vrijdag 1 februari 2013

Wilders eist Berufsverbot van VN-rapporteur Richard Falk

Negeren of publiceren? Dat is een vraag die ik mezelf vaker gesteld heb naar aanleiding van de capriolen van onze eigen voor Volk en Vaderland optredende geblondeerde Lijder en zijn volgelingen. Een lastig dilemma. Teveel aandacht geeft misschien de indruk alsof we met een serieuze, respectabele politicus van doen hebben, te weinig aandacht gaat voorbij aan het reële gevaar dat hij met zijn clubje kan betekenen voor de democratie - en dat niet alleen hier, maar ook elders.     
Wilders and de Roon
Wilders en De Roon (Arutz 7)
Vandaag bleek weer eens hoe populair hij is in ultra-rechtse, islam-hatende Israelische kringen. Onderstaande Kamervragen die de Lijder zelf en zijn discipel De Roon stelden op 30 januari, werden op vrijdag 1 februari in een letterlijke vertaling overgenomen door Arutz 7, de site van de  ultrarechtse kolonistenzender van die naam. En je kan wel zeggen dat er sprake is van kruisbestuiving, want uit de vragen (zie hieronder) blijkt dat de twee bruine Nederlandse heren ook Arutz 7 weer gebruikt hebben als informatiebron.
Het kwalijkst is dat W. en d.R. vragen om een soort Berufsverbot voor Richard Falk, de VN-rapporteur voor de door Israel bezette gebieden. Zij doen dat naar aanleiding van een stuk dat Falk schreef in het blad de Britse 'Liberal Democrat Friends of Palestine' (hier te lezen). Falk probeert in het stuk Hamas in een wat van meer begrip getuigende context te plaatsen dan gewoonlijk gebeurt. Waar grote delen van de publieke opinie Hamas afschilderen als 'terreurbeweging' geeft hij aan dat 'verzetsbeweging' een betere benaming is, voor een beweging die verzet pleegt tegen de Israelische bezetting van Gaza en de Westoever. Ook deconstrueert hij de 'onverzoenlijke speech' van Hamas-leider Meshaal (zie ook hier) in december, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Hamas, door deze af te zetten tegen de herhaaldelijk door Meshaal en andere leiders van Hamas gedane uitspraken waaruit blijkt dat zij zich kunnen verzoenen met een twee-statenoplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict.
Men kan het eens of oneens zijn met Falk. Ik behoor tot de eerste groep. Maar je opwinden over het feit dat hij het verzet van Hamas tegen de bezetting van Palestijnse gebied vergelijkt met het Franse of Nederlandse  verzet tegen de  Duitse bezetting in WOP II, is een soort demagogische twist die wijlen Goebbels de heren niet had verbeterd. En roepen dat Falk moet worden ontslagen omdat hij, ja waarom eigenlijk .. iets anders durft te beweren dan deze bruine parlementariërs zelf geloven, waar doet dat alweer aan denken?? En ach, was Wilders niet altijd een kampioen voor de vrijheid van meningsuiting?   

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken n.a.v. opmerkingen van de VN Special Rapporteur voor de zgn "Palestinian Authority Territories":
1.)
Heeft u kennis genomen van de uitlatingen van de VN Special Rapporteur (Richard Falk), waarin hij de terreurdaden van Hamas vergoeilijkt door deze te vergelijken met Verzetsdaden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (*) ?

2.)
Bent u het met ons eens dat het raketbombardement door Hamas op Israël zich richt op het maken van zo veel mogelijk Israëlische burgerslachtoffers en geen enkel militair resultaat beoogt, terwijl verzetsdaden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog exclusief waren gericht op het saboteren van een militaire bezetting?

3.)
Onderschrijft u ook dat het bestaan van de Staat Israël legitiem is en Hamas zich er op richt die staat te vernietigen, terwijl de Duitse bezetting van Nederland illegitiem was en het Nederlands verzet zich er op richtte die onwettige Duitse bezetting te beëindigen?

4.)
Bent u het met ons eens, dat deze vergelijking door de VN Special Rapporteur, te walgelijk is voor woorden en getuigt van een volledig gebrek aan inzicht?

5.)
Is het u bekend dat deze VN Special Rapporteur eerder bij herhaling heeft opgeroepen tot boycots tegen de Staat Israël en tegen anderen die met die staat zaken doen (**) ?

6.)
Onderschrijft u het oordeel van de Amerikaanse ambassadeur bij de V.N. (Susan Rice) dat die uitlatingen van Falk "onverantwoordelijk en onaanvaardbaar" waren en het klimaat voor een vreedzame oplossing alleen maar bedierven, en dat zijn aanblijven als VN Special Rapporteur de geloofwaardigheid van de V.N. beschadigde?

7.)
Bent u het met ons eens dat het nu de hoogste tijd is dat deze Richard Falk op staande voet wordt ontslagen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dat te bevorderen?

8.)
Wilt u aan de VN kenbaar maken dat Nederland intussen ieder contact met Richard Falk wenst te mijden? Zo nee, waarom niet?

 (*) http://www.ldfp.eu/?s=falk&x=44&y=12
(**) http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/164647#.UQkDbay-fBY

PS Net als destijds de NSB heeft de PVV soms wat last met Nederlands erfgoed in de vorm van de Nederlandse taal. Het juiste woord (zie vraag 1) is niet vergoeilijken, maar vergoelijken.

5 opmerkingen:

Esther zei

Wat ben je toch een sneu figuur om de PVV met de NSB te vergelijken wegens een schrijffout en dan te bedenken dat je socialistische vriendjes aan de andere kant van de Muur eigen pa en ma, broers en zusters, buren verraadden (IM'ers), de Ochrana en lijkenberg achterliet en de Gestapo (ja, ook al socialisten) ook alles nog eens overdeed.
Wat wil je toch altijd met dergelijke uitgekauwd geleuter om de PVV met de NSB te vergelijken terwijl jou sektariërs met iedere moordenaarsbende in het Midden Oosten samenwerkt en hier in Nederland met ieder uitschot samenwerkt zoals IS of antisemitische organisaties zoals EAJG.

Abu Pessoptimist zei

Grappig, zo'n onsamenhangende boutade, Esther. Maar intussen staat jouw PVV toch echt aan de kant van de types die de meeste lijken produceren op dit moment.

Esther zei

Misschien dat je toen je in school zat niet goed hebt opgelet maar de S in NSB betekent toch echt 'socialistisch' en aangezien de NSB een antisemitische organisatie was sla je de plank dus volledig mis.
De PVV staat niet negatief tegenover Israël itt tot jouw partij die iedere gelegenheid aangrijpt om antisemitisch geschut in stelling te brengen samen met Hamas-aanhang. Vorig jaar kon met de razernij van jouw partij, de antisemitische EAJG (zelfhaters) weer op de Dam bewonderen.

Misschien leef je onder een steen of heb je een plaat beton voor je hoofd, ik vrees beide, maar het zijn toch echt je socialistische vriendjes die aan de andere kant van de Muur moordden, net als Pol Pot, ho, Guevara. De lijkenberg die jouw ideologie achterliet is inmiddels wel 170 miljoen.

Overigens, het moorden door je moslimkameraden in Syrië gaat nog steeds door, net als in Iran, Egypte waar je het zo druk mee had, alleen hoor ik je nu niet meer over Hitler-adept Morsi.

Je gedraagt je net zo leugenachtig als je moslimvriendjes maar dat is socialisten eigen. Die herschrijven ook steeds weer de geschiedenis en geven anderen de schuld van hun achterlijkheid. Socialisten die zeuren over 'kapitalisten' (die niet eens bestaan) en moslims hebben al 1400 jaar problemen met Joden.
Jullie lijden allen aan geestelijk en lichamelijke luiheid. Parasiteren op de ander en dat vanaf moment 1 dat de achterlijke ideologieën de wereld werden in geholpen.

Ach ja, ik vergat ook nog je geslaagde Franse Revolutie. bestond die niet uit koppensnellen?

je hebt jezelf wel behoorlijk voor schut gezet met e broddeltje.

Abu Pessoptimist zei

Wat is er mis met je, Esther? ben je aan de drank of zo, dat zelfs de Franse revolutie niet meer door de beugel kan?

Anoniem zei

@Esther
=moslims hebben al 1400 jaar problemen met Joden=

O ja Esther?

Wat een ongenuanceerde kwaadsprekerij.

Kijk eens naar de uitleg van Tariq Ramadan in dialoog met Rvd.Nadim Nasser hierover.

Al in 2-3e minuut: "In a world where Islam is portrayed as an intolerant and strict religion, the diplomacy of the messenger of Allah with those of other faiths has been buried with time."

http://www.presstv.ir/Program/285475.html

Herman

Shana Tova,

Wie het viert wens ik een goed joods Nieuwjaar 5781 toe met veel inhoud  // I wish everyone who celebrates it a good and meaningful Jewish N...