maandag 12 april 2010

Joodse stoorzender hoog op lijst Wilders, CIDI-medewerker op plaats 24

Kortgeleden, op 12 februari 2010,  was er in de Balie een symposium van het Menasse ben Israel Instituut over ´De Joodse flirt van Wilders´. Een avond met Harm Ede Botje van Vrij Nederland, professor  Frank de Vree en een panel, waarin onder meer professor Evelien Gans zat, een interessante en onberispelijk verlopen avond.  - Op één ding na: ergens halverwege de avond was er een meneer in de zaal die iets niet beviel en toen heel hard, heel lang en buitengewoon onbeschoft door het debat heen bleef schreeuwen

Die meneer zullen we na 9 juni waarschijnlijk in de Tweede Kamer kunnen begroeten (mevrouw Verbeet zij gewaarschuwd), want Gidi Markuszower (32, zakenman te Amstelveen, zie foto) is door Wilders hoog, als nummer vijf, op de kieslijst van zijn PVV club gezet. (let wel: club of beweging en niet politieke partij, want ondanks de naam Partij voor de Vrijheid dient de PVV daar nadrukkelijk niet mee verward te worden. Het is namelijk geen democratische organisatie met een ledenvergadering, statuten en een gekozen bestuur).

Wel, Markuszower op de PVV-lijst, een Jood op de lijst van Nederlands meest antidemocratisch- en racistische beweging sinds de NSB. Een beweging die helaas al te bekende trekken vertoont met haar nadruk op de veronderstelde wens van één bepaalde bevolkingsgroep om de wereld te overheersen, en haar campagne om die groep in het verdomhoekje te zetten en te delegitimeren. Een beweging die oproept om boeken (de Koran) te bannen, gebedshuizen (moskeeën) te sluiten, speciale knokploegen, (´Stadscommando´s´)  in het leven te roepen en subsidies op ´linkse hobbies´ als het Haagse Residentieorkest af te schaffen (Was het niet Herman Göring die ooit uitriep: ´Wenn ich das Wort Kultur höre, ziehe ich meinen Revolver.`)
Een Jood zou beter moeten weten en zich moeten realiseren dat het volstaat het woord ´moslims´ in de PVV-retoriek te vervangen door ´Joden´ om te weten waar de PVV voor staat. Maar helaas, niet alle Joden zijn slim genoeg om dat te doorgronden. En niet alle Joden hebben genoeg ethisch besef om hen immuun te maken voor het soort racisme dat de PVV vertoont en dat we terugvinden in de lieden in Israël met wie de PVV zich verwant voelt: de Liebermans en de harde kern  van de kolonisten die alle Arabieren het land willen uitgooien. Helaas hoeven we on dus niet af te vragen wat Markuszower doet op de kieslijst van Wilders, het is geen kwestie van ´wat doet Haman in de manistanne?´.#) Markuszower, die al lang optrad als woordvoerder van Likud Nederland en van wie bekend was dat hij rechts, ongenuanceerd en vermoedelijk niet al te slim was,  moeten we dus vanaf nu ook als en gewone racist classificeren. En natuurlijk staat hij ook mede op de lijst van Wilders als een uithangbord. Om Wilders´ Israëlvriendelijke reputatie te accentueren en zo Joodse stemmen te lokken. En omdat er voor een ultrarechtse club sinds WO II geen betere manier is om het odium van racisme te vermijden dan het hebben van Joden op je lijst. Veel mensen gaan er nu eenmaal nog steeds van uit dat de slachtoffers van toen een soort heiligheid bezitten die verhindert dat ze ooit daders zullen worden. Ten onrechte zoals ik hierboven betoogde en zoals zo langzamerhand duidelijk mag worden uit Israëls politiek. Maar desondanks werkt het nog wel zo. Clichés en percepties hebben nu eenmaal een taai leven.

Over Markuszower leert wat sprokkelwerk op internet dat hij niet bepaalt de meest slimme en subtiele debater is. Een verslag van een discussie van een paar jaar geleden: ´Hij is vaste debater in het tv-programma 'VARA's Nieuwe Lagerhuis'. (Moet ik toch eens wat vaker de televisie aanzetten.) Je verwacht een welbespraakte kerel die een koning is in het afwegen van eigen argumenten en woorden. Helaas, dat bleek een vergissing. Hij blijkt een liefhebber van persoonlijke aanvallen, met uitspraken die niets te maken hebben met het debatonderwerp.´ (Onder meer schold hij zijn opponenten Farah Karimi en Jan Wijenberg uit voor antisemieten, waarop dezen de discussie de discussie lieten en wegliepen).
Bij een zogenoemde dialoog-discussie met Marokkanen zei hij; "Zeg nou eerlijk. Hoe vrij leven de Arabieren nou in hun eigen landen?" Op de vraag in hoeveel Arabische landen hij geweest was zei hij:"Dat is het leuke, ik mag er niet in" om daarna precies te vertellen wat daar aan de hand zou zijn. (Kletskoek natuurlijk om te zeggen dat je als Jood geen Arabische landen in mag. Ik heb als journalist van Nederlandse media, en als Jood, sinds 1980 nagenoeg alle Arabische landen bezocht en de meeste meerdere malen).
En tenslotte: in een radiodiscussie na de Israëlische verkiezingen van 2006, verklaarde hij dat niet de bezetting van de Westoever en het nederzettingenbeleid de vrede met de Palestijnen in de weg staat, maar de onwil van de Arabische wereld om Israël te accepteren (Wat in lijn is met de lijn-Wilders, die het bestaan van Arabische vredesplannen negeert en het conflict plaatst in het kader van een soort ´clah of civilizations´.

Update:
NRC-Handelsblad van vandaag meldt dat ook Wim Kortenoeven, ´researcher´ van het CIDI, op Wilders´ lijst prijkt, zij het op nummer 24 (volgens de huidige peilingen die Wilders 23 zetels geven is dat dus net niet maar ook misschien net wel een verkiesbare plaats). Ik heb vaker over Kortenoeven en zijn ´researchkwaliteiten´ geschreven, hier bijvoorbeeld en ook over zijn totaal onbruikbare boekje over Hamas.


Op dit moment hoef ik daar niet veel aan toe te voegen, maar wel interessant is K.´s motivatie. Volgens de website van Wilders gaat het hem om  ´Het stoppen en terugdraaien van de islamisering van Nederland zodat ons land weer leefbaar wordt. Israël is onze eerste verdedigingslinie.´
Et tu Brutus Kortenoeven, ook gij. Ook jij voelt je kennelijk thuis in de gelederen van de racisten en de Israëlische kolonisten die alle Arabieren over de grens willen jagen. CIDI-directeur Naftaniel vindt dat er geen probleem is wat Kortenoevens verschijnen op de PVV-lijst betreft, maar het CIDI heeft desondanks heel wat uit te leggen. Ten eerste aan die mensen die (nog steeds) denken dat het CIDI voorlicht, terwijl het in feite voorliegt (vergeef me deze vrije vertaling van het Israëlische woord hasbara). Hoe kan het bijvoorbeeld worden gerijmd dat het CIDI zegt voor een twee-statenoplossing in Israël-Palestina te zijn, terwijl medewerker Kortenoeven naar we nu mogen aannemen, met de PVV vindt dat de Palestijnen totaal geen rechten hebben? En ten tweede aan de Nederlandse Marokkanen en andere islamieten waarmee het CIDI zo graag zegt een ´dialoog´ te willen. Want ik zou het wel weten als ik Marokkaan was. Ik zou zeggen: laat dat CIDI op het dak gaan zitten.....

#) Wat doet Haman in de manistanne? = Wat doet Haman de slechterik van het Purimverhaal in de bekende Vier vragen (Ma nishtanna) van Pesach. Joodse uitdrukking die zoveel wil zeggen als: hoe komen zulke totaal niet bij elkaar horende dingen bij elkaar?

13 opmerkingen:

Suzanne zei

Hasbara = voorliegen? Dat is wel een zeer vrije vertaling van de echte betekenis van het woord.
Uitleggen/informeren komt dichter in de buurt.

Abu Pessoptimist zei

Je hebt helemaal gelijk, Suzanne. En toch heb ik ook gelijk. Het woord wordt door Israël en zogenaamd pro-Israëlische organisaties (denk aan Honest Reporting, CAMERA, AIPAC en ook het CIDI) gebruikt in de betekenis van voorlichting. En de manier waarop zij voorlichten komt vaak neer op voorliegen.

Jan Dirk Snel zei

Hoe moet dat nu verder met Kortenoeven bij het CIDI? Men mag toch niet aannemen dat iemand die zich zo nauw lieert aan een tegen onze beschaving gerichte schreeuwpartij als de PVV, bij dat centrum kan blijven werken? Wordt Kortenoeven nu onmiddellijk op non-actief gesteld?

Men mag toch hopen dat dit voor de donateurs en vrienden van het CIDI al te gortig is.

Overigens, Maarten Jan Hijmans, veel dank voor de steeds weer voortreffelijke analyses en berichten.

Abu Pessoptimist zei

Dank, dank, Jan Dirk voor de wat uitgebreidere reactie. Mail even naar elsewhere"planet.nl als je wilt.

Joost zei

Ach, mogen er geen Joden lid van de PVV zijn, is het hen uitsluitend toegestaan van linkse, anti-zionistische, pro-palestijnse en/of zelfhatende clubjes lid te worden? MJ, zolang Joden niet als zodanig herkenbaar ongestoord door sommige Amsterdamse wijken kunnen lopen zou ik niet de PVV maar de verantwoordelijke islamo-facisten met NSBers vergelijken en behoeft de Nederlands politiek wel degelijk een mentaliteitswijziging die de geestelijke instigatoren van dit soort en andere ondemocratische uitwassen eens luid en duidelijk laat horen dat ze daarmee in de Nederlandse samenleving niet ongestraft kunnen wegkomen.

Abu Pessoptimist zei

Als Joden denken dat ze niet ongestoord door Amsterdams wijken kunnen lopen, betekent dat nog niet dat ze maar meteen neen hele groep moeten discrimineren, net als ons dat zelf overkwam 70-80 jaar geleden. Of dat ze meteen achter een politicus moeten gaan aanlopen die vriendjes is met Israëli´s die alle Palestijnen eruit willen donderen. Of ben ik nu een zelfhatende Jood, als ik dit zeg? Jij, Joost, mag dat weten, want als ik me niet vergis ben jij, onder een iets andere naam, de auteur van een recente publicatie die daarover ging.

PJ zei

Ik hoop toch zeker dat dit blog een parodie op de Internationale Socialisten is???

Abu Pessoptimist zei

Vanzelfsprekend PJ. Zodra Wilders te kennen geeft dat de PVV eigenlijk bedoeld is als parodie op een politieke partij, kom ik ook uit de kast.

Ruben zei

Het is weerzinwekkend: pistooldragend Likud Nederland, die 95% van de joden wil excommuniceren (Gidi Markuszower, zie http://www.at5.nl/artikelen/38874/pvv-er-wil-religieuze-ban-voor-joden) en een kwart van het CIDI (Wim Kortenoeven) staat op de lijst van een beweging die ons allen niets dan ellende zal brengen. De antisemieten zitten namelijk bij de PVV! Ze hebben het over de neus van Clairy Polak, die ze wel eens zullen afhakken (Martin Bosma), ze noemen Cohen een verrader waarmee ze in Israël wel raad zouden weten (drinkebroer Hero Brinkman), en ze vinden verder dat de Tora is vervangen door het Nieuwe Testament (Geert Wilders). Zie voor dat laatste het onthutsende interview met de geblondeerde leider van deze beweging op CNN (http://www.youtube.com/watch?v=kyHawujNb7Q.) Puur ouderwets katholiek antisemitisme. Bah!

Abu Pessoptimist zei

Ik had dat CNN interview (26-2-2009) nog niet gezien. Het is inderdaad niet mis. De Koran deugt niet, is een fascistisch boek, maar het Oude Testament kan er wel mee door want dat is gelukkig vervangen door het Nieuwe Testament. Dank Ruben. Dit kunnen Joodse adepten van de leider uit Venlo in hun zak steken. Zoals ook het feit dat W. tegen ritueel slachten is.

Bert zei

"Wenn ich das Wort Kultur höre.."

Als ik me niet vergis was het Joseph Goebbels, niet Hermann Goering, die dat zei.

Abu Pessoptimist zei

Ik heb het nu maar even opgezocht, Bert. En wat blijkt: wat ik in mijn jeugd leerde, klopt toch niet(en nog wel les gehad van een latere medewerker van het RIOD). Het was niet Goering en ook niet Goebbels. Of het was zowel de een als de ander, want de quote 'Wenn ich das Wort Kultur höre entsichere ich meinen Browning' (let wel, dit is de correcte versie) werd meermalen door meerdere nazi-leiders gebruikt. Het was een populair gezegde dat afkomstig was uit het toneelstuk 'Schlageter' dat de nazi-schrijver Hanns Jost in 1933 schreef ter gelegenheid van de verjaardag van de Führer die toen net de leiding over Duitsland ad verkregen.

der peter zei

'Wenn ich das Wort Kultur höre...'

een paar weken geleden heb ik de oorsprong van die spreuk eens uitgezocht en hoe die zich sindsdien heeft ontwikkeld:

http://www.obras-del-alma.com/blog/?p=6197