woensdag 16 maart 2016

Israel confisqeert 234,2 hectare land in de buurt van Jericho


Gebied dat al door Israel wordt gebruikt en dat nu is geconfisqueerd. (Foto Vrede Nu)


Israel heeft op 10 maart een strook land geconfisqueerd van 2.342 dunam (234,2 hectare) op de Westoever in de omgeving van Jericho, zo heeft de NGO ''Vrede Nu'' dinsdag gemeld. De organisatie wees erop dat het één van Israels grootste diefstallen van land was van de afgelopen jaren. De overname was aanzienlijk veel groter dan de 1,500 dunams (150 ha) die Israel’s minister van Defensie in januari had goedgekeurd, volgens Vrede Nu. 
Volgens de organisatie heeft Israel hiermee zijn politiek van land-overnames ten behoeve van het stichten van nederzettingen die het in de jaren '80 voor ''Oslo'' nieuw leven ingeblazen.
De overname komt tegemoet aan drie plannen, volgens Vrede Nu. Allereerst maakt het de bouw mogelijk van 358 nieuwe woningen in de nederzetting Almog. Bovendien reserveert het aanzienlijke stukken land voor Israelische handel en toerisme op land dat aan Palestijnen toebehoort.  Vrede Nu sprak van "de-facto confiscatie'' van Palestijns land en gaf aan dat een aantal toeristische attracties, souvenir winkels en een benzinestation al langere tijd op het land aanwezig waren.
Vrede Nu zei dat de recente confiscatie volgt op de confiscatie in 2014 (in augustus en in april) van ongeveer 5,000 dunam (500 hectare) land in het district Bethlehem. De NGO zei dat Israel niet meer zulke grote stukken land voor de expansie van nederzettingen heeft geconfisqueerd sinds de periode in de jaren '80 die voorafging aan de Oslo-akkoorden. Volgens Vrede Nu is er dus sprake van een duidelijke wijziging van de politieke lijn.
De Amerikaanse ambassadeur in Israel, Dan Shapiro, leverde in januari al commentaar op de overname van land. Hij zei toen dat de realisering van de twee staten-oplossing steeds moeilijker werd naarmate Israel van plan is zijn  nederzettingen uit te breiden. "De vraag die we stellen is een simpele: wat is Israels strategie?"
Het gebied ten zuiden van Jericho ligt aan de uiterste oostgrens van het corridor tussen Jeruzalem en Jericho, waarover de spanning de laatste tijd weer flink is opgelopen. Israel heeft het aantal sloopacties van eigendommen van Bedoeïenen langs Weg no. 1 (tussen Jeruzalem en Jericho) opgevoerd en zet plannen door voor de expansie van nederzettingen langs deze weg, waaronder Ma’ale Adumim en in het zogenoemde E-1 gebied. Het gebied waar het nu over gaat is het oostelijke einde van dit corridor, de controle erover splijt dat de Westoever in tweeën.

1 opmerking:

inke zei

Maar Bert Koenders zal vast en zeker heel bezorgd en teleurgesteld zijn omdat deze diefstal de dialoog en het vredesproces zal bemoeilijken. Ach ja, morgen weer een dag,toch Bert, Frans en de rest van de Nederlandse poltici.

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...