donderdag 15 september 2016

Israel en Amerika tekenen nieuw ''monster hulpprogramma''

 Israel test een Arrow raket.

 De Verenigde Staten en Israel hebben woensdag een akkoord getekend waarbij de VS zich verplicht de komende tien jaar bijstand, waaronder militaire hulp voor onder meer de bouw van afweerrakettensystemen, te leveren voor een bedrag van 38 miljard dollar. 
Volgens de Israelische krant Haaretz, tstaat in de overeenkomst dat Israel in de komende tien jaar geen extra financiële hulp zal vragen aan het Amerikaanse Congres. Een uitzondering daarop kunnen echter hulpverzoeke in noodsituaties zijn, waaronder bijvoorbeeld oorlogssituaties. 
De deal houdt een verhoging in van het bedrag dat Israel nu jaarlijks krijgt van 3,1 miljard dollar. Deze overeenkomst liep tot 2018. Israelische nieuwssites melden dat premier Benjamin Netanyahu
een verhoging van  de jaarlijkse hulp tot 4,5 miljard had gevraagd, maar dat is dus iets minder geworden. Niettmin is het hulppgramma, zoals de Amerikaanse ambassadeur in Israel, Dan Shapiro, stelde ''het omvangrijkste hulpprogramma van de VS aan welk land dan ook in de geschiedenis''.
Volgens de site Ynet News, houdt het nieuwe pakket ook hulp aan de bouw van raketafweersystemen in, die in de afgelopen jaren altijd separaat zijn (mede) gefinancierd uit bedragen die direct via het Amerikaanse Congres werden verkregen.
Het nieuwe pakket heeft een plafond vastgesteld voor het percentage van de Amerikaanse hulp dat Israel aan zijn eigen defensie industrie mag uitgegeven van 26,3 procent. 
Volgens de Times of Israel zullen technische verworvenhednen van de Israelische raketindustrie toegankelijk zijn voor Amerikaanse defensie industrie. Deze krant voegde eraan toe dat de VS heeft bijgedragen aan de constructie (of zelfs de financiering volledig voor zijn rekening heeft genomen) van Israel’s raketafweersystemen Iron Dome (korte afstand), David’s Sling (middellange afstand) en Arrow (lange afstand).
Meer dan 80 procent van de Amerikaanse senatoren tekenden in April een brief die was gericht aan president Obama waarin zij aandrongen op het afesluiten van een pakket verhoogde militaire bijstand aan Israel.

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...