maandag 21 mei 2012

Rutenfrans twittert, de chef van de opiniepagina van de Volkskrant is een echte Nakba-ontkenner

Chris Rutenfrans is redacteur van de opiniepagina van de Volkskrant, vroeger Forum geheten. Hij is van huis uit criminoloog en werkte achtereenvolgens als universitair docent (in Nijmegen), als ambtenaar en later als tekstschrijver van de ministers Hirsch Ballin en Sorgdrager. Vanaf 2000 bestierde hij de opiniepagina van Trouw, samen met Jaffe Vink. Bij de Volkskrant trad hij aan in 2006 en hij wist de opiniepagina's, die daarvoor onder leiding van Henk Müller al een flink stuk naar rechts waren opgeschoven, definitief een rechts aanzien te geven. In sommige opzichten zelfs een ultra-rechts (door sommigen ook wel genoemd: dom-rechts) aanzien.
Rutenfrans
Met name golden die koerswijziging de onderwerpen  ''Islam'' en "Israel", niet toevallig twee zaken die op de uiterste rechtervleugel van het politieke spectrum nauw met elkaar in verband worden gebracht. Denk aan Wilders en zijn PVV die niet alleen fel anti-moslims is, maar ook even fel de uiterste rechtervleugel van het Israelische spectrum steunt. Denk ook aan Christenen voor Israel en hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer van de ChristenUnie (Joël Voordewind bijvoorbeeld) die regelmatig moord en brand roepen over veronderstelde tendensen van moslims in het Midden-Oosten om christenen uit te roeien en die van harte de Israelische nederzettingen steunen. Of aan de gemeenschap van Islamofoben in de VS, zoals David Horowitz, Pamela Geller, Robert Spencer of Daniel Pipes die er net zo over denken als Geert Wilders. Denk aan de gemeenschap van
hasbaristen - of bla-bla-hasbaristen - van Alan Dershowits en de Israelische onderminister van Buitenlandse Zaken Danny Ayalon, tot de rechtse pro-Israel bloggers en enge clubs als CAMERA, MEMRI, Palestinian Media Watch of  the Israel Project.        
Rutenfrans had al eerder de verdenking op zich geladen dat hij met zijn denkbeelden in deze hoek gezocht moest worden. Hij haalde de columnisten Amanda Kluveld (ongenuanceerd anti -Islam) en Nausicaa Marbe (ongehinderd door kennis van zaken en altijd pro-Israel) naar de krant. Bovendien opende hij de opiniepagina's voor pro-Israelische vedergewichten van het kaliber van de blogster Ratna Pelle, ongefundeerde onzin-stukken van iemand als Afshin Ellian, of - ongekend in een zichzelf serieus achtende krant - de kolonist en bekeerde christen Yochanan Visser, die een door vrijwel niemand geëvenaarde hoeveelheid onzin en leugens in zijn stukjes stopte.

Wat Rutenfrans zelf dacht konden we alleen vermoeden. Rutenfrans schrijft eigenlijk nooit iets zelf, behalve zo nu en dan een soort interviews volgens een vaste formule die hij 'twistgesprek' noemt. In 2011 had hij zo'n twistgeprek met Hajo Meyer van Een Ander Joods geluid (EAJG). Daaruit destilleer ik de volgende door Rutenfrans gestelde vragen (of moeten we zeggen door hem opgeworpen twistappels?):
- De ellende van de Palestijnen is niet te wijten aan Israël, maar aan hun eigen leiders en de omringende Arabische landen.
- De Palestijnen hadden in 1948 ook een staat kunnen stichten. Maar dat wilden ze niet. Ze wilden de joden eruit gooien. Na de stichting van Israël is het meteen aangevallen door de omringende landen. Toen zijn inderdaad mensen verdreven. Dat heb je in oorlogen.
- Maar als er etnische zuivering heeft plaatsgehad hoe kunnen dan nu een miljoen Arabieren in Israël wonen, die het daar beter hebben dan de Arabieren in de Arabische landen. Waarom zijn die dan niet etnisch gezuiverd?

Uit deze opmerkingen van Rutenfrans zou je kunnen afleiden dat hij de literatuur van de afgelopen jaren (Benny Morris, Ilan Pappe, Rashid Khalidi om slechts een paar namen te noemen) niet helemaal heeft  bijgehouden en de geschiedenis van de verdrijving van de Palestijnen, de  verwoesting van hun dorpen, de onteigening van hun land, en het feit dat ze niet terug mochten, misschien niet goed kent. Maar ..eh het zou natuurlijk ook kunnen dat hij die vragen alleen stelde om Meyer uit zijn tent te lokken.
 
Nee dus. Inmiddels hebben we het bewijs dat Rutenfrans die dingen echt allemaal gelooft. Afgelopen dinsdag was het 15 mei, de herdenking van de 'Nakba' (catastrofe), de term waarmee de Palestijnen hun verdrijving in 1947-49 aanduiden. Die Nakba en de gebeurtenissen daaromheen zijn - ik schreef het al - de afgelopen jaren uitvoerig gedocumenteerd, met name door de Israelische zogenaamde 'New historians'. Ook is veel beeldmateriaal aanwezig. Kijk bijvoorbeeld op de sites Palestine remembered - of de Israelische site Zochrot - om foto's en feiten te zien over de ruim 500 dorpen die zijn verwoest, opdat de vluchtelingen die van Israel nooit mochten terugkeren, dat ook niet meer zouden kunnen doen.
Maar vastgelegd of niet, toch zijn er,  net zo als er hardnekkig types zijn die weigeren te geloven in  gaskamers en de holocaust, ook vasthoudende rechtse makkers die we nakba-ontkenners *) mogen noemen. Rutenfrans is er zo één, kunnen we nu vaststellen aan de hand van de volgende door hem op 15 mei verstuurde tweets:

chris rutenfranschris rutenfrans@chrisrutenfrans
@JDSnel Voor veel Arabieren is de stichting van de joodse staat op zichzelf de catastrofe (naqba). @alextencate @benavra

 12h chris rutenfranschris rutenfrans@chrisrutenfrans
@JDSnel De naqba voor Arabieren is dat ze dagelijks moeten aanzien hoe je in het M-O ook iets moois kunt doen. @alextencate @benavra

  
chris rutenfranschris rutenfrans@chrisrutenfrans
12hJDSnel De Arabische landen en Palestijnse leiding hebben tav. Israel van meet af aan gefaald. Dat is de hoofdzaak. @alextencate @benavra

  
12h chris rutenfranschris rutenfrans@chrisrutenfrans
@JDSnel En dat falen bestaat eruit dat ze maar 1 doel hebben: Israel vernietigen. Dat lukt ze niet. @alextencate @benavra

chris rutenfranschris rutenfrans@chrisrutenfrans
12hJosStrengholt De naqba is geen historie. Het is eenvoudig de stichting van Israel. @willemvangent @JDSnel

En voor wie nog twijfels mocht hebben hier nog twee tweets van Rutenfrans met links naar artikelen waarin meer expliciet wordt uitgelegd dat de Nakba onzin is. De ene link verwijst naar citaten van Efraim Karsh, de favoriete historicus van de Israelische rechtervleugel. Karsh wordt, omdat hij een van de weinigen is die de vindingen van de 'new historians' blijft tegenspreken, vrijwel nergens in de academische wereld meer serieus  genomen. Hij is sinds kort in dienst getreden als directeur van de denktank 'Middle East Forum' van de gerenommeerde Amerikaanse islam-hater Daniel Pipes.   
De tweede tweet verwijst naar een stukje tendentieus (om niet te zeggen racistisch) proza van de blogger die zich Isser noemt (hij noemt nooit zijn echte naam, heel dapper) op het onvervalst rechtse blog Israned. Het stukje is grappig bedoeld en begint dus zo:
Vandaag herdenken de Palestijnen massaal roestige sleuteldag. Dat is de dag dat een miljardtriljard roestige sleutels van niet bestaande huizen in Israël aan de wereld worden getoond vergezeld met rellen tegen Israëlische veiligheidstroepen.

  20h chris rutenfranschris rutenfrans@chrisrutenfrans
@JDSnel @alextencate Interessante visie van Efraim Karsh op de 'Nakba'. http://www.meforum.org/3231/catastrophe-called-nakba

  13h chris rutenfranschris rutenfrans@chrisrutenfrans
@JDSnel @alextencate @Benavra http://ow.ly/aVqNa
 
Rutenfrans de nakba-ontkenner. Het heeft, denk ik, niet veel zin met zo iemand in debat te gaan. Zoals het vroeger in joodse kringen gewoonte was om te zeggen dat je met antisemieten niet kon praten, omdat  antisemitisme een probleem van de antisemieten was, zo kunnen we zeggen dat holocaust- en nakba-ontkenning een probleem zijn van de holocaust- of de nakba-ontkenners. Zoiets is geen zaak van de rede, maar van het gevoel, meer in het bijzonder van het onderbuik-gevoel.
 Maar misschien toch een paar opmerkingen: voor wat betreft de geschiedenis van de verdrijving van de Palestijnen: lees de hierboven genoemde auteurs. Voor wat betreft de onwil van Israel om de 'vluchtelingen' terug te nemen: lees de diverse VN resoluties (Veiligheidsraadsresolutie 194, resolutie 3236 van de Algemene Vergadering van de VN en verdere, en Israels antwoord daarop. En voor wat betreft de vraag of het logisch was dat de Palestijnen in 1947 de delingsplannen zouden hebben aanvaard, lees Rashid Khalidi, The Iron Cage, waarin hij betoogt dat het terugkijkend ongetwijfeld een betere beslissing was geweest, maar dat het tegelijkertijd destijds volkomen onlogisch was van de Palestijnen te verwachten dat zij akkoord zouden gaan met een plan dat de Joodse  minderheid (van ongeveer een derde van de bevolking) in Palestina ruim de helft  van het land en ook nog eens een aantal van de belangrijkste steden toewees.   

Enfin, Rutenfrans' overtuiging dat de Palestijnen het allemaal aan zichzelf te wijten hebben, en dat de Nakba er eigenlijk gewoon uit bestaat dat de Arabieren het niet kunnen hebben dat Israel bestaat, staat niet op zich. Eerder onderscheidde de eindredacteur van de opiniepagina's van de Volkskrant zich ook al door uitspraken waaruit - laten we zeggen - een curieuze visie op de verhouding tussen de Westerse en andere culturen bleek. Uitspraken als deze:    
 'Mensen die zeggen dat alle culturen gelijk zijn hebben ongelijk. Onze cultuur is de beste, omdat onze cultuur de enige is die zichzelf relativeert." (In een interview in 2009 met Amanda Kluveld voor de tv van het Humanistisch Verbond).

Of: “Naar de letter genomen is de islam een hele vervelende, tamelijk agressieve godsdienst.” en
 “De multiculturele ideologie is fout. Niet alle culturen zijn gelijk. Onze cultuur is de beste. Onze cultuur is de meest humane en fantastische cultuur die ooit heeft bestaan.” (Geciteerd in juli 2009 HP/de Tijd)

Onware en onzinnige uitspraken. Want wat Rutenfrans even vergeet, is dat die ''humane en fantastische cultuur'' gedurende de eeuwen van slavenhandel tientallen, honderden miljoenen zwarte slaven het leven heeft gekost. Daarna heeft zij in tal van landen nog eens miljoenen levens geëist tijdens de periode van het kolonialisme.We hoeven maar de honderdduizenden Algerijnen te noemen die door de Fransen zijn vermoord, de honderdduizenden of waren het er meer?) die de Duitsers in onder meer in Namibië hebben afgeslacht, de geschatte 10 miljoen doden in de Congo die de Belgische koning Leopold op zijn geweten heeft, of de honderdduizenden die het humane Nederlandse bewind in Indonesië naar de andere wereld heeft gezonden. En dan hebben we het nog niet gehad over de talloze bloedige oorlogen in Europa met de twee Wereldoorlogen in de 20ste eeuw als dieptepunt. Of over moordpartijen van meer recente datum,  Korea, Vietnam, Irak en Afghanistan.   
Rutenfrans laat zich met zijn belachelijke opmerkingen over de superioriteit van de Westerse cultuur kennen als een chauvinist en iemand die zelf volstrekt de relativiteit der dingen niet kan zien - dit ondanks het feit dat de kunst van het relativeren volgens hem nou juist bij uitstek de karaktertrek zou zijn die de Westerse cultuur haar superieure karakter bezorgt. In feite stelt hij zich met deze uitspraken op dezelfde lijn als de eerste de beste islamofoob, zoniet Wilders-aanhanger. En dat wordt onderstreept door de keus van zijn auteurs en nu dus ook door zijn getwitterde 'wijsheden' over het niet-bestaan van de Nakba en de veronderstelde slechte inborst van 'de' Arabieren.
Dit is dus de man die de Volkskrant heeft ingehuurd om te zorgen voor een uitgewogen palet aan meningen op de opiniepagina's. En voor diegenen die na het voorgaande ook nog maar een spoortje twijfel aan Rutenfrans' ware gezicht zouden koesteren, heb ik nog een uitsmijter, gesignaleerd door mijn 'buurvrouw' blogster Sonja. Het is een ingezonden reactie op de het voornoemde 'twistgesprek' tussen Rutenfrans en EAJG-er Hajo Meyer.  Een eersteklas gore haat-reactie, die - let wel - de censuur van Rutenfrans die toezicht houdt op wat door de beugel kan en wat niet, is gepasseerd. Ik denk dat een onfrissere reactie gewoonweg niet mogelijk is. Oordeel zelf wat het  zegt over Rutenfrans, als hij dit  toelaatbaar acht tegenover een (toen) 85-jarige opponent:   

eva.m.kellerman schreef op 14-03-2011 15:50
Hayo Meijer, kun je ons vertellen hoe jij het ergste concentratie kamp in Polen hebt overleefd? Heb je soms ontelbare joden op je geweten, door bijvoorbeeld samenwerking en verraad met de SS als Capo in het kamp?
Hayo Meyer, wat doe je nog langer in Nederland? Het is niet jouw geboorteland dat is Duitsland.Met andere woorden je ben import te horen aan je Duits accent.Je hebt nog nooit de Nederlandse taal goed leren spreken!
Je kunt ook nog altijd terecht bij Hamas voor hun propaganda doeleinden. Echter dan wél ter plekke in Gaza. Het geld wat je uit Duitsland ontvangt, je weet wel, onder de noemer Wiedergutmachging mag je dan misschien met toestemming van Hamas behouden.
Hayo, je bent werkelijk gestoord en wordt misbruikt door mensen die jij hoog in het vaandel hebt.In welke bochten je ook wringt je bent en blijft de Jood voor jouw clubje en gelukkig de enige Duitse Joodse verrader anno 2011?
Of heb ik het helemaal verkeerd? Werk je ondertussen voor de Isr. Geheime Dienst en schreeuw je daarom zo hard tegen Israel om niet op te vallen?


  *) Noot: ik heb het nu even niet over de heersende opinie in Israel. De Israeli's zijn er grotendeels nog niet aan toe de manier waarop Israel tot stand kwam onder ogen te zien. Zij zijn bovendien slachtoffer van hun eigen onderwijs dat de waarheid toedekt en de new historians als nestbevuilers afdoet. 

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Misselijkmakend om o.a. Hajo Meijer zo te besmeuren. Tja, als je de waarheid niet wilt zien ,dan ga je persoonlijke aanvallen uitvoeren. Dit noemt men beschaving!
jose

Elisabeth de Boer zei

Ik moet hier echt van bijkomen. Je stuk over het uitdunnen van de Gazaanse boerenstand hield me al dagen bezig, maar dit:

"roestige sleuteldag"
"Palestijnse huizen die niet bestaan"
(Hoe kun je zo zijn?!)

"Voor veel Arabieren is de stichting van de joodse staat OP ZICHZELF de catastrofe"
(Nee hoor, het verjagen van 2/3 van de bevolking en het vernietigen van de inheemse cultuur heeft er niets mee te maken, het is gewoon de irrationele Jodenhaat van de zichzelf niet analyserende Arabische cultuur...)

En als sluitstuk vuiligheid over Hajo Meijer (naar wie ik mijn jongste zoon heb vernoemd) die een echte anti-Semiet niet zou misstaan.

Soms lijkt het wel alsof de kwestie Israel mensen hun goede inborst (ik geloof dat de meeste mensen die hebben) ontneemt.

Ken jij iemand die de gruwelijkheden in Ruanda of Kongo (die ook erger zijn) spottend benadert en goedpraat? Ik niet, maar het lot van de Palestijnen is (niet alleen in Nederland) al zo lang het object van leedvermaak.

"Roestige sleuteldag": Ongelofelijk...

Franklin Ryckaert zei

Wel, de sleutels van de zionisten zijn veel "roestiger" dan die van de Palestijnen. De Palestijnen claimen een land dat hen 64 jaar geleden was ontnomen. De zionisten claimen de "terugkeer" naar een land dat hen 1877 jaar geleden was ontnomen.(Verwoesting van de Tempel : 70 n.Chr., einde van de Bar Kochba opstand en verdrijving van de Joden uit Palestina : 135 n.Chr.). Over "roestige sleutels" gesproken!

Anoniem zei

Ik vraag mij af hoe de werknemers (journalisten, redactie etc. etc. )van de volkskrant over deze imbeciele gedachten denken.

Corrie

Ben zei

Abu,
Opvallend! Onderstaand info van Wikipedia over Rutenfrans:
"Rutenfrans is bekend geworden om zijn ongezouten meningen over onder andere het ‘multiculturele drama’. Lang voor Paul Scheffer en Pim Fortuyn veroorzaakte Rutenfrans al felle discussies naar aanleiding van door hem geschreven artikelen als ‘Onze cultuur is de beste’ en ‘Hoe crimineel zijn allochtonen’. 'Onze cultuur is de beste' was bedoeld om de discussie over multiculturaliteit op gang te brengen. Rutenfrans zegt daar zelf over: ‘Je moet niet schromen te zeggen dat de Westerse cultuur de beste is. NIET PER SE OMDAT HET ZO IS (sorry voor het 'geschreeuw'maar bedoeld om nadruk) , maar om meningen uit te wisselen. Zeg gewoon tegen nieuwkomers: "De Westerse cultuur geeft jullie alle kansen. Daarvoor ben je hier gekomen, doe dan ook met ons mee". De Westerse cultuur is de enige cultuur die kritiek toestaat en kan zich daardoor steeds verbeteren. In een Islamitisch land is "onze cultuur is de beste" helemaal geen issue. Mensen vinden dat daar volkomen vanzelfsprekend. In het Westen is in ieder geval discussie mogelijk.'
Zijn artikel Hoe crimineel zijn allochtonen schreef Rutenfrans om een stilzwijgen rond criminaliteit en allochtonen te doorbreken, dat naar zijn mening bestond. Volgens Rutenfrans was het, ondanks dat binnen en buiten justitiële kringen al lange tijd bekend was dat de criminaliteitscijfers onder allochtonen hoger liggen dan onder autochtonen en deze groep binnen de gevangenispopulatie oververtegenwoordigd was, tot halverwege de jaren negentig absoluut ongepast om daarover te spreken, laat staan om er over te publiceren. Pas onder minister Sorgdrager zouden de cijfers voor het eerst naar buiten gekomen zijn. Rutenfrans wilde de hogere criminaliteit als probleem aan de kaak stellen, want als een probleem niet benoemd wordt, kan het ook niet worden opgelost, aldus Rutenfrans".

Welke Rutenfrans zien we?
Ik heb hem niet gevolgd. Weinig van/over hem gelezen. Kan mijn tekortkoming zijn.
Wat vind jij? Is de echte Rutenfrans al opgestaan? Of is het zijn manier om discussies los te trekken?

Abu Pessoptimist zei

Ben, wie 'Rutenfrans + Wikipedia' googelt, ziet ook meldingen van redacteuren van Wikipedia dat hij zelf aan zijn lemma heeft zitten knutselen.
Het is waarschijnlijk niet zo moeilijk om de echte Rutenfrans te vinden. Eigenlijk volstaat het om te zien wat de opiniepagina's van de Volkskrant ons voorschotelen. Mijn stukje bedoelde niet meer te zijn dan een soort verklaring achteraf, waar de tweets van meneer Rutenfrans zelf goed bij van pas kwamen.

tineke bennema zei

Provocerend bedoeld of niet, je dient respect te hebben voor degene met wie je in debat gaat, of deze een kritische jood, moslim, multiculturalist is of niet. Dat fatsoen ontbreekt er bij chef opinie volledig. Ik voor mij heb dan geen zin meer met meneer een debat te gunnen. Dus wat wil die bereiken? De arrogantie die erachter ligt is stuitend.

tineke bennema

Feng zei

@ Tinneke Bennema,
Dus wat wil die bereiken?
Mindcontrol.
Hoe, wat, wie?
Via de media wordt ons denken gestuurd en op plaatsen waar de vrijheid van gedachten floreert - op een opiniepagina van een grote krant bijvoorbeeld – loont het kennelijk de moeite iemand in te zetten die die vrijheid in juiste banen leidt.
De juiste baan is het belang dat hierdoor hoger in het echelon wordt gediend.
Via dit belangenspoor: patronen die steeds dezelfde kant uitwijzen, komt de politie van onze gedachten in beeld.

Sonja zei

Hallo buurman! :-)

Sonja zei

Overigens, ik kom er net achter dat die mevrouw Kellerman vroeger artikelen voor het NIW schreef.

Israelische militairen doden weer Palestijn

Ibrahim Abu Yacoub Israelische militairen hebben donderdagavond opnieuw een Palestijn doodgeschoten. Het was de 33-jarige Ibrahim Mustaf...