woensdag 31 oktober 2018

Haifa krijgt vrouw als burgemeester, in Jeruzalem is tweede verkiezingsronde nodig

Haifa's eerste vrouwelijke burgemeester: Einat Kalisch-Rotem.

Plaatselijke verkiezingen in Israel geven zelden grote verschuivingen te zien. Misschien het opmerkelijkst ditmaal was dat Haifa voor het eerst een een vrouwelijke burgemeester kreeg. Einat Kalisch Rotem (Arbeidspartij) versloeg de zittende burgemeester Yonah Yahav, die er de laatste 15 jaar burgemeester was. 
In Tel Aviv  hernieuwde burgemeester Ron Huldai. die nu al 20 jaar burgemeester is, zijn mandaat voor de vijfde keer. Zijn lijst wordt met zeven zetels ook de grootste in de 31 leden tellende gemeenteraad. Zes zetels gaan naar de lijst van zijn adjunct Zamir, die de strijd om het burgemeesterschap van Huldai verloor; vier gaan naar de linkse Meretzpartij (die eerder de grootste was maar er nu twee verloor), één naar een nieuwe Arabische lijst in Yaffa, en nog eens vier naar een nieuwe linkse lijst (Anachnu Ha'ir, wij zijn de stad) van Assaf Harel. Deze lijst voerde campagne tegen de deportatie van zwarte vluchtelingen is, die met name in Zuid Tel Aviv wonen. Een lijst die juist campagne voerde vóór de uitwijzing van de vluchtelingen haalde geen enkele zetel. Likud haalde slechts één zetel.
In Jeruzalem eindigde de strijd onbeslist, daar is een tweede ronde nodig omdat geen van de kandidaten meer dan 40% haalde. In die tweede ronde zal Moshe Leon, die de steun heeft Avigdor Lieberman en de minister van Binnenlandse Zaken  (Shas) Aryeh Deri, het moeten opnemen tegen de nieuwkomer Ofer Berkovitsch die een gemengde lijst van seculiere Joden en ''modern-orthodoxen'' aanvoert. Leon, die Chef de Bureau van Netanyahu is geweest, haalde 32%, Berkovitch 28%.  Uitgeschakeld in de eerste ronde voor het burgemeesterschap werd minister van Jeruzalem en Milieuzaken Ze'ev Elkin. Hij kreeg slechts 20% van de stemmen, een  klap voor de Likud en voor Netanyahu, wiens favoriete kandidaat hij was. Een andere kandidaat die het niet haalde was Yossi Daitsch, die de lijst van de ultra-orthodoxen van Agudat Yisraeel aanvoerde.
Wie van de twee overgeblevenen, Leon of Berkovitsch, nu  de nieuwe burgemeester wordt zal afhangen van wat de stemmers op Elkin en de ultra-orthodoxen en hassidische stemmers die op Daitsch stemden, gaan doen. Als ik (AbuP.) zou gokken, zou ik denken dat Leon de beste kansen heeft. Hij heeft weliswaar zelf geen enkele lijst, maar hij heeft de steun van Shas, en lijkt ook de meest geëigende kandidaat voor de rechtse orthodoxie die zo langzamerhand sterk de overhand heeft gekregen in Jeruzalem.
Hoe dan ook is duidelijk dat de stad nog verder opschuift naar religieus rechts. De meerderheid in de gemeenteraad van 31 zetels lijkt te gaan naar de orthodoxe zionisten (het Haredi blok) en de orthodox-zionistische lijst van de ultrarechtse kolonist Aryeh King (samen 17 zetels), het rechtse blok (Likud en Bayit HaYehudi) krijgt vijf zetels en Meretz en de nieuwe lijst van Berkovitch (Ontwaken) krijgen er samen negen.

NOS
Voorafgaande aan de verkiezingen brachten de NOS radio en tv allebei een item rond de Arabische kandidaat in Jeruzalem Aziz Abu Sara. Hartstikke leuk die aandacht voor de 'Arabieren'. Dat ging een beetje in de sfeer van: die Abu Sara probeerde de Palestijnen ervan te overtuigen dat ze maar moesten gaan stemmen, want op die manier kunnen ze voor hun rechten opkomen. Maar jammer genoeg werd Abu Sara tegengewerkt door Israel zowel als de Palestijnse Autoriteit.
 Het is het soort items waarin de NOS uitblinkt. Ze gaan, zoals gebruikelijk bij de NOS, voor bijna 100% uit van de Israelische kant van het verhaal. Het zijn namelijk de Israeli's die op die manier hopen de situatie rond hun annexatie te ''normaliseren''. De Palestijnen zien stemmen als een stap die hun minderwaardig voorkomt, omdat het capituleren betekent voor de door de Israeli's gecreëerde realiteit, waarin Israel heer en meester is en de Palestijnen hoogstens figureren als getolereerde gasten.
De ijverige NOS-correspondente verzuimde te vermelden dat er sinds 1967 nog nooit één enkele Palestijn in de gemeenteraad van Jeruzalem heeft gezeten. Zoals zij ook naliet te vertellen dat Abu Sara zich kandidaat stelde voor het burgemeesterschap, iets wat in feite onmogelijk was, omdat hij zoals veruit de grootste meerderheid van de Palestijnse inwoners van Jeruzalem alleen ''ingezetene'' van de stad is en geen burger van Israel. En de wet vereist nu eenmaal dat de burgemeester een burger van Israel is.
Abu Sara wilde dat gaan aanvechten, maar voor het zover was, kreeg hij van de gemeente te horen dat  hij, als directeur van een reisbureau zo vaak buiten de stad was, dat zijn status als ingezetene van Jeruzalem gevaar dreigde te lopen. Abu Sara trok daarop zijn kandidatuur ijlings in. (En ja, hij had in de tussentijd ook wat bedreigingen van Palestijnen gehad). Ook wat de eigenlijke reden was voor het intrekken van zijn kandidatuur legde de NOS-correspondente niet uit. Ze vertelde nog wel dat de stad door Israel is geannexeerd en dat aan de Palestijnen, die ongeveer 40% van de bevolking uitmaken, ongeveer 10-12% van de begroting wordt gespendeerd. Zo had ook kunnen vermelden dat er, niet voor het eerst overigens, nog wel een andere Arabische lijst aan de verkiezingen deelneemt, de lijst van Ramadan Dabash, die Israelisch staatsburger is geworden en kort tijd lid is geweest van de Likud. Hij heeft nog nooit een zetel gehaald, ook ditmaal weer niet. Wat overigens niet weg neemt dat de animo om te gaan stemmen bij de Palestijnen mogelijk wel iets is toegenomen in de afgelopen jaren. Maar dan met name vooral bij het groeiende aantal Palestijnen dat ervan overtuigd is dat de twee-statenoplossing ''dood'' is en dat de enige oplossing intussen de één-staatsoplossing is geworden. Daarbij gaat het erom dezelfde rechten te verwerven als de Israeli's. Wie van deze lezers dat wil, kan daar iets over nalezen in dit stuk van de advocaat Daniel Seidemann van Terrestial Jeruzalem. Als ik de NOS-correspondente was zou ik dit stuk ook even lezen. Hte is altijd aardig om er achteraf achter te komen waarover je het eigenlijk hebt gehad.           

1 opmerking:

Anoniem zei

Interessante film...?

https://www.occupationmovie.org/

Herman

''Zolang ik leef zal ik ik me actief herinneren hoe Rutte de massamoord heeft gesteund''

Toespraak door Jaap Hamburger (voorzitter van Een Ander Joods Geluid) tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam op 26 november 2023. Vr...