woensdag 14 april 2010

Open brief aan LJG-Amsterdam en het Verbond inzake het CIDI

Open brief aan het bestuur van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, en 
het bestuur van het Verbond voor Progressief Jodendom,
te Amsterdam

Amsterdam, 14 april 2010

Geachte besturen,
Ik richt me tot u in uw hoedanigheid als bestuur van één van de organisaties van de Joodse gemeenschap die indertijd het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) hebben opgericht en die nu nog steeds dit CIDI mede  steunen. 
Ik neem aan dat u het recente nieuws hebt gevolgd en er kennis van hebt genomen dat een medewerker van het CIDI een plaats heeft gekregen op de kieslijst van de de heer G. Wilders  (de Partij van de Vrijheid - PVV). voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de heer Wim Kortenoeven, hij bezet nummer 24 op deze lijst. Door die plek op de kieslijst van de PVV te ambiëren schaart de heer Kortenoeven zich achter onder meer de volgende PVV-standpunten:

- de islam is geen religie maar een ideologie,
- de Koran is te vergelijken met Mein Kampf en moet verboden worden,
- moskeeën dienen te worden gesloten (PVV-vertegenwoordiger Fritsma in Den Haag)
- het dragen van hoofddoekjes door moslim-vrouwen moet worden verboden.

Deze en andere standpunten van de PVV zijn sterk discriminerend ten opzichte van de islam. Als zodanig zijn ze strijdig met het streven van het CIDI naar een dialoog met vertegenwoordiger van andere geloven dan het jodendom. Ze zijn bovendien, maar dat is wellicht vooral mijn persoonlijke mening, in strijd met basisprincipes van het jodendom aangaande verdraagzaamheid jegens anderen en dus een instituut dat Joods Nederland zegt te vertegenwoordigen, onwaardig.

Dat is echter nog niet alles. De PVV van Wilders staat op het standpunt dat ´de Palestijnse staat al bestaat en Jordanië heet´. Ook is de PVV van Wilders van mening dat het Palestijns-Israëlische probleem onoplosbaar is, omdat Israël in feite een voorhoedegevecht levert in de oorlog van het Westen met de islam. (U kunt deze uitspraken vinden op het blog van de heer Wilders of anders citaten ervan op mijn weblog www.abu-pessoptimist.blogspot.com). En tenslotte:  uit publicaties in onder meer Vrij Nederland en - alweer - mijn weblog waar u ook verder verwijzingen kunt aantreffen, blijkt dat Wilders en de PVV vooral politieke vriendschappen onderhouden met de uiterste rechterzijde van het Israëlische spectrum, zoals Avigdor Lieberman van de racistische Israel Beiteinu-partij of  Aryeh Eldad van de niet minder racistische Nationale Unie (alletwee deze partijen willen de Arabieren uit het hele gebied van Eretz Jisraeel verwijderen, steunen de nederzettingenpolitiek van harte, en ontkennen ten enen male de rechten van de Palestijnen op een eigen staat).

Het zal u niet onbekend zijn dat ook deze standpunten  niet overeenkomen met de door het CIDI beleden twee-statenoplossing. 

Ik meen dat het bovenstaande meer dan voldoende duidelijk maakt dat de keuze voor de PVV van de heer Kortenoeven, die bij het CIDI onder meer beschouwingen schrijft en lezingen verzorgt, zijn positie - en derhalve ook de positie van het CIDI - ongeloofwaardig maakt. Helaas is dat niet de reactie van CIDI-directeur Ronnie Naftaniel, die op 13 apriil tegenover het Reformatorisch Dagblad (herstel: het was het Nederlands Dagblad) verklaarde de keuze van de heer Kortenoeven geen bezwaar te vinden.

Ik richt me derhalve, als LJG-lid, tot u. Ik meen al langer dat de positie van het CIDI en de automatische (financiële) steun van de LJG en de rest van de Nederlandse Joodse gemeenschap een onderwerp van discussie zouden moeten zijn, omdat het CIDI steeds vaker standpunten verkondigt die in strijd zijn met de waarheid, of nog erger:  ingaan tegen de internationaal erkende juriidische normen. (Voorbeelden: de CIDI standpunten aangaande Jeruzalem en de bouw van het zogenoemde Afscheidingshek). Binnen de LJG - en mogelijk ook binnen andere Joodse organisaties - is de automatische steun voor het CIDI tot nu toe nooit aan de orde gesteld. Ik meen echter dat het daarvoor de hoogste tijd is, zeker nu een gezichtstsbepalende medewerker van het CIDI een keuze maakt voor een verwerpelijk gezelschap als de PVV, en zo de indruk wordt gewekt alsof  de joodse gemeenschap als zodanig achter de heer Wilders zou kunnen staan.
M.i. komen drie mogelijkheden in aanmerking:

1) u besluit een dringend verzoek aan de CIDI-directeur Naftaniel te richten om de heer Kortenoeven op non-actief te zetten,
2) u besluit de (financiële) steun van de LJG-het Verbond aan het CIDI in te trekken, of
3) u geeft een verklaring uit waarin u afstand neemt van de reactie van het CIDI op de keuze van de heer Kortenoeven en besluit om het onderwerp te laten behandelen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Ik hoor gaarne binnenkort van u welke van de drie keuzes u maakt,
Met vriendelijke groet, enz.

2 opmerkingen:

Boris zei

Het CIDI is toch al jaren lang aan het radicaliseren.
Zo langzamerhand begint het beeld dus steeds duidelijker te worden. Het oude verhaal over de frontlinie tegen de Arabische horden. Onbegrijpelijk dat die automatische steun niet veel eerder en vaker ter discussie wordt gesteld.

Unknown zei

Ja Maarten Jan, elke Cidi-watcher wist toch al heel lang dat die organisatie steeds verder naar rechts is opgeschoven? In plaats van contacten te onderhouden met alle partijen, gaat het Cidi slechts nog om met de uiterste rechtervleugel. Hans van Baalen, Cees van der Staaij, dat zijn de favoriete politici van het Cidi. En het orakel van Venlo natuurlijk.
Deze verrechtsing geldt overigens ook voor de Israelische instellingen als de Collectieve Israel Actie. De CIA is meer bezig in Nijkerk met de Christenen voor Israel, dan met de Joodse gemeenschap.
Er is intern helaas geen enkele discussie over mogelijk, en de mogelijkheden om een Nederlandse J-Street op te richten zijn ook beperkt.

Ik ben blij met je Open Brief.

Israelische militairen doden weer Palestijn

Ibrahim Abu Yacoub Israelische militairen hebben donderdagavond opnieuw een Palestijn doodgeschoten. Het was de 33-jarige Ibrahim Mustaf...