woensdag 7 december 2016

''Openbaarmaking wapenleveranties aan het leger van Mladic brengt Israels relaties in gevaar''

Een Servisch concentratiekamp uit de jaren '90. 

Het Israelische hooggerechtshof heeft volgens de site +972 vorige maand een verzoek afgewezen om details te onthullen van Israelische militaire bijstand en wapenleveranties aan de Serviërs tijdens de genocide in Bosnië in de jaren '90. Volgens de rechters van het hooggerechtshof zouden de onthullingen de Israelische buitenlandse betrekkingen zodanig schaden dat dit de geheimhouding rechtvaardigde, alsmede het buiten schot houden van diegenen die er voor verantwoordelijk waren geweest.   
 Het verzoekschrift, dat was ingediend door de advocaat Itay Mack en hoogleraar Yair Oron, leverde het hof diverse concrete bewijzen dat die leveranties en bijstand inderdaad hebben plaatsgevonden, ook nadat er in 1991 internationale sancties tegen Servië van kracht waren geworden. Onder meer ging het om militaire training en de levering van munitie en geweren. Eén van de bronnen van hun bewijzen was het dagboek van de Servische generaal Ratko Mladic tegen wie door  de openbare aanklager van het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag woensdag levenslang werd geëist. Mladić’s dagboek vermeldt de banden met Israel expliciet.  Het feit dat de Israelische advocaat generaal pleitte tegen het inwilligen van de eis en het hof de eis afwees, geven duidelijk aan dat Israel in dit verband de nodige boter op het hoofd heeft.
De Serviërs voerden oorlog tegen Kroatië van 1991-1992, en tegen Bosnië van 1992-1995. In beide oorlogen bedreven zij genocide en ''ethnic cleansing'' (etnische groet schoonmaak) door het verjagen  van moslims. Een 250,000 mensen werden gedood, tallozen raakten gewond, stierven van honger of werden, in het geval van vrouwen, verkracht. Ook werden velen opgesloten in concentratiekampen. 
De indieners, Mack and professor Oron, voegden de nodige bewijzen en verklaringen  bij hun verzoek. Zo citeerden een boek dat een vroegere hoge functionaris van het Servische ministerie van Defensie in 1992 publiceerde, The Serbian Army, waarin zij meldde dat Israel en Servië een maand na het embargo van 1991 een geheim akkoord voor militaire leveranties sloten, waarbij ''for obvious reasons, the deal with the Jews was not made public at the time”. Verder halen ze een Israelische vrijwilliger aan, die in 1994 op verzoek van een employé van de  VN de overblijfselen van een zware granaat bekeek (een 120 mm granaat) die was afgevuurd op de de landingsbaan van het vliegveld van Sarajevo en waarop duidelijk een Hebreeuwse tekst te lezen was. Hij meldde eveneens Servische legermensen gezien te hebben met Uzi geweren uit Israel. 
Een rapport uit 1992 maakt melding van de komst van een delegatie van het Israelische ministerie can Defensie naar Belgrado om een akkoord te sluiten over de levering van granaten. En dan is er het dagboek van Mladic die schreef dat ''Israel voorstelde samen strijd te voeren tegen islamitische extremisten. Ze stelden voor onze mensen te trainen in Griekenland en een gratis leverantie van geweren voor sluipschutters''. Tenslotte was er het ''Srebrenica rapport'' van de Nederlandse NIOD dat vermeldt dat Belgrado ''Israel, Rusland en Griekenland'' als zijn beste vrienden zag. In 1991 sloot Servië een geheime wapendeal met Israel''. In 1995 waren er rapporten over de levering van Israelische wapens aan de Republika Srpska'', de Bosnisch Servische republiek. De Israelische regering moet hiervan hebben geweten. Het verzoekschrift bevatte ook details afkomstig van mensenrechtenactivisten over trainingen door Israeli's van het Servische leger en het feit dat de wapenleveranties Joden uit Sarajevo de gelegenheid boden de toen belegerde stad te verlaten.
De site +972 stelt dat het hooggerechtshof door te weigeren de openbaarmaking toe te staan zich in wezen medeplichtig maakt aan de misdaden. En dat dat het toch ging om ernstige zaken voor een land dat (deels) gegrondvest is op basis van het feit dat een belangrijk deel van de Joodse wereldbevolking zelf ook ten pooi is gevallen aan genocide. Het noemt het ook heel merkwaardig, omdat het hof eerder dit jaar een dergelijk verzoek afwees betreffende wapenleveranties aan Rwanda Burundi, tijdens de daar plaatshebbende genocide, terwijl de regering later er geen probleem in zag bekend te maken dat die leveranties zes dagen nadat de slachting was begonnen, waren gestaakt. Waarom deze gehiemzinnigheid als de staat er zelf niet voor terugschrikt gedeeltelijk opne kaafrt te spelen?
Het hooggerechtshof kan overigens nog meer vergelijkbare tests voor zijn veronderstelde onkreukbaarheid verwachten. Advocaat Mack wil nog voor het einde van het jaar verzoeken tot openbaarmaking indienen betreffende Israels samenwerking met de moordenaars van de Argentijnse junta, het regime van Pinochet in Chili en van het regime in Sri Lanka.

11 opmerkingen:

Frank zei

Na 20 jaar nog steeds niet door dat die concentratiekampen fake nieuws was?
Ja, op de Balkan ziet het er na het bombarderen van Servië, de goede partij, enorm goed uit: drugshandel, wapenhandel, vrouwenhandel en niet te vergeten de moslimterroristen die nu vrij spel hebben, zoals die van ISIS. Ja, Clinton heeft het goed aangepakt, net als Wim Kok, ook een oorlogsmisdadiger. Dat de terreur van moslims uitging en tot de dag van vandaag uitgaat is voor jou geestelijk duidelijk een brug te ver.

Abu Pessoptimist zei

Frank,
Inderdaad een paar bruggen, concentratiekampen, moordpartijen en Israelische wapenleveranties aan oorlogsmisdadigers te ver.

Frank zei

De waarheid, dat dit fake nieuws was, die kampen, is natuurlijk een pijnlijke waarheid voor je.
Het blijkt dat je gewoon niets over het gehele conflict afweet.

Abu Pessoptimist zei

Frank,
Het is nog maar de vraag wie er niets van dit conflict afweet. Ik was in die tijd chef buitenland van het ANP, stuurde verslaggevers naar het gebied en berichtte zelf ook meermalen over wat er gebeurde. Misschien kun je je geheugen een beetje opfrissen met behulp van Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Omarska_camp

Jaap Hamburger Broek in Waterland zei

Frank zal bedoelen Abu, voor zover hij niet alleen de klok heeft horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt, dat de foto die je als illustratie bij je artikel gebruikt, dubieus is, in die zin dat de mannen gefotografeerd zijn buiten het prikkeldraadhek, en niet daarachter, als gevangenen. Met deze foto is destijds geld verdiend, totdat bleek dat die in scène gezet was, voor zover mijn kennis strekt. Nederlandse media gebruiken deze foto daarom niet meer. De verstrekkende conclusie die Frank hieraan verbindt, als zouden 'die kampen een vorm van fake-nieuws zijn' lijkt mij niet gedragen te kunnen worden door één dubieuze foto. Bovendien, en dat is belangrijker, daar ging jouw bericht helemaal niet over, dat ging over het toen en nu geheim houden van Israëlische bemoeienis met de Joegoslavische burgeroorlog. Dat is toch weer een stuk dubieuzer dan een niet geheel koshere foto. Maar met die bemoeienis zit onze Frank niet zo, die Israëlische wapens werden gericht op 'moslimterroristen', en dat rekent Frank tot de 'goede doelen'. Met zijn lenige geest weet hij zelfs ISIS hieraan te verbinden, alsof de geschiedenis achterstevoren verloopt.

Abu Pessoptimist zei

Jaap (en Frank),
Bloggen onder tijdsdruk heeft soms nadelen. In dit geval nam ik niet alleen het verhaal over van Haaretz, maar ook de foto (meestal check ik foto's maar in dit geval dus niet). Ik wist van het bestaan van concentratiekampen en ook van het feit dat er ooit iets aan de hand was geweest met dubiueze foto's, maar nam dus ook, in de haast, aan dat de vraag of de foto dubieus dan wel echt was niet werkelijk van belang zou zijn. Maar zo zie je dus hoe onwetende types daarmee aan de haal kunnen gaan.

Jaap Hamburger Broek in Waterland zei

Precies! Ik bedoel: zo zie je hoe onwillige types (eerder nog dan onwetende) als Frank, althans in dit geval, maar wat raak kletsen.

Frank zei

Jaap Hamburger Broek in Waterland zei...
Het kwartje valt, maar niet echt goed, want jij houdt weer achter dat Iran wapens aan de Bosniërs leverden en dat de oorlog zonder mandaat was. Dat de slachtingen door moslims waren begonnen tegen christenen is een waarheid die jou bepaald niet bevalt.
Overigens al sinds jaar en dag bekend dat Israël wapens aan de Serviërs leverde en terecht.

Bericht van 14 jaar terug en in jullie lijfblad nog wel, The Guardian

Monday 22 April 2002
https://www.theguardian.com/world/2002/apr/22/warcrimes.comment

Door er niet over te doen alsof Israël iets geheimzinnigs deed maakt het verhaal niet 'explosief' of zoiets.

Frank zei

Jaap Hamburger Broek in Waterland zei...

Precies! Ik bedoel: zo zie je hoe onwillige types (eerder nog dan onwetende) als Frank, althans in dit geval, maar wat raak kletsen.

Bijzonder is dat als ik iemand wijs op fouten jij meent te moeten zeggen dat ik klets terwijl jij niets af weet van de Balkanoorlog en raakt klets over Israëlische wapenleveranties en weer info achterhoudt over de moordende Bosniërs en de wapenleveranties.
Heb je nou zo'n hautain toontje omdat je af en toe eens op tv mag optreden? Dat maakt jou nog niet verstandig of een autoriteit.

Abu Pessoptimist zei

Frank,
Dit is geen welles nietes discussie. Ik wees je op een Wikipedia item dat gaat over concentratiekampen in Bosnië en jij hebt het alleen nog maar steeds over ''mij op een fout wijzen'' zonder daar op in te gaan. Ik zou zeggen: je bent aan zet, het is jouw beurt. Maar als je blijft komen met alleen maar wat loze kreten, dan laat ik je niet meer door. Borrelpraat kan je beter ergens anders verkopen.
Overigens laat je in je reacties ook even weg dat niet alleen de Iraniërs wapens leverden aan de moslims, maar dat zij dit deden in samenwerking met Saudi Arabië en de VS, die ook nog eens ex strijders uit Afghanistan en Irak naar Bosnië stuurden (dat laatste was overigens al in de jaren '90 bekend).
En wat je helemaal ontgaat is, is niet dat er in het stuk hierboven waar alles mee begon nieuws wordt gebracht dat al in 2002 in een Nederlandse NIOD rapport en de Guardian stond (het NIOD rapport wordt in het stukje genoemd), maar dat de leveranties van Israel aan de Serviërs (de tegenpartij van de VS dus en de partij die nu terecht staat/veroordeeld is wegens oorlogsmisdaden) in Israel zelf nog steeds taboe zijn. Met een zegel erop van het hooggerechtshof. Dát was namelijk het nieuws.

Abu Pessoptimist zei

Maarten Jan,

Een korte intro met een link van dit artikel is overgenomen op http://zaplog.nl/zaplog/article/openbaarmaking_wapenleveranties_aan_het_leger_van_mladic_brengt_isra

Herman

Honger wordt acuut, maar de VS houden voor de derde keer een bestand in Gaza tegen

Met moeite is nog een vrachtauto te onderscheiden. (Foto Arab48) De VS hebben een zware verantwoordelijkheid op zich geladen door dinsdag vo...