zondag 1 september 2013

Geen plaats op school in Jeruzalem

Kinderen uit de zesde groep van de gemeentelijke gemengde basisschool van Silwan (Oost-Jeruzalem) houden een bord omhoog met de tekst: '' Ons recht op onderwijs doet niet onder voor ons recht om te leven, maar voor mij is er geen plaats op school.'' De zesde groepers, 60 in totaal, werden bij het begin van het schooljaar niet binnengelaten omdat er geen klaslokalen voor hen beschikbaar waren. In een vergadering met de gemeentelijke autoriteiten kregen de ouders te horen dat de lokalen nodig waren voor nieuwe eerste groepen. Zij kregen de raad de kinderen onder te brengen op scholen in At-Turi en Ras al-Amud. Dat lukte echter slechts in ongeveer de helft van de gevallen. Voor de overigen is nog geen oplossing gevonden.
De Vereniging voor Burgerrechten in Israel (ACRI) meldde in een rapport in 2009 dat de gemeente zelf schat dat er ongeveer 1000 klaslokalen te weinig zijn voor de Palestijnse kinderen van Jeruzalem. Volgens een nieuw rapport van ACRI uit 2012 is dat aantal toegenomen tot 1100 (maar daarin zijn ruim 700 klaslokalen begrepen die vervangen dienen te worden omdat ze niet aan de eisen voldoen). Volgens ACRI gaan duizenden Palestijnse kinderen in Oost-Jeruzalem mede om die reden niet naar school. De schatting van het aantal fluctueert tussen plm. 3000 en 20.000. Omdat de gemeente Jeruzalem niet blijkt te beschikken over exacte cijfers is het juiste aantal niet te achterhalen. Om dezelfde reden is niet te achterhalen in hoeverre budgetten ontoereikend zijn. Duidelijk is wel dat de kwaliteit van het onderwijs bedroevend is. Het aantal kinderen dat voortijdig de school verlaat wordt geschat op 40%.

Geen opmerkingen:

Palestijnse olijvenoogst: een tijd van dagelijkse aanvallen op boeren en hun bomen

Kolonisten in actie tegen boeren Het is weer tijd voor de Palestijnse olijvenoogst, die traditioneel plaatsvindt in de maanden oktober en no...