vrijdag 19 juni 2009

Het wordt tijd voor een Gaza-tribunaal

In een artikel in The Nation beklaagt John Dugard zich dat Obama in zijn rede in Cairo geen woord zei over de beschuldigingen dat Israël in Gaza oorlogsmisdaden heeft gepleegd.
Dugard, Zuidafrikaan, is oud-hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Leiden. Ik schreef als eens eerder een paar woorden over hem hier.In zijn stuk zegt hij dat er te weinig aandacht is geweest voor het feit dat recent twee onderzoeken zijn gepubliceerd die voldoende materiaal aandragen om aanklachten wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid uit te brengen tegen de politieke en militaire leiders van Israël. Dugard citeert een rapport van de VN over de aanvallen van het Israëlische leger op gebouwen van de VN in Gaza. De betreffende commissie stond onder leiding van Ian Martin (ex-Amnesty International) en publiceerde haar bevindingen op 4 mei. In het rapport wordt vastgesteld dat Israël verantwoordelijk was voor het doden en verwonden van Palestijnse burgers die zich in en bij VN-gebouwen bevonden en voor het vernielen van VN-eigendommen ter waarde van $ 10 miljoen.
Dugard zelf was leider van een onderzoekscommissie die in opdracht handelde van de Arabische Liga. De commissie, bestaande uit zes experts op het gebied van internationaal recht, strafrecht en forensische geneeskunde uit niet-Arabische landen, kwam met een rapport op 7 mei. De commissie bracht vijf dagen door in Gaza en baseerde haar bevindingen op interviews met slachtoffers en inspectie van vernielde eigendommen. Met name, schrijft Dugard, de verslagen van het in koelen bloede doden van slachtoffers door sommige militairen en het gebruik van witte fosfor in dicht-bevolkte gebieden maakte indruk. Dugards commissie kwam tot de conclusie dat de IDF ongeveer 1400 mensen doodde, van wie tenminste 850 burgers, er ruim 5000 verwondde, tenminste 3000 huizen en andere gebouwen verwoestte, geen onderscheid maakte tussen militaire en burgerdoelen, terreur uitoefende jegens burgers, eigendommen vernielde op een manier die niet militair gerechtvaardigd was en aanvallen uitvoerde op ambulances en ziekenhuizen. De commissie concludeerde dat Israël ernstige oorlogsmisdaden en misdrijven jegens de menselijkheid had begaan. Bevindingen gebaseerd op eigen onderzoek van de IDF wees zij van de hand, omdat de IDF geen onderzoek ter plekke had gedaan en geen mensen in Gaza had gehoord.
Voor het bedrijven van genocide werd geen bewijs gevonden. De Independent Fact Finding Committee (IFFC)vond dat het doel van het offensief was om de bevolking collectief te straffen met de bedoeling de bevolking in een staat van onderwerping (state of submission) te brengen. De IFFC sloot echter niet uit dat individuele IDF-militairen wel handelden met een 'genocidal intent'.
En dan moet hier nog aan worden toegevoegd dat eerder deze maand een commissie onder leiding van (ex-rechter van het Zuidafrikaanse Hooggerechtshof, ex-aanklager van het Joegoslavië tribunaal) Richard Goldstone in opdracht van de VN-commmissie voor de Mensenrechten Gaza is binnengetrokken en daar intensief gesprekken met bewoners heeft gevoerd. De commissie kwam via Egypte, want Israël weigerde mee te werken. De commissie zou 'bevooroordeeld' zijn.
Kortom: wordt vervolgd.

Geen opmerkingen: