israelische militairen schieten jonge moeder dood in Jenin

De begrafenis van Dalia Samoudi (Foto via Twitter)   Een jonge Palestijnse vrouw is vrijdagmiddag bezweken aan een schotwond die zij die mor...