dinsdag 5 februari 2013

SGP en CU sluiten zich aan bij internationale 'vrienden van Israel' club die de Palestijnen wil verdrijven

Van der Staaij
Onze streng christelijke mannenbroeders in het parlement willen de handen meer ineenslaan om Israel nog krachtiger bij alles de hand boven het hoofd te kunnen houden. Dat blijkt uit een opmerkelijk nieuwsitem in het Reformatorisch Dagblad: 

SGP en ChristenUnie gaan een informele parlementaire vriendengroep voor Israël oprichten, meldt het RefDag. Ze willen zich daarmee aansluiten bij de International Israel Allies Caucus Foundation (IIACF), een wereldwijd netwerk van pro-Israëlische parlementaire clubs. Het doel daarvan is om met die pro-Israëlparlementariërs uit andere landen ideeën te delen, ervaringen en informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen over onderwerpen zoals de status van Jeruzalem, het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk, de erkenning door de VN van een Palestijnse staat en de nucleaire activiteiten van Iran. De informatie die hij daar krijgt wil Van der Staaij dan weer gebruiken bij zijn eigen parlementaire werk. De basis voor de IIACF, schrijft het Refdag, is in 2004 gelegd door het Israëlische parlementslid rabbi Binyamin Elon. In 2006 werd een zuster­afdeling van zijn organisatie – een zogeheten caucus– opgericht in het parlement van de VS. Daarna kwamen dergelijke pro-Israëlische parlementaire clubs van de grond in Brazilië, Canada, de EU, de Filippijnen, Finland, Duitsland, Hongarije, Italië, Japan, Malawi, Paraguay, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zwitserland, Uruguay en het Verenigd Koninkrijk.


Benni Elon
Wat het RefDag nalaat te geven, is een beschrijving van Elon. Die behoort tot de harde kern van de Israelische ultra-nationalisten die welk Palestijns recht waarop dan ook ontkennen. Elon was voorzitter van de Ichud Leumi (Nationale Unie) als representant van de Moledet-vleugel, (die nu weer is opgegaan in de Bayit Yehudi partij van Naftali Bennett). Hij is oud-Knessetlid en was ook minister van Toerisme als opvolger van zijn partijgenoot, de racist Rahavam Zeëvi.  
 De rabbijn is een kolonist die woont in de nederzetting Bet El. Hij heeft gedoceerd aan de Yeshiva van Ateret Cohanim, , een kolonistenbeweging die zich sterk maakt Jeruzalem van Arabieren te ontdoen, en stichtte voor deze beweging de Beit Orot-Yeshiva bovenop de Olijfberg. In feite was dat de kern van weer een nieuwe nederzetting in Palestijns gebied. Wat zijn politieke denkbeelden betreft: Elon is ertegen dat moslims stemrecht hebben in Israel, en hij is voorstander van het annexeren van de Westoever. De daar wonende Palestijnen wil hij uitwijzen naar Jordanië. Voor zijn denkbeelden zocht hij onder andere steun bij christen-zionisten in de VS,  zoals de beweging van evangelist Pat Robertson, en van christelijke politici als de na een corruptie--schandaal vertrokken ex-senator DeLaye (Texas). Dat werd in 2004 de kern van de IIACF.
  
Voordewind
Het RefDag schrijft dat Van der Staaij in Nederland voorlopig alleen een 'informele' caucus wil oprichten. Van der Staaij zelf wordt daar voorzitter van, en Joël Voordewind (ChristenUnie) vicevoorzitter. Van der Staaij legde dinsdag aan het Reformatorisch dagblad uit dat hij de informatie over Israël die hij via dit netwerk krijgt, wil delen met de parlementariërs met wie hij nu al samenwerkt als het over Israël gaat. Van der Staaij vindt dat 'de noodzaak van coördinatie tussen pro-Israëlische Kamerleden sinds de laatste verkiezingen en kabinetsformatie een stuk groter is geworden. Door het verlies van de PVV en het CDA bij de laatste verkiezingen is het pro-Israëlblok in de Tweede Kamer flink kleiner geworden. Ook vaart het kabinet nu 'een andere Israëlkoers'.

Enfin, na mijn kleine uiteenzetting  over wie meneer Benny Elon is, kunnen die andere pro-Israelische parlementsleden met wie Van der Staaij zijn politiek wil afstemmen, nu weten met wie of wat ze te maken hebben: de IIACF die keihard ingaat tegen de internationale rechtsorde en tegen pogingen van wie dan ook om vrede te bewerkstelligen tussen Israel en de Palestijnen. 
Hoe zit dat toch met artikel 90 van de Nederlandse grondwet waarin wordt gesteld dat Nederland de internationale rechtsorde helpt te bevorderen? Moeten Nederlands parlementariërs niet trouw zweren aan de grondwet? Of alleen aan de koning(in)? Dan is het tijd om die eed te veranderen, (en misschien ook een reden te meer om eindelijk het koningshuis eens met pensioen te sturen).

10 opmerkingen:

Jack zei

Als je beste vriend psychisch ziek is en volledig paranoide aan het worden is.En jij als zijn beste vriend gaat zijn waanbeelden bevestigen ipv van ze af te zwakken. Ben je dan zijn vriend of zijn vijand?

Abu Pessoptimist zei

Dit zijn naar mijn bescheiden mening ook geen vrienden van Israel, Jack. Deze mensen hebben hun eigen door teveel bijbellezen vertroebelde, apocalyptische wereldbeeld.

jack zei

@ Abu
Misschien beter gezegd door selectief bijbel lezen.
Want één van de grondbeginselen van de bijbel en thora is toch: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."
Maar hoe de christenunie en israel dat kan rijmen met de gebeurtenissen die u op deze weblog publiceert zal ik wel nooit begrijpen.Het zullen wel meer racistische motieven zijn dan religieuze die ze heeft bewogen om vriendjes met Israel te worden.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Israreli's zijn het, Voordewind en Van der Staay.

Anoniem zei

mijn vader hoorde bij dezelfde club van vrijgemaakt gereformeerden, hij werd zelfs geexcommuniceerd (bijna dan) vanwege doperse extreme opvattingen, maar hij was voor de rechten van de palestijnen. Je kunt zeer bijbels zijn en ook zeer rechtvaardig blijkbaar. In die kringen is een vreemd soort romantische sentimentaliteit (kibboetsgangers) gemengd met moslimangst en schuldgevoel, wij lazen bijv. de romans van Leon Uris die waren erg populair in die kringen. groet Daniella

Anoniem zei

Met SGP heb ik geen ervaring. Wel met een paar leden van de Christenunie (ook via Vrouwen-Mensen in 't Zwart. Die ervaring heeft me geleerd dat het waardevol is een gesprek met ze aan te gaan. Vaak weten ze weinig concrete feiten, doordat de informatie uit eigen kring selectief is. Als "bezetting" door die concrete informatie meer voor ze gaat betekenen dan rhetoriek, ontstaat er soms ruimte voor het zien van de discrepantie tussen "internationaal recht en mensenrechten" - die door Christenunie serieus worden genomen - en het beleid van Israel. Dit geldt voor "gewone" CU-leden, ik denk dat Voordewind zich volledig heeft vastgebeten en geen concrete feiten tot zich kan nemen.

Fennie Stavast, Groningen

Gennadi zei

Ik heb even gegoogled op Fenni Stavast, de Groningse Gretta. Indrukwekkend.
Mooie aanhang heb jij, Abu.

Abu Pessoptimist zei

Gennadi, het zou je hebben kunnen opvallen dat ik een liberaal beleid voer voor wat betreft reacties. En ik ben blij dat ik zo nu en dan wat tegenwicht krijg tegen Likoed NL, Esther, trees met kleine t of UEdele zelf.

Anoniem zei

Zodra de zionistische lobby geen argumenten meer heeft gaan ze op de persoon spelen.

Een bekend gegeven, een bekende manier van aanpak bij hasbara voorlichting(?)".

Herman

Ben zei

'Gennadi zei...Ik heb even gegoogled op Fenni Stavast...'

How to avoid real dialog on Israel/Palestine: A response to ...
“Rabbi Michael Lerner promotes an anti-Semite,” epitomizes one of the most troubling dynamics within discourse on Israel/Palestine today: the use of sensationalistic, ad hominem attacks to silence those who offer political critiques of Israeli government policies, rather than addressing the substance of the critiques themselves.
http://blogs.timesofisrael.com/how-to-avoid-real-dialog-on-israelpalestine-a-response-to-mike-lumish/

Need I say more?

Tenminste 15 kinderen in Noord-Gaza gestorven als gevolg van ondervoeding

Een dropping Tenminste 15 kinderen zijn  de afgelopen dagen overleden in het Kamal al-Adwan ziekenhuis in Gaza-stad als gevolg van uitdrogin...