zaterdag 23 december 2017

Israel volgt de VS en stapt uit Unesco

De Israelische premier Netanyahu heeft Israels afgezant naar UNESCO, de organisatie voor cultuur en onderwijs van de VN, opdracht gegeven de organisatie te laten weten dat Israel eruit stapt. Netanyahu heeft afgezant Carmel Shama-Hacohen opdracht gegeven dit nog voor het eind van het jaar per brief aan Unesco te melden.
Israel volgt daarmee het voorbeeld van de VS die in oktober opstapte. Volgens het statuut van Unesco krijgt het beëindigen van een lidmaatschap pas effect aan het eind  van het jaar, zodat beide landen nu tegelijk uit Unesco gaan.
De VS stapten op wegens de houding van Unesco jegens Israel.  Netanyahi is na een serie gesprekken tot de conclusie gekozen dat Israel de VS niet alleen kan laten gaan. Beide lande houden de optie open om terug te keren als de Unesco haar standpunt wijzigt, Allebei zullen  een waarnemersstatus houden.
In juli stemde Unesco voor een resolutie die de Ibrahimi moskee (Tombe van de patriarchen) in Hebron en de Aqsa moskee in Jeruzalem (de Tempelberg) tot Palestijns erfgoed bestempelde, (wat het trouwens ook is). Dat zette kwaad bloed in Jeruzalem en Washington. De resolutie noemde ook de band die van het joodse volk met die plaatsen heeft, maar dat werd eigenlijk door de Israeli's en Amerikanen niet opgemerkt.

Geen opmerkingen:

Netanyahu gaat ten langen leste akkoord met uitstel, maar het is de vraag of dat genoeg is

Netanyahu heeft maandag in de loop van de dag besloten de voortgang van zijn wetgevend proces tijdelijk te stoppen, vermoedelijk tot na het ...