woensdag 3 oktober 2018

Israeli's schieten in Gaza man van 78 dood

Israelische militairen hebben dinsdag ten oosten van het Maghazi-kamp in Midden-Gaza een man van 78 doodgeschoten. Het ministerie van Gezondheid in Gaza heeft dat pas woensdag gemeld. De reden dat het ministerie het nieuws achterhield was dat er eerst enkele uren overheen gingen voor met zekerheid kon worden vastgestel dat de kogels die de oude man doodden ook inderdaad door Israelische schutters waren afgeschoten. Uiteindelijk maakte het ministerie bekend dat de 78-jarige Ibrahim Ahmad Nassar al-Arouqi dinsdag met twee kogels door de Israelische militairen is doodgeschoten.
Er zijn intussen  nog steeds uiteenlopende cijfers in omloop over het aantal doden in Gaza sinds 30 maart. Volgens de telling van OCHA (de VN) en van mij moet het aantal na de dood van al-Arouq 204 zijn. Het ministerie van Gezondheid in Gaza noemt echter het getal 193 (waarvan 34 kinderen). Er is een ook een getal van rond de 150 in omloop voor het aantal dat werd gedood bij het grenshek. Er is echter weer weinig onenigheid over het aantal gewonden: dat zijn er volgsn het minisetrie in Gaza 21,150, van wie 4,200 kinderen en 1,950 vrouwen. Van allen gewonden werden er 5,300 gewond door scherpe munitie, 464 van hen zijn zeer ernstig gewond.

Geen opmerkingen:

Israelisch leger maakt weer een slachtoffer bij inval in Nablus

 Het Israelische leger heeft bij één van haar invallen in Nablus weer een slachtoffergemaakt en ook 31 mensen gewond, onder wie vier mensen ...