vrijdag 27 april 2012

Palestijnse minister van Communicatie vertrekt na kritiek op censureren internetsites

Het Palestijnse persbureau Ma'an News meldt  dat de minister van Communicatie Mashour Abu Daka van de regering van de Palestijnse Autoriteit opstapt. Waarschijnlijk vertrekt de minister per 1 mei. Ma'an zegt de ontslagbrief van de minister te hebben gelezen. 
Mashour Abu Daka (Ma'an)
Het nieuws van het vertrek van de minister komt een dag nadat hij kritiek had geleverd op de Palestijnse procureur-generaal Ahmad al-Mughnieh, omdat deze de Palestijnse internet-provider PalTel opdracht had gegeven een aantal websites van het Palestijnse netwerk te weren. Minister Abu Daka had zich hiertegen tevergeefs verzet. Hij had Al-Mughnieh erop gewezen dat er geen wet bestaat op grond waarvan censuur van het internet in de Palestijnse gebieden is toegestaan, zodat zijn optreden waarschijnlijk illegaal was. Het is niet duidelijk of minister Abu Daka vrijwillig opstapt, of dat hij ertoe is gedwongen.
Het vertrek van de minister wijst er - opnieuw - op dat vanuit  de hoogste regionen  van de Palestijnse Autoriteit, waarschijnlijk vanuit het bureau van president Abbas zelf, hard gewerkt wordt aan het onderdrukken van iedere vorm van kritiek. Eerder deze week werd Yasser Abed Rabbo ontheven van zijn functie als hoofd van de Palestijnse omroep, naar het zich laat aanzien omdat Abed Rabbo in het verleden kritiek had geuit op de pogingen van president Abbas om een volledig lidmaatschap van de Verenigde Naties na te streven.
Ook bij de geblokkeerde sites gaat het om sites die onder meer kritisch staan ten opzichte van het leiderschap van Abbas.De betreffende websites zijn, zo meldt Ma'an, Amad, Fatah Voice, Firas Press, In Light Press, Karama Press, Kofia Press, Milad News en Palestine Beituna. Ze hebben, aldus Ma'an, geen erg groot lezerspubliek, maar worden door hun grote aandacht voor het reilen en zeilen binnen de Palestijnse beweging Fatah toch kennelijk als lastig ervaren. Daarnaast brengen ze allemaal dagelijks nieuws.
Een aantal van de sites schijnt trouw te zijn aan Mohammed Dahlan, een voormalige kopstuk van Fatah (en van de Palestijnse geheime politie in Gaza) die vorig jaar in ongenade viel, nadat hij kritiek had geleverd op Abbas en die naar Jordanië heeft  moeten vluchten.
Ma'an citeerde een ongenoemde hoge Palestijn die verklaarde dat procureur Al-Mughnieh bij zijn order aan PalTel om de sites te blokkeren handelde op last van hogerhand in de Palestijnse Autoriteit.

Geen opmerkingen: