maandag 24 januari 2011

Het Flotilla-onderzoek: slagerij Turkel keurde het eigen vlees en zag dat het goed was.

Netanyahu wordt door de Turkel-commissie aan een scherp verhoor onderworpen.

Als de keuringsdienst van waren zou worden afgeschaft en alle restaurants, slagerijen, levensmiddelenzaken en wat al niet zelf hun zaken zouden controleren, wat zou dan het resultaat zijn?
Juist.
Dat is dus ook de uitkomst van het 'vlijmscherpe' onderzoek dat de Commissie Turkel in Israel, die de aanval op de Free Gaza Flotilla op 31 mei 2009 tegen het licht moest houden. Wat waren de bevindingen? De blokkade van Gaza is in overeenstemming met het internationale recht, het enteren van de schepen van de flotilla in de internationale wateren was OK, want ze waren er duidelijk op uit om de blokkade te breken. En  het doodschieten van negen mensen - onder wie enkelen die al gewond op de grond lagen en van wie er één gewapend was met een levensgevaarlijke camera - gebeurde 'uit zelfverdediging'.
Minister van Defensie Ehud Barak feliciteerde de commissie met de uitkomt van dit - eerste deel van het - rapport en zei dat het bewijst dat Israel een natie is die de wet naleeft.
Jawel. En ik ben de koning van Siam.

Het is de moeite waar nog eens na te lezen wat er bekend werd bij het benoemen van de commissie - hier en hier op dit blog. Voor de commissie werden wel zeer oude oud-gedienden aangeworven (een van hen de 93-jarige Shabtai Rosenne overleed kort voor de commissie haar onderzoek afrondde). Voorstellen om mee te doen aan een internationaal onderzoek werden met de instelling van deze commissie de pas afgesneden  en  Premier Netanyahu zei bij de installatie ervan expliciet dat het de bedoeling was dat de commissie zou vaststellen dat de blokkade van Gaza wettig was. 
Verder mocht de commissie geen lager geplaatste militairen horen, maar alleen commandanten en politieke leiders. Het Arabische Knessetlid Hanin Zuabi die aan boord was van de Mavi Marmara, het schip waarop de doden en gewonden vielen, werd wel gehoord maar ongeveer afgesnauwd. Hetzelfde gebeurde met kritische Israelische NGO's. Tja, en dan beklaagde de commissie zich erover dat Turkse getuigen die waren uitgenodigd niet wilden komen. Antisemieten natuurlijk. En ook dat Britse getuigen die eerst wel wilden, afhaakten toen ze hoorden dat ze moeten getuigen via  video conference. (Hen was immers verboden binnen tien jaar nog eens voet te zetten op Israelische bodem omdat ze het land 'illegaal' waren binnengekomen. Nou, op die manier had ik ook bedankt voor de eer).
En was de commissie dan helemaal nergens kritisch over? Jawel hoor, één klein puntje hadden ze toch wel gevonden, de oudjes, waarschijnlijk om te laten zien dat ze echt nog wel onafhankelijke denkers waren.  Ze vonden dat het aan te raden was dat Israel de blokkade meer afstemde op het doel om Hamas te treffen en niet de burgers van Gaza. En ook zou er meer oog moeten zijn voor de medische behoeften van de bevolking daar. 
Nou zo zie je, toch de regering nog even op de vingers getikt. Heel zachtjes en heel even maar, maar niettemin.
Maar intussen is dit lachwekkende schouwspel natuurlijk vooral om te huilen. Te beginnen met de  commissie Kahane die na de moordpartijen in Sabra en Chatilla in Libanon in 1982 opmerkte dat Israel alleen 'indirect' schuld had aan al die doden daar, via de commissies die onderzochten wat er in 2006 in Libanon en in 2009 in Gaza was gebeurd, tot en met dit belachelijke Turkel-rapport, dienden  al die onderzoeken alleen maar om te vertellen dat, hoewel het vlees steeds meer verrot raakt, de slager toch nog steeds helemaal kosjer en OK is. De  vraag die mij nu bezighoudt is: hoelang kan een land doorgaan zichzelf zo evident en schandelijk voor te liegen, zonder dat er een keer een grote schoonmaak volgt. Of zou het daarvoor al te laat zijn? 

Update 25 januari: Woordvoerder P.J. Crowley van het Witte Huis heeft gezegd dat de VS het Turkel rapport beschouwen als 'onafhankelijk en geloofwaardig'. Hij wees erop dat het deel uitmaakt van een breder onderzoek van de Verenigde Naties en nog niet is afgerond. De Turkse premier Erdogan zei geschokt en ontzet te zijn over het rapport dat volgens hem 'ongeloofwaardig en waardeloos was'. Het Turkse persbureau Anatolia maakte maandag delen uit Turkije's eigen rapport openbaar. Daaruit bleek dat twee Turken aan boord van de Mavi Marmara al waren doodgeschoten vanuit helikopters, voordat er ook maar één Israeli aan dek was geland. En dat is een vaststelling die de conclusie van het Turkel rapport, dat de Israeli's handelden uit zelfverdediging, volstrekt onderuit haalt. 

Geen opmerkingen:

Tenminste 15 kinderen in Noord-Gaza gestorven als gevolg van ondervoeding

Een dropping Tenminste 15 kinderen zijn  de afgelopen dagen overleden in het Kamal al-Adwan ziekenhuis in Gaza-stad als gevolg van uitdrogin...