dinsdag 1 mei 2018

Israel pakt inwonerschap van Jeruzalem af van vier volksvertegenwoordigers van Hamas

De Israelische minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri heeft zondag het''inwonerschap'' van Jeruzalem ingetrokken van drie leden van het parlement van de Palestijne Autoriteit en van een vroegere minister van de PA. Alle vier zijn  in Jeruzalem geboren en hebben daar altijd gewoond tot Israel hen een aantal jaren geleden de stad uit zette. De maatregel is uiteraard volledig in strijd met het internationale recht.
De vier zijn verbonden met Hamas. Het zijn de parlementsleden Mohammed Abu Tir, Ahmad Attoun, en Mohammed Toutah, en de vroegere minister van Zaken betreffende Jeruzalem, Khaled Abu Arafa. De maatregel is het gevolg van een nieuwe wet die de Knesset, het Israelische parlement, in maart aan heeft genomen, die de minister van Binnenlandse Zaken het recht geeft het inwonerschap af te pakken van mensen die zich schuldig maken aan ''terrorisme'' of ''anti-Israelisch gedrag''. In septemer 2017 hield het Israelische hooggerechtshof een dergelijk maatregel nog tegen, maar het gaf tegelijkertijd de staat de tijd om een nieuwe wet aan te nemen  die de afpakken van het burgerschap wel mogelijk maakte.
De vier hebben sinds zij in 2007 in het parlement werden gekozen overigens nauwelijks meer gewoon in de stad gewoond. Zij zaten eerst drie jaar in de gevangenis, werden uitgewezen en zochten hun toevlucht in et hoofdkwartier van het Rode Kruis,werden vandaar ontvoerd en zaten opnieuw gevangen totdat ze in 2014 allemaal de stad uit waren gewerkt.
Palestijnse inowners van het geannexeerde Oost-Jeruzalem hebben alleen het recht op inwonerschap van de stad, maar niet de Israelische nationaliteit. Hetzelfde geldt voor de Syrische Druzen die wonen op de geannexeerde Golan hoogvlakte.

3 opmerkingen:

frans zei

Gewoon oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Wanneer worden de verantwoordelijken eindelijk eens aangeklaagd? Ik word moe van het lezen van steeds opnieuw deze misdaden, zou Israël mij ook de toegang willen ontzeggen, ik zou het een eer vinden.

Mark r zei

Vraagje, geeft de israelische nationaliteit stemrecht of is het voor ingezettende? En wanneer heb je daar recht op? De kolonisten bebben waarschijnlijk oa een israelische nationaliteit en niet joodse inwoners in israel hebben geen nationaliteit, dat bepaalt de rabbijn dat dus, klopt dat? Is de grens van israel eigenlijk al vastgelegd? Tenminste bestuurlijk. Zoniet, hoe zit het met nederlanders met ook een israelische nationaliteit vanwege de religie van hun moeder?

Abu Pessoptimist zei

Mark r,
Alleen Israeli's hebben stemrecht voor alles. Ingezetenen (van Jeruzalem) hebben het alleen voor de gemeenteraad, maar maken er geen gebruik van. Kolonisten zijn Israeli's, Palestijnen die in het eigenlijke Israel wonen (niet de bezette gebieden) zijn dat ook.
De grenzen van Israel zijn niet wettelijk vastgelegd.
Nederlanders met een Joodse moeder zijn niet automatisch Israeli's. Ze kunnen het wel meteen worden als ze er heen gaan. Net als Nederlanders met een Joodse vader of en joodse grootouder overigens.