dinsdag 27 september 2016

Israel sloopt 4 appartementen,1 restaurant, 1 schoollokaal, 3 kamers en 4 waterbronnen

Israel heeft dinsdag een hele reeks vernielingen van Palestijnse huizen en andere eigendommen uitgevoerd van mensen die eerder, soms vele jaren, tevergeefs hadden geprobeerd een bouwvergunning te krijgen. Israel geeft dat soort vergunningen vrijwel nooit aan Palestijnen in Oost Jeruzalem, of in ''area C'' van de Westoever, het deel van de Westoever (61 procent van het totaal) dat onder ongedeeld Israelisch bestuur valt.
Gesloopt werden twee appartementsgebouwen en een restaurant in Oost Jeruzalem, een klaslokaal in een Bedoeïenendorpje, een deel van een huis in Beit  Jala bij Bethlehem en vier waterbronnen om het vee te drenken in Jurat al Kheil bij Sair, in het district Hebron in het zuiden van de Westoever.

 De twee appartementsgebouwen stonden in de wijk at Tur van Oost Jeruzalem. Zij bevatten ieder twee appartementen van 180 vierkante meter, en waren eigendom van de broers Taysir, Jasir, and Ahmad Abu al-Hawa. Zij en hun families werden om drie uur 's nachts uit hun huizen gehaald en mochten geen meubiliair of eigendommen in veiligheid brengen. Zestien mensen stonden zo in het holst van de nacht op straat.
Eén van de broers vertelde dat de familie sinds 2010 had geprobeerd een vergunning te krijgen. Dat was niet gelukt, maar hun advocaat had juist twee maanden geleden een uitstel van zes maanden voor elkaar gekregen. De gemeente heeft zich daar dus niets van aangetrokken. Intussen moeten de boers ook nog een boete betalen van 280.000 shekel, een kleine 60.000 euro.
In Beit Safafa, elders in Oost Jeruzalem, werd dezelfde dag ''het Mediteraanse restaurant'' gesloopt.  Imad Burqan, de eigenaar, vertelde Ma'an News dat hij het restaurant 20 jaar geleden had gebouwd ondanks het feit dat het hem niet was gelukt een vergunning te krijgen. De sloop van het restaurant kwam geheel uit de lucht vallen, er was van tevoren geen enkele waarschuwing geweest.
In de Bedoeïenengemeenschap Abu Nuwwar, in het omstreden ''E1 corridor'' tussen Jeruzalem en de nederzetting Maale Adumim, dat Israel graag dicht wil bouwen, iets wat het tot nu toe heeft nagelaten wegens bezwaar van onder meer de VS (de Westoever wordt anders definitief in tweeën gedeeld), moest een klaslokaal voor 15 derde klassers eraan geloven. Ook de speelplaats van de school werd vernield. Het gebouwtje was een gift geweest van de Europese Commissie.
In Beit Jala, bij Bethlehem, gingen deze dinsdag drie kamers van een huis tegen de vlakte, waaronder een keuken. Zij zouden een uitbreiding zijn geweest van een huis, een aanbouw zonder vergunning.
In het landbouwgebied Jurat al-Kheil, ten oosten van Sair in het district Hebron, vernielden de Israelische militairen vier waterbronnen voor het vee. Israel heeft, sinds de Westoever in 1967 werd bezet, de hele waterhuishouding onder zijn controle gebracht. Het slaan of handhaven van bronnen is aan strenge restricties onderworpen en veruit de meeste Palestijnse watermaatschappijen zijn al lang geleden overgenomen. Toestemming om bronnen te slaan of te houden wordt aan Palestijnen nagenoeg nooit verleend.
De beperkingen vormen eens schril contrast met de vrijheid die inwoners van de Joodse nederzettingen in het bezette gebied genieten, zowel op het gebied van de levering van water als wat de mogelijkheden betreft om aan bouwvergunningen te komen. Palestijnen zijn wel gedwongen ''illegaal'' te bouwen en bronnen of waterreservoirs die ooit legaal waren zijn tegenwoordig eveneens ''illegaal''. De Israelische sloopacties zullen dus doorgaan. Maar dit jaar is het aantal ervan wel opmerkelijk opgevoerd in vergelijking met de jaren ervoor. 

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...