woensdag 25 september 2019

Internetblaadje Joods.nl brengt laag bij de grondse hasbara-journalistiek

Het online krantje ''Joods.nl'' meldt vandaag dat de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft vastgesteld dat ''BDS fundamenteel een antisemitische organisatie [is]''.  Opmerkelijk nieuws. Waarschijnlijk een scoop van Joods.nl, want verder wordt het eigenlijk nauwelijks ergens gemeld.
 Het jubelende stukje op Joods.nl is van Joop Soesan, een ex-Nederlander die regelmatig aan het blaadje bijdraagt. Soesan meldt dat het rapport aanstipt dat het antisemitisme stijgend is ''van blanke racisten, waaronder neonazi’s, [en] leden van radicale islamitische groepen'' en dat er ook een toename is van links antisemitisme. Dan schrijft hij': ''Ook schrijft het rapport over de doelstellingen, activiteiten en effecten van de beweging Boycott, Divestment & Sanctions (BDS), die fundamenteel antisemitisch zijn.'' (vet van Soesan) Dus maar eens dat rapport ingezien. En wat staat er:
The Special Rapporteur further notes claims that the objectives, activities and effects of the Boycott Divestment Sanctions (BDS) movement are fundamentally antisemitic.
 Wie dat goed leest ziet dat de rapporteur, Ahmed Shaheed, ''vaststelt dat er beweringen zijn dat doelen, activiteiten en effecten van de Bocyott Divestment Sanctions (BDS) beweging fundamenteel antisemitisch zijn'' (cursief van mij. AbuP.). Er zijn beweringen. Dat is wel even wat anders dan zelf vaststellen dat BDS ook echt antisemitisch is.
En dat die claims (beweringen, klachten) er zijn kan ook moeilijk anders. Het rapport is namelijk vooral gebaseerd op gesprekken met leden van Joodse organisaties over de hele wereld en niet nader gespecificeerde bestrijders van antisemitisme, waaronder ook onze eigen mevrouw Schnurbein van de EU. Hun meningen over BDS zijn al jaren bekend.
Het rapport geeft tegenover hun klachten overigens ook de mening weer van vertegenwoordigers van de BDS-beweging zelf, die blijkens een recent opinieonderzoek door 83% van de Palestijnen actief of passief wordt gesteund. De belangrijkste van de door de BDS beweging naar voren gebrachte opmerkingen is waarschijnlijk dat de beweging gekant is tegen alle vormen van racisme, en dat als er ergens sprake zou zijn van antisemitische uitingen, die met kracht worden bestreden.
Soesan heeft duidelijk het rapport zelf niet gelezen. Ook Israelische kranten melden niet wat hij meldt, met uitzondering van één: IsarelHayom.  Soesan schrijft vermoedelijk dit blad over, dat de superrechtse speelautomaten-miljonair Sheldon Adelson in Isarel laat verspreiden. Daarin laten ook de Israelische ambassadeur bij de VN, de Likudnik Danny Danon, en de president van het World Jewish Congress, Ronald Lauder, zich enthousiast  uit over de wending van het rapport van de Mensenrechtenraad, en dat terwijl Israel nog recent overwoog om eruit te stappen, zoals de VS al eerder deed, omdat er steeds zoveel aandacht is voor Israels inbreuken op de mensenrechten.
Het is niet Joop Soesans eerste misstap, deze quasi-primeur. Hij is één van de meest rechtse Israelische commentatoren die de nederzettingen verdedigt en geen gelegenheid laat passeren om Palestijnen te bashen. Een dag eerder goochelde hij nog met uitspraken die Mahmoud Abbas deed ten tijde van de crisis over de rolhekjes die de Israelische politie wilde aanbrengen rond het terrein van de Aqsa-moskee. Abbas uitspraak werd door hem gekoppeld aan een veel recentere aanval waarbij Israeli's werden gedood om aan te tonen dat hij ''terrorisme'' zou steunen. Abbas i een waardeloze leider en verdient het zeker om te worden aangevallen, maar dan toch niet op deze manier. Dit is laag bij de grondse hasbara-journalistiek, een genre dat helaas maar al te bekend is.

Geen opmerkingen:

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...