maandag 23 september 2019

Netanyahu krijgt één stem meer dan Gantz om een nieuwe regering te vormen

Drie van de partijleiders van de Verenigde Lijst, vlnr: Mansour Abbas, Ayman Odeh en Ahmed Tibi. De nieuwe leider van Balad, Mtanes Shehadeh, ontbreekt op de foto. (Foto Joint List) 

En hoe staat het met de formatie van een regering in Israel? Wel, Netanyahu heeft net iets meer voorkeur gekregen dan Gantz. Hij zal vermoedelijk de nieuwe formateur worden. Hoe dat mogelijk is?
De Israelische kranten schrijven deze maandag dat de Verenigde Lijst (van Arabische partijen) in hun gesprek met president Rivlin weliswaar hun voorkeur gaven aan Gantz, maar dat Ahmed Tibi, als adjunct-leider van de Verenigde Lijst,  verduidelijkt heeft dat drie van hen daar niet aan meedoen. Gantz krijgt dus de steun van 10 leden van de Verenigde Lijst, en samen met zijn eigen 33 Knessetleden, plus de stem van de Democratische Unie (5) en Arbeid-Gesher (6) komt hij daarmee op 54 zetels.  Netanyahu daarentegen komt met zijn eigen Likud (31), plus de religieuze partijen (samen 17) en Yamina (rechts, 7) op 55 zetels uit.
Na twee vergaderingen, waarin geen overeenstemming kon worden bereikt, heeft Ayman Odeh, de fractieleider van de Verenigde Lijst, negen anderen meegekregen met zijn standpunt dat om het tijdperk-Netanyahu te beëindigen een stem nodig was voor Gantz. Al die tijd was er echter een significante oppositie daartegen.
Aida Touman-Suleiman van Odehs eigen Hadash-fractie verwoordde dat door op haar Facebookpagina te schrijven dat aan Gantz de eisen gesteld zouden moeten worden dat de rassistische Natiestaat-wet zou moeten worden afgeschaft, dat met de Palestijnse Autoriteit vredesbeprekingen zouden moeten worden gestart, dat er een commissie zou worden benoemd die zich stort op de kwestie van de ''niet-erkende'' (Arabische) dorpen, dat het slopen van huizen in Arabische dorpen zou worden gestopt, en dat er meer zou worden gedaan om het geweld in de Arabische maatschappij een halt toe te roepen. Als dat allemaal niet zou gebeuren zou Gantz een tweede Netanyahu zijn  en dan had steun voor hem geen zin.
Ayman Odeh heeft kennelijk de meerderheid van de Verenigde Lijst ervan weten te overtuigen dat het tijd werd dat de Verenigde Lijst serieus mee gaat spelen in de Israelische politiek en dat een voorwaarde daarvoor was dat Netanyahu een halt wordt toegeroepen. Maar drie leden van de Tajammu (Balad) partij, de meest nationalistische van de uit vier partijen bestaande Lijst, bleven echter bij hun standpunt. Voor hen is Gantz de slager van Gaza (die in 2014 ruim 2.250 mensen doodde, onder wie 551 kinderen) die heeft gedreigd dat schouwspel nog eens te zullen herhalen, die voor de annexatie van Jeruzalem en de Golan was en die in zijn standpunten niet of nauwelijks verschilt van Netanyahu.
Deze houding van de drie krijgt in Israel veel aandacht. Verbazend is  echter dat er veel minder wordt geschreven over Liberman. Liberman haalde acht zetels. Maar met die acht wil hij de voorkeur geven aan niemand. Liberman de ''kingmaker'' die Netanyahu liet struikelen en ook in deze verkiezingen hem een meerderheid onthield, laat de uitslag bungelen. Door niet te kiezen is hij eigenlijk de echte verantwoordelijke voor de onduidelijke situatie die nu is ontstaan.  Maar tot nu toe heeft hij alleen laten weten onder geen beding aan iets mee te zullen doen waarbij op enigerlei wijze ''Arabieren'' bij zijn betrokken. En o ja, hij wil een brede regering van nationale eenheid.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...