zaterdag 28 september 2019

Israel houdt verdachte al drie jaar aan het lijntje en verhindert getuige à décharge te getuigen

Mohammed Halabi (Foto World Vision)

 Mohammed Halabi, de leider van het programma in Gaza van de christelijke hulporganisatie World Vision, werd in juni 2016 biij de grensovergang Erez gearresteerd op beschuldiging dat hij hulpgeld zou hebben doorgesluisd naar de Hamas-beweging. Nu, in september 2019, zit hij nog altijd in de gevangenis van Beersheba. Er zijn meer dan 100 hoorzittingen geweest en de zaak is geen millimeter dichter bij een eindoplossing gekomen. 
Halabi wordt er door de Shin Bet, de Israelische veiligheidsdienst, van beschuldigd dat hij in 2005 was gerecruteerd door Hamas en dat de Hamas hem had opgedragen voor World Vision te gaan werken. Hij zou vervolgens in die functie jaarlijks zeven miljoen dollar naar Hamas hebben overgemaakt waarvan Hams tunnels zou hebben geconstrueerd die over de grens uitmondden in Israel. In totaal zou het gaan om 43 miljoen dollar. 
Halabi ontkent de beschuldigingen. Maar de rechtbank houdt vast aan het feit dat Halabi ooit schuld heeft bekend. Dat zou hij hebben gedaan in de eerste 50 dagen van zijn detentie. Hij zat toen in eenzame opsluiting, had geen toegang tot een advocaat en werd gemarteld. Onder meer zou hij hevig zijn geslagen. Zoals onder meer ook Amnesty International heeft bevestigd. 
 Israel heeft echter sinds 2016 wel een enkele getuigenis, maar nog geen enkel bewijs geleverd in de zaak. World Vision blijft nog steeds Halabi ondersteunen. Twee interne onderzoeken bij de organisatie hebben geen onregelmatigheden aan het licht gebracht. Ook de Australische regering heeft na onderzoek ontkend dat daarvan sprake zou zijn geweest. Functionarissen van World Visison ontkennen ook dat Halabi ooit in staat zou zijn geweest over dergelijke bedragen te beschikken,. Hij had het grootste deel van de tijd dat hij voor World Visison werkte slechts de autoriteit om 15.000 dollar te besteden. Bovendien bedroeg het hele budget van World Vision in Gaza in de tien jaar voor 2016 niet meer dan 22,5 miljoen dollar.
De zaak wordt gecompliceerd doordat Israel de advocaat van Halabi, Maher Hanna, verhindert voldoende contact met zijn cliënt te hebben. Vaak worden allerlei hinderpalen opgeworpen. Ook is de tijd dat hij zijn cliënt kan spreken gewoonlijk tekort.
 Een andere - nog ernstiger - hinderpaal is dat Israel ook verhindert dat getuigen à decharge die Halabi kunnen vrijpleiten worden gehoord. Halabi heeft bijvoorbeeld de directeur van een firma in Gaza, Nabil Atar, bereid gevonden voor hem te getuigen. Israel weigert echter Atar een inreisvisum te geven. Als reden worden veiligheidsoverwegingen gegeven. Atar is niet de enige getuige uit Gaza die Israel niet in mag, maar hij is wel erg belangrijk. Hij zou de aantijging van de Shin Bet kunnen ontkrachten dat Halabi via zijn firma geld voor Hamas zou hebben vrijgemaakt. De klacht luidt namelijk dat Halabi Atar teveel zou hebben betaald voor opdrachten en later het teveel betaalde zou hebben teruggekregen, bedragen die hij dan vervolgens doorsluisde naar Hamas. Atar ontkent die gang van zaken.
Zo sleept het proces zich nog alsmaar voort. Advocaat Maher Hanna vraagt zich af of de Israeli's niet gewoon nog jaren Halabi blijven vasthouden zonder dat er schot in de zaak zit. Dit soort zaken wordt in Israel meestal afgehandeld door de verdachte een ''plea deal'' te laten sluiten, dat betekent een schuldbekentenis afleggen in ruil voor strafverkorting. De meeste verdachten doen dat ook, omdat er tegen de beschuldigingen van de Shin Bet, die  achter gesloten deuren worden afgelegd en waarvan de bronnen ook gewoonlijk  onbekend moeten blijven, toch geen zaak te winnen valt. Halabi heeft dat echter - ondanks sterke druk van de rechter - geweigerd. Hij wil zijn onschuld bewijzen.
De klacht tegen Halabi vond plaats in het kader van meer optredens tegen hulporganisaties in Gaza van de Shin Bet, die volgens velen plaatsvonden in het kader van pogingen van de dienst om de Strook nog verder te isoleren dan toch al het geval was. Het hulpprogramma van World Vision in Gaza, dat vooral hulp bood aan kinderen, ligt bijvoorbeeld voor de duur van dit proces ook al ruim drie jaar stil. Halabi is volgens zijn advocaat,  en de journalist André Löwenstein die contact met hem heeft gehad, een aanvankelijk inzinking intussen weer redelijk te boven gekomen. Wel lijdt hij onder het feit dat hij weinig medische verzorging krijgt en vrijwel geen tandheelkundige hulp.

1 opmerking:

Anoniem zei

Bericht over marteling.
ADDAMEER: Prisoner Samer al-A’rbeed in a Critical Health Situation due to Torture :

http://www.addameer.org/news/addameer-prisoner-samer-al-%E2%80%99rbeed-critical-health-situation-due-torture

Herman

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...