dinsdag 13 juli 2010

Voor feministen is er in Israël nog veel te doen

Soms aarzel ik of ik een onderwerp zal oppakken. In dit geval de arrestatie van Anat Hoffman, voorzitter van de 'Vrouwen van de Muur''  (waarmee in dit geval de Klaagmuur wordt bedoeld) en één van de belangrijke mensen van het Reform jodendom in Israël. Zij werd woensdag gearresteerd tijdens een dienst van Vrouwen van de Muur, toen zij met een Sefer Torah van de Muur naar een nabijgelegen plek liep om daar de parasha (het voorgeschreven gedeelte) van die dag te lezen.
Ik aarzelde omdat godsdienst niet echt een onderwerp is waar ik me op dit blog graag mee bezighoud. Maar het feit dat Richard Silverstein op zijn blog deze foto toonde van politiemannen die de sefer uit Hoffmans handen proberen te trekken, gaf de doorslag. Wat hier aan de hand is, is een misstand van een heel andere soort dan waar ik meestal over schrijf: de krankzinnige situatie dat het orthodoxe jodendom het religieuze leven in Israël in zijn greep houdt. Binnen de orthodoxie is er geen plaats voor vrouwen in de liturgie. Derhalve mogen vrouwen geen tallith (gebedsmantel) of keppeltje dragen, en belangrijker: geen mitswot (religieuze ereplichten) vervullen zoals bijvoorbeeld het lezen uit de Sefer Torah, de rol met de vijf bijbelboeken van Mozes.
Als gevolg van de orthodoxe hegemonie is er ook een verbod voor vrouwen om uit de Torah te lezen bij de Muur (of er met een tallith te lopen). De Vrouwen van de Muur hebben geprobeerd hier doorheen te breken (onlangs was er al een eerdere arrestatie), maar een uitspraak van het Israëlische hooggerechtshof heeft de kool en geit gespaard en verordonneerd dat vrouwen de Sefer Torah niet bij de Muur mogen lezen, maar wel in een vertrek vlak daarnaast. Anat Hoffman werd opgepakt toen zij met de Sefer van de Muur naar dit vertrek te lopen, waarbij zij zich hield aan de voorschriften. Maar door de politie werd het lopen met de Torah ook als verboden opgevat.
Het is al met al een treurig voorbeeld van de schandelijke achterlijkheid van het orthodoxe jodendom als het om de positie van vrouwen gaat. Binnen de Reform (waar ik ook toe behoor) is de gelijkstelling van vrouwen - gelukkig - in alle opzichten een feit, ook al moet ik bekennen dat er in de Amsterdams LJG-sjoel nog niet zo lang geleden een ware rel uitbrak over een Amerikaanse vrouw die een keppeltje droeg.-  Belachelijk.
Zoals het belachelijk is wat hier bij de Muur gebeurde. 'A shand', zoals Silverstein het terecht in het jiddish noemt. Gelukkig lees ik in de Jewish Forward dat Hoffman niet alleen steun krijgt van de Reform, maar dat ook de Masorti (het Conservatieve jodendom, een belangrijke groep in de VS die een positie tussen reform en orthodoxie inneemt) de actie van de politie ook veroordeeld heeft.     

Geen opmerkingen: