dinsdag 6 september 2016

Netanyahu in Den Haag: ´Israel belangrijke factor bij tegenhouden islamitisch terrorisme´

 Netanyahu en Rutte bij een vorig bezoek van de Israelische premier aan Den Haag (Foto Times of Israel).

Israel is aan het proberen Europa ervan te overtuigen dat Israel een belangrijke factor is in het keren van het wassende tij van het islamitisch terrorisme. Dat is de belangrijkste boodschap van premier Benjamin Netanyahu die vandaag begint aan een bezoek van twee dagen aan Nederland.
Bij het instappen in het vliegtuig zei hij dinsdag dat ´´Europa grote uitdagingen´´ ondervindt door de verspreiding van het radicale islamisme en dat Israel, als ´´stabiel en stabiliserend element´´ in het Midden Oosten een ´´centrale plaats´´ inneemt bij het tegengaan van het islamitische terrorisme. Hij ziet het als Israels taak Europa er langzamerhand van te doordringen dat Israel bij het tegengaan daarvan een belangrijke rol kan vervullen.
Er zullen zeker politici in Den Haag zijn die gevoelig zullen zijn voor deze taal van de premier van een land dat zelf in niet geringe mate heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dat islamitische terrorisme en er nog steeds één van de belangrijkste mikpunten van is. Het soort mensen die we ons daarbij voor ogen kunnen halen zijn in de eerste plaats de geblondeerde leider van de PVV en diens entourage, de daarvan afgeleide satelliet VNL, of een VVD-Kamerlid als Han ten Broeke. Maar de klein-christelijke partijtjes als de CU en SGP zullen deze onzin vermoedelijk eveneens onderschrijven. Mogelijk zijn er nog meer volksvertegenwoordigers vatbaar voor deze bla bla. Desalniettemin is het te hopen dat er ook Kamerleden zullen zijn die de Israelische premier zullen vragen of dit alles is wat Netanyahu hier in Den Haag kwam vertellen, en of hij behalve deze flauwe kul misschien ook nog wat te zeggen heeft over mogelijke oplossingen van het Israelisch-Palestijnse conflict. En of hij van plan is die oplossing ook ten eeuwige dage te blijven tegenhouden, zoals hij de afgelopen 11 jaar die intussen aan het bewind is geweest, heeft gedaan.
Netanyahu ontmoet in Den Haag zijn Nederlandse collega Mark Rutte bij een lunch waar ook minister Koenders van Buitenlandse Zaken bij is. ´s Middags wordt hij ontvangen door koning Willem Alexander. Verder ziet hij de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en woensdag staat er een besloten zitting met de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken op het programma, waarin hij zijn regionale politiek en de politiek ten opzichte van de EU uiteen zal zetten.  
Wat Nederland hem gaat vertellen is onduidelijk, net zo onduidelijk als waarom hij uberhaupt is uitgenodigd. Van premier Rutte is weinig meer te verachten dan een wat slappe verdediging van de inmiddels wel ongeveer overleden twee statenoplossing. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zal niet veel meer bijdragen. Ik neem niet aan dat het Netanyahu - om maar een paart dingen te noemen - onder de neus zal worden gewreven dat de blokkade van Gaza op de manier zoals door Israel toegepast volstrekt onwettig is, dat het ontoelaatbaar  is dat nu al sinds oktober verleden jaar 221 Palestijnen zijn doodgeschoten zonder dat er behoorlijke onderzoeken naar de toedracht plaatsvinden, dat het schandalig is dat Israel een onafhankelijke naar de oorlog van 2014 tegen Gaza tegenhoudt, of dat men zal proberen Netanyahu ervan te overtuigen dat deelnemen aan het Franse vredesinitiatief dat in december een vervolg krijgt, een waardevolle optie zou zijn.
Gelukkig is er één die Netanyahu de waarheid zegt  en wel op een manier die ook in Israel de krant haalde (The Times of Israel). Dat is oud-premier Dries van Agt. Hij schreef in alle openheid dat Netanyahu als hij in Den Haag aankomt beter kan worden doorgestuurd naar het Internationale Strafhof daar, omdat hij bouwt in bezet gebied en dus volgens de internationale maatstaven een oorlogsmisdadiger is. Dat is Netanyahu inderdaad. En niet alleen wegens het bouwen in bezet gebied. Wat verwacht de gemiddelde Nederlander eigenlijk van zo´n bezoek?

11 opmerkingen:

Charlie Nenner zei

Het spijt me voor je, Maarten, Netanyahu had gelijk tijdens de persconferentie na afloop van het TK bezoek vandaag, zolang het Handvest niet rechtsgeldig is gewijzigd is Israel internationaalrechtelijk nergens aan gebonden.
Hopelijk plaats je deze reactie al is het maar bij wijze van discussie.

Anoniem zei

De demonstranten tegen zijn bezoek werden als gevaarlijk bestempeld en er is van alles gedaan om hen te beletten om te demonstreren in het zicht van Netanyahu. Achteraf op de Koekamp mochten we staan. Rechtszaak heeft honderden euro's gekost, ging uit eindelijk niet door maar kosten van advocaat moeten natuurlijk betaald worden.
Enkele dagen voor het bezoek mochten de aanhangers ( geheime afspraak) van het Buitenhof naar het Noordeinde om daar te zwaaien en te dansen. Het plaatje is de wereld rond, niet het protest maar Israelische vlaggen van vooral christenen voor Israel.
Jose

Abu Pessoptimist zei

Charlie Nenner, of hoe je ook heten mag, ik heb hier de regel dat ik alleen reacties plaats als er een emailadres bijzit (of als de schrijver me bekend is). Ik plaats je reactie toch, ook al slaat het helemaal nergens op. Ik weet niet welk Handvest is bedoeld, maar zo weet ik erg nog wel een paar. Deze bijvoorbeeld: hoe kan je vrede sluiten met een land dat niet eens een fatsoenlijke grondwet en grenzen heeft. Onzin dus, die opmerking van Netanyahu

Abu Pessoptimist zei

Jose,
Zo gaat het altijd met foute regeringsleiders die hier langskomen. Protesten worden weggewerkt en verdoezeld. Gelukkig heeft Van Agt wel de wereldpers gehaald met zijn uitspaak dat de heer N. eigenlijk niet met Rutte had moeten praten maar voor het Strafhof had moeten verschijnen.

Charlie Nenner zei

Israel heeft wel degelijk een constitutie sinds Migdal Mizrachi uitspraak inzake de Basic Laws.

De grenzen zijn in wezen wapenstilstandsgrezen behalve dan met Egypte. Dat weet je.

Abu Pessoptimist zei

Charlie Nenner,
'Dat van die grondwet is op zijn minst twijfelachtig, dat van die grenzen met Egypte klopt. Je kan er van leren dat situaties kunnen worden overruled en dat misschien ook handvesten door een vredesverdrag ongeldig kunnen worden. Voor het overige herinner ik u eraan dat het publiceren van een reactie hier een gunst is en geen recht. En dat ik nog wacht op uw emailadres.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Hoezo, Abu, 'is Israel een van de belangrijkste mikpunten van Islamitisch terrorisme'? (als je die woordverbinding al voor vaststaand aan wil nemen en gebruiken). Ik meen dat Irak en Syrie in de eerste plaats, en Libie, Nigeria, Zuid Soedan, Indonesie en de Philippijnen, met al hun enorme verschillen eerder dan Israel als 'belangrijk mikpunt' te beschouwen zijn.

Abu Pessoptimist zei

Jaap Hamburger,
Misschien is ''radicaal islamisme'' beter, maar het was de woordkeus van Netanyahu die ik voor het gemak maar even overnam. Wat de landen die je noemt betreft, je gooit er wel een paar op één hoop. In Irak en Syrië, en ook Libië wel, is radicaal islamisme niet meer dan één van de oorzaken van de burgeroorlog/ellende, in Nigeria is het zo'n beetje de enige gewelddadige oppositiegroep, in Zuid-Soedan is geen sprake van radicaal islamisme of zelfs maar moslims, in Indonesië is de radicale islam wel een probleem maar geen groot probleem, en in de Filippijnen is het volgens mij vooral een onderdrukte minderheid die terugslaat. Maar wat alle islamitische en islamistische groepen, ook de minder radicale, gemeen hebben,is een pro-Palestijnse en een radicaal anti-zionistische stellingname die een constante dreiging van geweld tegen Israelische en ook wel Joodse doelen inhoudt. Vandaar mijn opmerking.

Jaap Hamburger zei

Ik was mij zeer bewust van de grote verscheidenheid van de door mij genoemde landen ( ik schreef immers: ...enorme verschillen...); in geval van Zuid-Soedan stonden mij de Janjaweed milities voor ogen. Met je slotopmerking kan ik om meer dan een reden niet instemmen; een van die redenen is dat de militaire capaciteit om Israelische of zelfs joodse doelen te treffen in mijn ogen in de meeste van de door mij genoemde 'gevallen' gering is of zelfs geheel ontbreekt.

Abu Pessoptimist zei

Jaap Hamburger,
De Janjaweed opere(e)r(d)en in Darfur, dus in West Soedan en niet het zuiden.
Ik weet niet of de capaciteit om Israelische en Joodse doelen te treffen bij radicale islamisten ontbreekt (gering is hij over het algemeen misschien wel) maar dat is minder belangrijk dan dat vijandschap t.o.v. het zionisme een gemeenschappelijke, bindende, en wellicht ook stimulerende factor is, die door het gedrag van Israel wordt onderhouden en gevoed.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Ja, wat betreft de Janjaweed heb je gelijk, Darfur was een belangrijk operatiegebied. Overigens waren het Arabische milities, bewapend en gebruikt door de Soedanese regering in de ingewikkelde (oorlogs)constellatie van Soedan, en enkele buurlanden; ik denk eigenlijk dat 'radicaal islamisme' hier amper een factor van betekenis is geweest, maar ik weet er te weinig van.

Weer opgepakte gevangene Zubeidi is zwaar mishandeld: gebroken kaak en ribben

Zubeidi Wat al zo'n beetje via Twitter bekend was geworden is nu bevestigd: de Palestijnse gevangene Zakaria Zubeidi, een van de zes die...