maandag 5 december 2016

Mahmoud Abbas verstevigt zijn greep op de Fatah gelederen nog verder

President Mahmoud Abbas en enkele van zijn getrouwen tijdens het Fatah congres. (Foto Wafa) 

Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, leider van de PLO en van de Fatah beweging, heeft zijn positie opnieuw versterkt tijdens het afgelopen week in Ramallah gehouden ''Zevende congres'' van Fatah. Daaraan is geen twijfel meer, nu de uitslag van de stemming over de samenstelling van het Centrale Comité, het hoogste Fatah orgaan, dit wekende bekend werd. Zes van de 18 leden verdwenen en werden vervangen, de overige 12 werden herkozen. Twee oudgedienden,   Nabil Shaath, oud PLO ''minister van Buitenlandse Zaken'', en Ahmed Qurei (Abu Alaa), een van de Oslo onderhandelaars en een oud premier, deden een vergeefse poging tot een come back. Nu zitten er vrijwel nog uitsluitend aanhangers van Abbas in het Comité. Abbas mag er bovendien nog een viertal  benoemen. Niet onbelangrijk als, zoals wordt verwacht, binnen afzienbare tijd de benoeming van een plaatsvervanger en mogelijke opvolger va de 81 jarige Abbas bekend wordt gemaakt.
Consolidatie van de machtspositie van Abbas, die zelf aan het begin van de week met algemene stemmen was herkozen, was het belangrijkste doel van deze conferentie, een conferentie die overigens twee jaar later werd gehouden dan de bedoeling was, wegens interne spanningen.
Vooral ging het erom om Mohammed Dahlan nog verder buiten spel te zetten. Dahlan, afkomstig uit Gaza, werd een aantal jaren geleden uit Fatah gezet, maar heeft nog steeds een aanhang in de beweging. Hij woont in ballingschap in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en heeft als opvolger van Abbas de voorkeur van Israel, Saudi Arabië, de VAE, Egypte en Jordanië. Abbas had om zeker te zijn van zijn zaak het aantal deelnemers aan het congres, dat de vorige keer, in 2009, nog ruim 2.000 bedroeg, teruggebracht naar 1.400. Ook waren er diverse acties en arrestaties door de PA veiligheidstroepen van, naar verluidt, aanhangers van Dahlan in kampen in Jenin en bij Ramallah aan voorafgegaan.
De algemene trend die al in 2009 was bekrachtigd, namelijk de lijn Abbas, die sterk leunt op de door de Amerikanen en Jordaniërs getrainde ''veiligheidsdiensten'' van de PA, het tegen elke prijs intact houden van de veiligheidscoördinatie met Israel, het voortzetten van de onderhandelingen met Israel en het afhouden van een verzoening met Fatah, is zo nog verder versterkt. Een klein pluspuntje daar tegenover was dat als nummer 1 van de lijst van het Centrale Comité, opnieuw Marwan Barghouti werd gekozen. Barghouti is populair. Hij zou bij de verkiezing van een nieuwe president 37 procent van de stemmen krijgen en scoort daarmee het hoogst van iedereen. De populariteit van Abbas is intussen naar een dieptepunt gezakt, 61 procent van de ondervraagde Palestijnen in de meest recente poll willen dat hij aftreedt. Barghouti is voor een verzoening met Hamas en heeft een visie die minder afhankelijk is van wat Israel, de VS of de Europeanen van de PA verwachten. Maar er is één maar: hij zit al jaren een zesvoudige levenslange gevangenisstraf uit in een Israelische gevangenis en er zijn geen tekenen dat Israel deze politieke gevangene ooit zal laten gaan.
Al met al is de conclusie van dit zevende congres dat het verval van de beweging Fatah, die ooit onder mensen als Yasser Arafat, Abu Jihad (Khalid al Wazir) en Abu Iyad (Salah Khalaf) een dynamische bevrijdingsbeweging was, nog verder is doorgezet en geconsolideerd. Voor een eventuele regeling van het Israelisch Palestijnse conflict lijkt me dat slecht nieuws.     
           

Geen opmerkingen:

Militairen slaan man uit Gaza dood die via het Afscheidingshek naar zijn werk in Israel wilde

 Een 32-jarige man uit Gaza is maandagavond door Israelische soldaten doodgeslagen bij het ''Afscheidingshek'' in de buurt v...