woensdag 4 april 2012

Israel haalt kolonisten uit het bezette huis in Hebron

Israelische grenspolitie voor het bezette huis in Hebron dat door de bezetters 'Beth Machpela'' was genoemd. (Ma'an).

De Israelische grenspolitie heeft woensdag de joodse kolonisten die vorige week een huis in Hebron hadden bezet, weer verdreven. De 15 kolonistenfamilies werden zonder er gewelddadige incidenten plaats vonden uit het huis gezet.
Premier Netanyahu had minister van Defensie Ehud Barak gevraagd de kolonisten meer tijd te geven om de bewijzen dat zij het huis op legale wijze hadden gekocht (iets wat de Palestijnse eigenaars betwisten), maar het leger huldigde het standpunt dat de kolonisten het gebouw zonder de vereiste toestemming van de 'Civil Administration' van het leger waren binnengedrongen in een uiterst explosief gebied en dat dus moest worden ingegrepen. In een verklaring die Barak's bureau enkele uren voor de uitzetting uitgaf, heette het dat de regering 'de plicht had te zorgen dat de wet gehandhaafd zou worden'. Overigens was in een kabinetsvergadering besloten dat de ontruiming voor 25 april zou plaatsvinden. Maar het leger vond het kennelijk beter niet te lang te wachten.
 De kwestie heeft tot grote tegenstellingen geleid. Binnen de regering-Netanyahu werd Barak scherp bekritiseerd door vice-premier Moshe Yaalon, die erop aandrong dat hem de verantwoordelijkheid voor de nederzettingen wordt ontnomen. 'Ehud Barak gaat tegen de regering in en werkt de nederzettingen in Judea en Samaria tegen,' zei Yaalon in en besloten kabinetszittingen waaruit werd geciteerd door Haaretz. 'Wat hij doet is het vuurtje opstoken. Het is absoluut noodzakelijk dat de papieren van de kolonisten betreffende de koop worden gecheckt om te zien of ze niet vals zijn. Als blijkt dat ze in orde zijn moet de koop worden goedgekeurd en moeten de kolonisten toestemming krijgen daar te gaan wonen. Dit is geen nationale- of defensie-zaak, die eigendomspapieren moeten worden bekeken. Waarom zegt de minister van Defensie dat zoiets weken gaat duren, terwijl het in een paar dagen kan?'   
Ook Netanyahu zelf was mikpunt van kritiek. Zijn bureau liet echter weten dat de premier geen keus had, gezien de wettelijke en veiligheidsaspecten van de zaak. Maar kennelijk heeft Netanyahu het zich wel aangetrokken, want woensdag gaf hij in een kabinetsvergadering aan dat hij werkt aan het legaliseren van drie zogenoemde 'illegale voorposten' en  procureur-generaal Yehuda Weinstein opdracht heeft gegeven om te kijken of daarvoor een legale constructie kan worden bedacht.

De verdrijving van de kolonisten uit het huis bij de Ibrahimi-moskee is overigens niet noodzakelijkerwijs definitief. De Palestijnse eigenaars hebben niet de gelegenheid gekregen om terug te keren naar het huis en de kolonisten krijgen in de komende dagen en weken nog volop de mogelijkheid om te bewijzen dat hun verhaal dat ze het huis hebben gekocht op waarheid berust.

Geen opmerkingen: