zondag 29 september 2013

Oranje-blanje-bleu en het misverstand dat wie pro-Israel is niet fascistisch kan zijn


De PVV met de ''Dietse vlag'' op het Malieveld in Den Haag.

Het is raar maar waar, maar in Nederland anno 2013 is het kennelijk een vraag of er iets mis is wanneer vier leden van het parlement tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen verschijnen met een sticker opgespeld van de 'Dietse vlag'. Ik zou er niet over geschreven hebben als er niet vandaag een debatje over werd gehouden in het NOS-programma Buitenhof (Evelien Gans versus Meindert Fennema) en er na afloop niet tal van tweets blijken rond te gaan van rechtse types, waarin Evelien Gans onder meer 'een foute jodin' wordt genoemd.
Wat is de Dietse vlag? Dat was destijds in de 80-jarige oorlog de vlag van de Geuzen die zich verzetten tegen Spaanse overheersing. Op zich een symbool waar je je mee zou kunnen identificeren, ware het niet dat het in latere tijden een toch wat andere rol heeft gekregen. Zo was het voor de Tweede Wereldoorlog een symbool van de 'Groot-Nederlandse gedachte', een (ultra)rechtse beweging die een unie bepleitte tussen Vlaanderen en Nederland. Nog weer iets later werd de vlag - zie de illustratie - geannexeerd door de Nederlandse nazipartij, de NSB, die zoals bekend een Nederland en een Europa voorstond dat was gezuiverd van vreemde smetten. Lees: gezuiverd van Joden.
Anno nu is de vlag gesignaleerd op de revers van vier leden van de PVV-Kamerfractie en daarvoor al een keer op de kamer van PVV-lid Kortenoeven, toen die nog Kamerlid was. Een deel van de PVV fractie koketteert dus met een nazi- vlag. En dat gebeurt, zie het boek van PVV-'intellectueel' Martin Bosma, met de achterliggende gedachte dat deze vlag zou moet worden gehesen 'op elk stukje Nederland dat van moslims is bevrijd'. Kortom: de PVV schrikt er niet voor terug om voor haar houding ten opzichte van moslims een symbool te kiezen dat destijds stond  voor de verdrijving van de Joden. Toen de Joden eruit, nu de moslims eruit. Is er een duidelijker bewijs dat de PVV een totaal abject, fascistoïde, zoniet ronduit fascistisch clubje is? Onbegrijpelijk dat daarover nog maar een seconde twijfel over kan bestaan bij wie dan ook.
Maar nu we het er dus toch over hebben: de discussie is natuurlijk begonnen met de demonstratie van de PVV op het Malieveld op 21 september en het feit dat ook daar die nazi-vlaggen werden rondgedragen, dat de nazi-groet werd gebracht en dat de anti-fascistische beweging Kafka in staat was daar de aanwezigheid te signaleren van ongeveer alles wat in Nederland neo-nazi en rabiaat rechts is. Voor D-66 Kamerlid Alexander Pechtold was dat een reden om Wilders daar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer mee te confronteren. Ik begreep dat de D66 fractie daarover had vergaderd en dat dit een welbewuste keuze was om - terwijl de PVV als een komeet stijgt in de peilingen (laatste nieuws: ze staan op 33 zetels) - de kiezers er nog eens op te wijzen wat het ware karakter is van de PVV. En gelukkig  was Pechtold zo verstandig om niet alleen te wijzen op de griezels die Wilders bij zo'n demonstratie trekt (daar heeft hij immers in zekere zin niet al teveel invloed op), maar om het ook te hebben over het feit dat Wilders in het kader van de naderende Europese verkiezingen op de internationale toer is gegaan en zich daarbij verbroedert met van alles wat fout-rechts is in Europa, te weten de Oostenrijkse FPÖ, het Vlaams Belang in België, de Italiaanse Lega Nord en het Front National van Marine Le Pen in Frankrijk. Stuk voor stuk zijn dat organisaties waarin vroeger nazi-sympathisanten een onderdak vonden en vinden en waarin het antisemitische gedachtegoed door een groot deel van de aanhang (zoniet ook door de leiders) warm wordt gehouden. Dat tegen Europees rechts aanschurken en het geflikflooi met de Dietse vlag zijn natuurlijk van een heel wat griezeliger allooi dan de aanwezigheid van fascistisch rifraf bij een demonstratie.
 Pechtold had dat begrepen, maar het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) kennelijk niet. Het riep, bij monde van zijn directeur Esther Voet, Wilders op afstand te nemen van de 'neo-nazistische elementen' op zijn  demonstratie omdat die  ''een abject gedachtengoed (sic) vertegenwoordigen”. De CIDI-directeur maakte daarbij de denkfout - althans laten we hopen dat het een denkfout was - dat een partij die moslims discrimineert op een manier zoals de NSB dat destijds deed met Joden, en die aanpapt met bijna alles wat in Europa tegen het fascisme aanleunt, op zich wel respectabel zou kunnen zijn.
Het is een denkfout die meer voorkomt en die vooral wordt gevoed door het feit dat Wilders ook reuze pro-Israel is. En dat brengt me terug bij Evelien Gans. Zij haalde zich de boosheid van de rechtse twitteraars op de hals - althans daar lijkt het - door erop te wijzen dat Israel, dat vroeger de lieveling van links was, tegenwoordig met zijn rechtse Likud-politiek en erger, ontzettend wordt gewaardeerd door rechts en ultra-rechts. En ook door haar opmerking dat antisemitisme en pro-semitisme in elkaars verlengde liggen, omdat ze beide geen onderscheid maken tussen personen, maar Joden beschouwen als een soort ondeelbaar collectief met veronderstelde daarbij behorende collectieve eigenschappen. (Prosemieten accepteren bijvoorbeeld niet dat er ook in Joodse kringen heel verschillend over dat rechtse Israel wordt gedacht. Vandaar ook dat Gans een 'foute Jodin' werd genoemd).
Ik zou er nog dit aan willen toevoegen: Het Menasseh ben Israel Instituut, een samenwerkingsverband van het Joods Historisch Museum en de Universiteit van Amsterdam, hield eind augustus een symposium onder de titel: 'The Jew as Legitimation', een treffende titel, want dat ligt in het verlengde van wat Evelien Gans bij Buitenhof beweerde. (Zijzelf refereerde er trouwens ook aan). Rechtse en ultra-rechtse bewegingen zijn tegenwoordig - of ze nu een antisemitisch verleden hebben of niet - allemaal heel erg pro-Israel. Dat is deels omdat Israel geacht wordt pal te staan tegen de dreiging van een verondersteld islamitische gevaar. Maar ook - en misschien nog wel meer - omdat er in het collectieve bewustzijn sinds WO II een soort veronderstelling rondwaart dat wie pro-Israel en pro-Joods is vanzelfsprekend afstand heeft genomen van het gedachtegoed van Hitler en consorten, en daarom natuurlijk niet fascistisch kan zijn. Vandaar dat blijkbaar nog veel Joden achter Wilders aanlopen en vandaar dat het CIDI ook geen afstand neemt van de PVV, maar van de aanhang ervan.
Israel,(of  'de Jood') als legitimatie, het is iets dat veel mensen misleidt, als je het mij vraagt. .            .   

11 opmerkingen:

Daphne zei

Hoi Abu,
ik heb twee interne correcties op je tekst. Het is het Menasse Ben Israel Instituut en het Joods Historisch Museum. Israel in dit verband zonder trema op de e als je het helemaal goed wilt doen.
Tot straks!

Abu Pessoptimist zei

Dank Daphne. Het is altijd haastwerk. Maar ik heb het nu gecorrigeerd.

Simon zei

Wat is de pagina in Schijn-Elité waar Bosma dat zegt?

Abu Pessoptimist zei

Simon, geen idee welke pagina. Ik heb het boek zelf niet, maar citeer o.m. Wikipedia. http://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsenvlag

Unknown zei

Dank je voor je verhelderende stuk.

Anoniem zei

Fascisme is van alle tijden en kent inderdaad vele gezichten. De variant van Geert Wilders en zijn volgelingen laat zich goed als zio-fascisme omschrijven.

Je moet steeds in ogenschouw houden dat Wilders' gedweep met Israël niet betekend dat hij een filosemiet is. Dat hebben hij, zijn volgelingen en zijn keuze in politieke vrienden herhaaldelijk duidelijk gemaakt.

Arno

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Evelien Gans 'een foute jodin'? Kijk, dat doet me groot genoegen om te lezen. Je zult door deze lieden betiteld worden als een 'goede jodin', dan is er iets goed mis.

Martijn de Koning zei

Het citaat dat je toeschrijft aan Bosma, klopt volgens mij niet.
"Een deel van de PVV fractie koketteert dus met een nazi- vlag. En dat gebeurt, zie het boek van PVV-'intellectueel' Martin Bosma, met de achterliggende gedachte dat deze vlag zou moet worden gehesen 'op elk stukje Nederland dat van moslims is bevrijd'. "
Die zin komt niet voor in het boek van Bosma. Wel wordt in het begin van hoofdstuk 19 verwezen naar de Israëlische vlag die hij op zijn kamer heeft hangen. De Israelische vlag staat voor hem voor vrijheid en hij heeft hem voor het raam gehangen "zodat de mensen buiten ook weten dat dit bevrijd gebied is." http://books.google.nl/books?hl=nl&id=Oc_kk1V3J8kC&q=bevrijd+gebied#v=snippet&q=bevrijd%20gebied&f=false

Abu Pessoptimist zei

Ja Martijn, ik vrees dat je gelijk hebt. Altijd vervelend als iets niet klopt. Ik heb het overgeschreven, wel geprobeerd het te verifiëren - maar ik kwam niet uit bij de internet-versie van dat boek van Bosma. De opmerking toch gebruikt omdat ik zeker wist dat ik het gelezen had - al kon ik niet meer achterhalen waar (een krant? een tweet die weggehaald is?). Ik durfde het toch aan omdat het in ieder geval werd gemeld op Wikipedia.
Jammer, bloggen, zeker als het snel gaat wat heel vaak het geval is, kan leiden tot fouten. Gelukkig is dit het eerste keer dat het om een echte fout gaat, tot nu toe waren het meestal alleen tikfouten.
Of het veel uitmaakt voor het stuk, is de vraag. Als het weggelaten wordt staat er nog steeds hetzelfde. Ik ga het niet niet verbeteren - dat wil ik uit principe niet in blogs. Het wordt tenslotte hier nu al tegengesproken. Als het ernstig genoeg was, zou ik hoogstens in een apart stukje moeten rectificeren. Ik zou dat gedaan hebben als de betekenis van het stuk daardoor significant anders was geweest.

Anoniem zei

En tòch is het een beetje krampachtig, zo niet een zwaktebod, om n.a.v. deze vlag (lap stof die heel veel lijkt op een normale NL-vlag) te willen 'aantonen' dat de PVV een fascistoïde karakter zou hebben. (Dan heb je te weinig 'bewijs')

Eigenlijk is dit hele artikel over die vlag een metaforische geurvlag... Als u begrijpt wat ik bedoel

Abu Pessoptimist zei

Jammer dat u anoniem bent, eigenlijk moet ik uw reactie weigeren. Ik denk dat ik wel begrijp wat u bedoelt. Mijn antwoord is als volgt: als iemand de nazigroet brengt, kunnen we zeggen dat het erg lijkt op gewoon je hand opsteken om te groeten. Als iemand een swastika als symbool gebruikt kunnen we zeggen dat dit al een heel oud runenteken is met heel veel betekenissen. En als iemand een vlag gebruikt die destijds door de NSB werd gebruikt(en waarvan om die reden in 1937 bij KB was vastgesteld dat de Nederlandse vlag de rood-wit-blauwe vlag was) kan je nog steeds zeggen dat oranje blanje bleu erg op de Nederlandse vlag lijkt. Maar als de nazigroet, de swastika of de 'prinsenvlag 'gepaard gaat aan een afkeer van vreemdelingen, een roep om bepaalde groepen uit te sluiten en het leven onmogelijk te maken c.q hen uit te zetten, en nog meer uitingen die doen denken aan een niet al te ver verleden, dan mag aan de keuze van zo'n symbool wel degelijk betekenis worden toegekend, lijkt mij. Maar dat zult u wel niet met me eens zijn.

Ook de VN concludeert dat Abu Akleh werd gedood de Israeli's

Het wordt langzamerhand super duidelijk. Alleen niet voor Israel wappies. De vraag "wie doodde Shireen Abu Akleh?'' is intussen...